Det er en lang rekke forutsetninger som må tas for å regne ut et korrekt bilde av hva du betaler i skatter og avgifter.

Her ser du detaljene i våre fire eksempler.

Her finner du eksemplene.

Les mer om utregningene.

De normale:

Normal Normal 2 personer
Inntekter og fradrag
Lønn 500 000 700 000
Lønn person 2 400 000
Rente og kapitalinntekter 0
Fradrag 40 000 75 000
Formue 0 0
Bil
Nypris 300 000 400 000
Kjøpspris 250 000 400 000
Salgspris 175 000 250 000
Omregistreringsavgift 6 064 0
Antall eieår 3 3
Egenvekt 1 450 1 450
CO2-utslipp 130 130
NOX-utslipp 50 50
Drivstoff Bensin Bensin
Forbruk, liter drivstoff per mil 0,70 0,70
Antall kilometer kjørt per år 15 000 15 000
Pris per liter drivstoff 14,00 14,00
Trafikkforsikringsavgift 2 909 2 909
Bompenger per år 6 000 6 000
Alkohol
Brennevin, liter per måned 0,50 1,00
Vin, liter per måned 2,00 4,00
Hetvin, liter per måned 0,20 0,40
Øl, liter per måned 5,00 10,00
Lettøl, liter per måned 2,00 4,00
Sum kostnad per måned 600 1 200
Tobakk
Sigaretter, antall per måned 0 0
Sum kostnad per måned 0 0
Søtvarer
Antall liter brus per måned 10 20
Antall kg sukker per måned 1 2
Antall kg sjokolade per måned 0,3 0,6
Bolig
Årsforbruk strøm i kwh 10 000 15 000
Pris per kwh, ink nettleie - i øre 80 80
År som bolig eies 10 10
Kjøpesum selveid bolig 2 500 000 4 000 000
Fly
Antall flyturer (ink familiemedlemmer) per år 5 10
Annet forbruk
Mat, kroner per måned 4 000 7 000
Klær og sko, kroner per måned 1 500 3 000
Personlig pleie, kroner per måned 500 1 500
Lek og fritid, kroner per måned 2 000 3 500
Andre dagligvarer, kroner per måned 500 750
Husholdsartikler, kroner per måned 500 750
Transporttjenester, kroner per måned 0 0
Annet forbruk, kroner per måned 5 000 8 000
Eiendomsskatt per år 0 0
NRK-lisens 3 031 3 031

 

De ekstreme:

Høy Lav
Inntekter og fradrag
Lønn 500 000 500 000
Lønn person 2
Rente og kapitalinntekter 0 0
Fradrag 0 0
Formue 0 0
Bil
Nypris 600 000 0
Kjøpspris 600 000 0
Salgspris 375 000 0
Omregistreringsavgift 0 0
Antall eieår 3 0
Egenvekt 1 650 0
CO2-utslipp 200 0
NOX-utslipp 60 0
Drivstoff Bensin
Forbruk, liter drivstoff per mil 1 0
Antall kilometer kjørt per år 15 000 0
Pris per liter drivstoff 14,00 0
Trafikkforsikringsavgift 2 909 0
Bompenger per år 6 000 0
Alkohol
Brennevin, liter per måned 4,0 0
Vin, liter per måned 10,0 0
Hetvin, liter per måned 1,0 0
Øl, liter per måned 10,0 0
Lettøl, liter per måned 2,0 0
Sum kostnad per måned 3000 0
Tobakk
Sigaretter, antall per måned 200 0
Sum kostnad per måned 800 0
Søtvarer
Antall liter brus per måned 10 0
Antall kg sukker per måned 1 0
Antall kg sjokolade per måned 0,3 0
Bolig
Årsforbruk strøm i kwh 10 000 7 500
Pris per kwh, ink nettleie - i øre 80 80
År som bolig eies 10 10
Kjøpesum selveid bolig 4 000 000 2 000 000
Fly
Antall flyturer (ink familiemedlemmer) per år 5 0
Annet forbruk
Mat, kroner per måned 4 000 3 000
Klær og sko, kroner per måned 1 500 1 000
Personlig pleie, kroner per måned 500 350
Lek og fritid, kroner per måned 2 000 1 000
Andre dagligvarer, kroner per måned 500 350
Husholdsartikler, kroner per måned 500 350
Transporttjenester, kroner per måned 0 1 000
Annet forbruk, kroner per måned 8 000 4 000
Eiendomsskatt per år 0 0
NRK-lisens 3 031 3 031

 

Se også:

Skatter og avgifter

Skatter og avgifter: Mer om utregningen

Avgiftsoversikt

Skatt på lønnsinntekt

Kalkulatorer:

Skatte- og avgiftsberegning 2018
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Her kan du legge inn data slik at kalkulatoren kan beregne eksakt hva du betaler i alle typer avgifter, og skatt.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.