Slik skattlegges pensjoner.

Pensjonsinntekter skattlegges ikke på helt samme måte som lønnsinntekter. Disse får nå et eget skattefradrag (direkte i fra skatten) som sørger for at lave pensjonsinntekter ikke beskattes.

Reglene gjelder for pensjonister og mottakere av avtalefestet pensjon (AFP).

Her kan du beregne skatten:

Pensjonsskattekalkulator 2017

Pensjonsskattekalkulator 2016

Skattefradraget

Det maksimale skattefradraget er i 2016 inntil 29.880 kroner på pensjonsinntekter inntil 184.800 kroner. I 2017 er skattefradraget inntil 29.940 kroner på pensjonsinntekter inntil 188.700 kroner. På pensjonsinntekter på disse grenseverdiene vil dette skattefradraget tilsvare omtrent den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null.

Har du høyere pensjonsinntekt enn grenseverdiene, blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 278.950 kroner i 2016 (284.350 kroner i 2017). Deretter med 6,0 prosent. Effekten av reduksjonen vil først være borte når pensjonsinntekten er 538.554 kroner i 2016 (539.443 kroner i 2017).

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner).

Kapitalinntekter og formue har ingen direkte virkning på reduksjonen. Men kapitalinntekter kan ha indirekte betydning for ektefeller. Hvis den ene ektefellen skal betale en lavere skatt enn 29.980 kroner (29.940 kroner i 2017), vil det lønne seg å føre kapitalinntekter på denne. I praksis vil kapitalinntektene være skattefrie inntil skatten blir 29.980 kroner.

Størrelsen på det maksimale skattefradraget

For at de maksimale skattefradraget skal gjelde må tre forhold være oppfylt:

  • Pensjonsgraden må være 100 prosent
  • Du må ha mottatt pensjon i 12 måneder
  • Du må ha vært bosatt i Norge hele året

Det maksimale skattefradraget blir kuttet forholdsmessig i alle disse tilfellene. En pensjoneringsgrad på 50 prosent, seks måneders pensjonsutbetaling og seks måneders botid gir alle en halvering av skattefradraget. Dette blir da på maksimalt 14.990 kroner i 2016 (14.970 kroner i 2016).

Eksempler på hvordan skattefradraget endrer seg med inntekten:

Her er det tatt med eksempler for 2016 og 2017 på fem forskjellige pensjonsnivåer. Det er forutsatt at det ikke er andre inntekter og fradrag enn minstefradrag.

Ved 150.000 kroner er skatten lavere enn det maksimale skattefradraget, slik at skatten blir null.

2016          
Inntekt 150 000 200 000 250 000 300 000 500 000
Minstefradrag 43 500 58 000 72 200 73 600 73 600
Skatt før reduksjon 21 338 32 939 44 901 60 526 124 126
Skattefradrag 21 338 27 654 20 004 14 312 2 312
Skatt 0 5 285 24 897 46 214 121 814
Skatteprosent 0,0% 2,6% 10,0% 15,4% 24,4%
2017          
Inntekt 150 000 200 000 250 000 300 000 500 000
Minstefradrag 46 500 62 000 77 500 81 200 75 000
Skatt før reduksjon 20 454 30 898 42 476 57 342 120 362
Skattefradrag 20 454 28 211 20 561 14 367 2 367
Skatt 0 2 687 21 915 42 975 117 995
Skatteprosent 0,0% 1,3% 8,8% 14,3% 23,6%

Typer skatt

Det er fire hovedgrupper av skatter ved skatteligningen:

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen er på 5,1 prosent både i 2016 og 2017.

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Fra 2016 erstattet trinnskatt toppskatten. Det er den samme typen skatt som toppskatten, men siden innslagspunktene begynner på et lavt nivå kan den ikke hete toppskatt.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2016 og 2017:

2016 2017
Trinnene Sats Trinnene Sats
159 800 0,44% 164 100 0,93%
224 900 1,70% 230 950 2,41%
565 400 10,70% 580 650 11,52%
909 500 13,70% 934 050 14,52%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 600.000 kroner betaler du 0,44 prosent og 1,7 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 10,7 prosent betaler du fra 565.400 kroner til 600.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Det er ingen forskjell mellom skatteklasse 1 og 2.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 8,70 prosent ikke 10,70 prosent i 2016. (9,52 prosent ikke 11,52 prosent i 2017) på trinn 3. På resten av trinnene betaler de det samme som andre.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene:

Formuesskatt 2017
Ugifte/Klasse2 Ektefeller Skatteprosent
Til kommunen:
0 – 1.480.000 0 -2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,70%
Til staten:
0 – 1.480.000 0 – 2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,15%
Formuesskatt 2016
Ugifte/Klasse2 Ektefeller Skatteprosent
Til kommunen:
0 – 1.400.000 0 -2.800.000 0,00%
1.400.000 og over 2.800.000 og over 0,70%
Til staten:
0 – 1.400.000 0 – 2.800.000 0,00%
1.400.000 og over 2.800.000 og over 0,15%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue 2,8 millioner i 2016, og 2,96 millioner kroner i 2017.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 25 prosent i 2016, og 24 prosent i 2017.

Når denne skatten beregnes trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke selvangivelsen. Fradraget er på 51.750 kroner i skatteklasse 1 i 2016, i 2016 på 53.150 kroner.

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2016 på 29 prosent av pensjonen, 31 prosent i 2017. Det maksimale fradraget er 73.600 kroner i 2016, og 85.200 kroner i 2017. 

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

 

Les mer om skattlegging:

Skatt på lønnsinntekter
Slik skattlegges lønnsinntekter.

Skatt på næringsinntekt
Slik skattlegges næringsinntekter.

Skatt på uføretrygd
Slik skattlegges uførepensjon.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Skatteklasse
Les mer om hvilken skatteklasse du havner i.

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.