Slik skattlegges pensjoner.

Pensjonsinntekter skattlegges ikke på helt samme måte som lønnsinntekter. Disse får et eget skattefradrag (direkte i fra skatten) som sørger for at lave pensjonsinntekter ikke beskattes.

Reglene gjelder for pensjonister og mottakere av avtalefestet pensjon (AFP).

Her kan du beregne skatten:

Pensjonsskattekalkulator 2018

Pensjonsskattekalkulator 2017

Skattefradraget

Det maksimale skattefradraget er i 2017 inntil 29.940 kroner på pensjonsinntekter inntil 188.700 kroner. I 2018 er skattefradraget inntil 29.950 kroner på pensjonsinntekter inntil 193.250 kroner. På pensjonsinntekter på disse grenseverdiene vil dette skattefradraget tilsvare omtrent den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null.

Har du høyere pensjonsinntekt enn grenseverdiene, blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 284.950 kroner i 2017 - 290.700 kroner i 2018. Deretter med 6,0 prosent. Effekten av reduksjonen vil først være borte når pensjonsinntekten er 539.443 kroner i 2017 - 541.369 kroner i 2018.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner).

Kapitalinntekter og formue har ingen direkte virkning på reduksjonen. Men kapitalinntekter kan ha indirekte betydning for ektefeller. Hvis den ene ektefellen skal betale en lavere skatt enn 29.940 kroner - 29.950 kroner i 2018, vil det lønne seg å føre kapitalinntekter på denne. I praksis vil kapitalinntektene være skattefrie inntil skatten blir 29.980 kroner.

Størrelsen på det maksimale skattefradraget

For at de maksimale skattefradraget skal gjelde må tre forhold være oppfylt:

  • Pensjonsgraden må være 100 prosent
  • Du må ha mottatt pensjon i 12 måneder
  • Du må ha vært bosatt i Norge hele året

Det maksimale skattefradraget blir kuttet forholdsmessig i alle disse tilfellene. En pensjoneringsgrad på 50 prosent, seks måneders pensjonsutbetaling og seks måneders botid gir alle en halvering av skattefradraget. Dette blir da på maksimalt 14.970 kroner i 2017 - 14.975 kroner i 2018.

Eksempler på hvordan skattefradraget endrer seg med inntekten:

Her er det tatt med eksempler for 2017 og 2018 på fem forskjellige pensjonsnivåer. Det er forutsatt at det ikke er andre inntekter og fradrag enn minstefradrag.

Ved 150.000 kroner er skatten lavere enn det maksimale skattefradraget, slik at skatten blir null.

2018          
Inntekt 150 000 200 000 250 000 300 000 500 000
Minstefradrag 46 500 62 000 77 500 83 000 83 000
Skatt før reduksjon 18 863 29 782 41 196 55 631 118 431
Skattefradrag 18 863 28 917 21 267 14 482 2 482
Skatt 0 865 19 929 41 149 115 949
Skatteprosent 0,0% 0,4% 8,0% 13,7% 23,2%
2017          
Inntekt 150 000 200 000 250 000 300 000 500 000
Minstefradrag 46 500 62 000 77 500 81 200 75 000
Skatt før reduksjon 20 454 30 898 42 476 57 342 120 362
Skattefradrag 20 454 28 211 20 561 14 367 2 367
Skatt 0 2 687 21 915 42 975 117 995
Skatteprosent 0,0% 1,3% 8,8% 14,3% 23,6%

Typer skatt

Det er fire hovedgrupper av skatter ved skatteligningen:

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen er på 5,1 prosent både i 2017 og 2018.

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Fra 2016 erstattet trinnskatt toppskatten. Det er den samme typen skatt som toppskatten, men siden innslagspunktene begynner på et lavt nivå kan den ikke hete toppskatt.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2017 og 2018:

2017 2018
Trinnene Sats Trinnene Sats
164 100 0,93% 169 000 1,40%
230 950 2,41% 237 900 3,30%
580 650 11,52% 598 050 12,40%
934 050 14,52% 962 050 15,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 600.000 kroner betaler du 1,40 prosent og 3,30 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 12,40 prosent betaler du fra 598.050 kroner til 600.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Det er ingen forskjell mellom skatteklasse 1 og 2.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 9,52 prosent ikke 11,52 prosent i 2017. (10,40 prosent ikke 12,40 prosent i 2018) på trinn 3. På resten av trinnene betaler de det samme som andre.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene for 2017 og 2018:

Ugifte/Klasse2 Ektefeller Skatteprosent
Til kommunen:
0 – 1.480.000 0 -2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,70%
Til staten:
0 – 1.480.000 0 – 2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,15%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 2,96 millioner kroner i 2017 og 2018.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 24 prosent i 2017, og 23 prosent i 2018.

Når denne skatten beregnes trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke skattemeldingen. Fradraget er på 53.150 kroner i skatteklasse 1 i 2017, i 2018 på 54.750 kroner.

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2017 på 31 prosent av pensjonen, det samme i 2018. Det maksimale minstefradraget er 81.200 kroner i 2017, og 83.000 kroner i 2018.

På lønn er minstefradragene høyere. Dette er i 2017 på 44 prosent av lønnen. I 2018 stiger det til 45 prosent. Det maksimale fradraget er 94.750 kroner i 2017, og 97.610 kroner i 2018. 

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

 

 

Les mer om skattlegging:

Skatt på lønnsinntekter
Slik skattlegges lønnsinntekter.

Skatt på næringsinntekt
Slik skattlegges næringsinntekter.

Skatt på uføretrygd
Slik skattlegges uføreptrygd.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter på pensjonsinntekt
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.