Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik skattlegges uføretrygd.

Det er fire hovedgrupper av skatter ved skatteligningen:

Fra 2015 har uføretrygd vært skattlagt på samme måte som lønn. Både lavere trygdeavgift, særfradrag og skattebegrensningsreglene bortfalt da.

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen er på 8,0 prosent i 2022. I 2023 går den ned til 7,9 prosent..

Personer under 17 år og over 69 år skal bare betale 5,1 prosent i trygdeavgift på lønnsinntekt.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 64.650 kroner i 2022. Dette øker til 69.650 kroner i 2023. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 69.650 kroner i 2023.

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2022 og 2023:

2022   2023      
Trinnene Sats Trinnene Sats    
1 0,00% 1 0,00%    
190 350 1,70% 198 350 1,70%    
267 900 4,00% 279 150 4,00%    
643 800 13,40% 642 950 13,50%    
969 200 16,40% 926 800 16,50%    
2 000 000 17,40% 1 500 000 17,50%    

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 675.000 kroner i 2023, betaler du 1,70 prosent og 4,00 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,50 prosent betaler du fra 642.950 kroner til 675.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 11,5 prosent ikke 13,5 prosent i 2023. på trinn 3. På resten av trinnene betaler de det samme som andre.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene for 2023 og 2022:

Formuesskatt i 2023  
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.700.000 0 -3.400.000 0,00%
1.700.000 og over 3.400.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.700.000 0 – 3.400.000 0,00%
1.700.000 – 20 millioner 3.400.000 – 40 millioner 0,30%
20 millioner og over 40 millioner og over 0,40%
Formuesskatt i 2022  
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.700.000 0 -3.400.000 0,00%
1.700.000 og over 3.400.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.700.000 0 – 3.400.000 0,00%
1.700.000 – 10 millioner 3.400.000 – 40 millioner 0,25%
20 millioner og over 40 millioner og over 0,40%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 3,4 millioner kroner i 2022 og 2023.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 22 prosent i 2022 og 2023.

Når denne skatten beregnes, trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke skattemeldingen. Fradraget er på 58.250 kroner i 2022, i 2023 på 79.600 kroner.

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2022 og 2023 på 46 prosent av lønnen. Det maksimale fradraget er 109.950 kroner i 2022, og 104.450 kroner i 2023. 

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

 

Les også:

Skatt på lønnsinntekter
Slik skattlegges lønnsinntekter.

Skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjonsinntekter.

Skatt på næringsinntekt
Slik skattlegges næringsinntekter.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.