Dette er de forskjellige skattene du må betale på pensjonsinntekter og formue.

Pensjonsinntekter skattlegges ikke på helt samme måte som lønnsinntekter. Disse får et eget skattefradrag (direkte i fra skatten) som sørger for at lave pensjonsinntekter ikke beskattes.

Reglene gjelder for pensjonister og mottakere av avtalefestet pensjon (AFP).

Her kan du beregne skatten:

Pensjonsskattekalkulator 2020

Pensjonsskattekalkulator 2021

Skattefradraget

Det maksimale skattefradraget er i 2020 inntil 32.330 kroner på pensjonsinntekter inntil 204.1500 kroner. I 2021 er skattefradraget inntil 32.620 kroner på pensjonsinntekter inntil 206.050 kroner. På pensjonsinntekter på disse grenseverdiene vil dette skattefradraget tilsvare omtrent den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null.

Har du høyere pensjonsinntekt enn grenseverdiene, blir skattefradraget redusert med 16,7 prosent opp til en pensjonsinntekt på 306.300 kroner i 2020. I 2020 opp til 310.700 kroner. Deretter med 6,0 prosent. Effekten av reduksjonen vil først være borte når pensjonsinntekten er 584.651 kroner i 2020 - 558.259 kroner i 2021.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (altså 206.050 kroner i 2021), blir skattefradraget redusert med 16,7 prosent av forskjellen (153 kroner. Skattefradraget blir dermed 32.467 kroner, og du betaler en skatt på 153 kroner.

Kapitalinntekter og formue har ingen direkte virkning på reduksjonen. Men kapitalinntekter kan ha indirekte betydning for ektefeller. Hvis den ene ektefellen skal betale en lavere skatt enn 32.330 kroner - 32.620 kroner i 2021, vil det lønne seg å føre kapitalinntekter på denne. I praksis vil kapitalinntektene være skattefrie inntil skatten blir 32.620 kroner.

Størrelsen på det maksimale skattefradraget

For at de maksimale skattefradraget skal gjelde må tre forhold være oppfylt:

  • Pensjonsgraden må være 100 prosent
  • Du må ha mottatt pensjon i 12 måneder
  • Du må ha vært bosatt i Norge hele året

Det maksimale skattefradraget blir kuttet forholdsmessig i alle disse tilfellene. En pensjoneringsgrad på 50 prosent, seks måneders pensjonsutbetaling og seks måneders botid gir alle en halvering av skattefradraget. Dette blir da på maksimalt 16.165 kroner i 2020 - 16.310 kroner i 2021.

Eksempler på hvordan skattefradraget endrer seg med inntekten:

Her er det tatt med eksempler for 2020 og 2021 på fem forskjellige pensjonsnivåer. Det er forutsatt at det ikke er andre inntekter og fradrag enn minstefradrag.

Ved 200.000 kroner er skatten lavere enn det maksimale skattefradraget, slik at skatten blir null.

2021
Inntekt 200 000 250 000 300 000 500 000
Minstefradrag 64 000 80 000 88 700 88 700
Skatt før reduksjon 28 839 39 719 53 123 115 323
Skattefradrag 28 839 25 280 16 930 3 785
Skatt 0 14 439 36 193 111 538
Skatteprosent 0,0% 6,4% 12,1% 22,3%
2020
Inntekt 200 000 250 000 300 000 500 000
Minstefradrag 62 000 77 500 87 450 87 450
Skatt før reduksjon 29 638 39 794 54 086 116 686
Skattefradrag 29 639 22 075 16 323 3 649
Skatt 0 17 719 37 763 113 037
Skatteprosent 0,0% 6,4% 12,6% 22,6%

Typer skatt

Det er fire hovedgrupper av skatter ved skatteligningen:

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen er på 5,1 prosent både i 2020 og 2021.

Trinnskatt

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Fra 2016 erstattet trinnskatt toppskatten. Det er den samme typen skatt som toppskatten, men siden innslagspunktene begynner på et lavt nivå kan den ikke hete toppskatt.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2020 og 2021:

2020 2021
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
180 800 1,90% 184 800 1,70%
254 500 4,20% 260 100 4,00%
639 750 13,20% 651 250 13,20%
999 550 16,20% 1 021 550 16,20%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 675.000 kroner i 2021 betaler du 1,70 prosent og 4,00 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 651.250 kroner til 675.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 11,2 prosent ikke 13,2 prosent i 2021. på trinn 3. På resten av trinnene betaler de det samme som andre.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene for 2020 og 2021:

Formuesskatt i 2020 og 2021  
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.500.000 0 -3.000.000 0,00%
1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.500.000 0 – 3.000.000 0,00%
1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,15%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på  millioner kroner i 2020 og 2021.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 22 prosent i 2020 og 2021.

Når denne skatten beregnes trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke skattemeldingen. Fradraget er på 51.300 kroner i 2020, i 2021 på 52.450 kroner.

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2020 på 31 prosent av pensjonen, opp til 32 prosent i 2021. Det maksimale minstefradraget er 87.450 kroner i 2020, og 88.700 kroner i 2021.

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

 

Les mer om skattlegging:

Skatt på lønnsinntekter
Slik skattlegges lønnsinntekter.

Skatt på næringsinntekt
Slik skattlegges næringsinntekter.

Skatt på uføretrygd
Slik skattlegges uføretrygd.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter på pensjonsinntekt
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.