Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er de forskjellige skattene du må betale på pensjonsinntekter og formue.

Pensjonsinntekter skattlegges ikke på helt samme måte som lønnsinntekter. Disse får et eget skattefradrag (direkte i fra skatten) som sørger for at lave pensjonsinntekter ikke beskattes.

Reglene gjelder for pensjonister og mottakere av avtalefestet pensjon (AFP).

Her kan du beregne skatten:

Pensjonsskattekalkulator 2022

Pensjonsskattekalkulator 2023

Skattefradraget

Det maksimale skattefradraget er i 2022 inntil 33.400 kroner på pensjonsinntekter inntil 210.950 kroner. I 2023 er skattefradraget inntil 32.825 kroner på pensjonsinntekter inntil 219.950 kroner.

Har du høyere pensjonsinntekt enn grenseverdiene, blir skattefradraget redusert med 16,7 prosent opp til en pensjonsinntekt på 318.000 kroner i 2022. I 2023 opp til 331.750 kroner. Deretter med 6,0 prosent. Effekten av reduksjonen vil først være borte når pensjonsinntekten er 576.711 kroner i 2022, i 2023 vil det være ved 567.657 kroner.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (altså 210.950 kroner i 2022), blir skattefradraget redusert med 16,7 prosent av forskjellen (167 kroner. Skattefradraget blir dermed 33.243 kroner i 2022, og du betaler en skatt på 153 kroner.

Kapitalinntekter og formue har ingen direkte virkning på reduksjonen. Men kapitalinntekter kan ha indirekte betydning for ektefeller. Hvis den ene ektefellen skal betale en lavere skatt enn 33.400 kroner i 2022, vil det lønne seg å føre kapitalinntekter på denne. I praksis vil kapitalinntektene være skattefrie inntil skatten blir 33.400 kroner.

Gifte har rett til hvert sitt skattefradrag, det fastsettes uavhengig av ektefelles inntekt.

Andre inntekter som for eksempel lønn ved siden har ingen betydning for størrelsen på skattefradraget.

Skattefradraget gis i skatt på alminnelig inntekt, trinnskatt og trygdeavgift, men ikke i formuesskatt. Du kan altså få inntektsskattene redusert til null, men formuesskatten må du betale.

Størrelsen på det maksimale skattefradraget

For at det maksimale skattefradraget skal gjelde pensjonsgraden være 100 prosent, og du må ha mottatt pensjon i 12 måneder.

Det maksimale skattefradraget blir kuttet forholdsmessig i disse tilfellene. En pensjoneringsgrad på 50 prosent, seks måneders pensjonsutbetaling gir begge en halvering av skattefradraget. Dette blir da på maksimalt 16.700 kroner i 2022 - 16.412 kroner i 2023.

Eksempler på hvordan skattefradraget endrer seg med inntekten:

Her er det tatt med eksempler for 2022 og 2023 på fire forskjellige pensjonsnivåer. Det er forutsatt at det ikke er andre inntekter og fradrag enn minstefradrag.

Ved 200.000 kroner er skatten lavere enn det maksimale skattefradraget, slik at skatten blir null. Ved en pensjonsinntekt begynner skattefradraget å nærme seg null.

2023
Inntekt 200 000 250 000 300 000 500 000
Minstefradrag 80 000 86 250 86 250 86 250
Skatt før reduksjon 19 252 32 277 47 415 109 615
Skattefradrag 19 252 27 807 19 457 4 059
Skatt 0 4 470 27 958 105 556
Skatteprosent 0,0% 1,8% 9,3% 21,1%
2022
Inntekt 200 000 250 000 300 000 500 000
Minstefradrag 80 000 90 800 90 800 90 800
Skatt før reduksjon 23 949 35 973 51 111 113 311
Skattefradrag 23 949 26 879 18 529 4 603
Skatt 0 9 094 32 582 108 708
Skatteprosent 0,0% 3,6% 10,9% 21,7%

Typer skatt

Det er fire hovedgrupper av skatter ved skatteligningen:

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen er på 5,1 prosent både i 2022 og 2023.

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2022 og 2023:

2022   2023      
Trinnene Sats Trinnene Sats    
1 0,00% 1 0,00%    
190 350 1,70% 198 350 1,70%    
267 900 4,00% 279 150 4,00%    
643 800 13,40% 642 950 13,50%    
969 200 16,40% 926 800 16,50%    
2 000 000 17,40% 1 500 000 17,50%    

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 675.000 kroner i 2023 betaler du 1,70 prosent og 4,00 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,50 prosent betaler du fra 642.950 kroner til 675.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 11,5 prosent ikke 13,5 prosent i 2023. på trinn 3. På resten av trinnene betaler de det samme som andre.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene for 2023 og 2022:

Formuesskatt i 2023  
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.700.000 0 -3.400.000 0,00%
1.700.000 og over 3.400.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.700.000 0 – 3.400.000 0,00%
1.700.000 – 20 millioner 3.400.000 – 40 millioner 0,30%
20 millioner og over 40 millioner og over 0,40%
Formuesskatt i 2022  
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.700.000 0 -3.400.000 0,00%
1.700.000 og over 3.400.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.700.000 0 – 3.400.000 0,00%
1.700.000 – 10 millioner 3.400.000 – 40 millioner 0,25%
20 millioner og over 40 millioner og over 0,40%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 3,4 millioner kroner i 2022 og 2023.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 22 prosent i 2022 og 2023.

Når denne skatten beregnes, trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke skattemeldingen. Fradraget er på 58.250 kroner i 2022, i 2023 på 79.600 kroner.

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2022 og 2023 på 40 prosent av lønnen. Det maksimale fradraget er 90.800 kroner i 2022, og 86.250 kroner i 2023. 

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

 

Les mer om skattlegging:

Skatt på lønnsinntekter
Slik skattlegges lønnsinntekter.

Skatt på næringsinntekt
Slik skattlegges næringsinntekter.

Skatt på uføretrygd
Slik skattlegges uføretrygd.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter på pensjonsinntekt
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.