Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er de forskjellige skattene som du betaler på lønnsinntekt og formue.

Det er fire hovedgrupper av skatter for lønnsinntekter:

Trinnskatt og trygdeavgift beregnes av lønnen. Grunnlaget for beregning av skatt på alminnelige inntekt beregnes etter alle fradrag.

Se også:

Skatt på pensjonsinntekter

Skatt på uføretrygd

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen er på 8,0 prosent i 2022. I 2023 går den ned til 7,9 prosent..

Personer under 17 år og over 69 år skal bare betale 5,1 prosent i trygdeavgift på lønnsinntekt.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 64.650 kroner i 2022. Dette øker til 69.650 kroner i 2023. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 69.650 kroner i 2023.

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2022 og 2023:

2022 2023
Trinnene Sats Trinnene Sats
1 0,00% 1 0,00%
190 350 1,70% 198 350 1,70%
267 900 4,00% 279 150 4,00%
643 800 13,40% 642 950 13,50%
969 200 16,40% 926 800 16,50%
2 000 000 17,40% 1 500 000 17,50%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 675.000 kroner i 2023, betaler du 1,70 prosent og 4,00 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,50 prosent betaler du fra 642.950 kroner til 675.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 11,5 prosent ikke 13,5 prosent i 2023. på trinn 3. På resten av trinnene betaler de det samme som andre.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene for 2023 og 2022:

Formuesskatt i 2023
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:
0 – 1.700.000 0 -3.400.000 0,00%
1.700.000 og over 3.400.000 og over 0,70%
Til staten:
0 – 1.700.000 0 – 3.400.000 0,00%
1.700.000 – 20 millioner 3.400.000 – 40 millioner 0,30%
20 millioner og over 40 millioner og over 0,40%
Formuesskatt i 2022
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:
0 – 1.700.000 0 -3.400.000 0,00%
1.700.000 og over 3.400.000 og over 0,70%
Til staten:
0 – 1.700.000 0 – 3.400.000 0,00%
1.700.000 – 10 millioner 3.400.000 – 40 millioner 0,25%
20 millioner og over 40 millioner og over 0,40%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 3,4 millioner kroner i 2022 og 2023.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 22 prosent i 2022 og 2023.

Når denne skatten beregnes, trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke skattemeldingen. Fradraget er på 58.250 kroner i 2022, i 2023 på 79.600 kroner.

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2022 og 2023 på 46 prosent av lønnen. Det maksimale fradraget er 109.950 kroner i 2022, og 104.450 kroner i 2023. 

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

Skatteeksempler

Slik blir skatten på fire forskjellige lønnsnivåer. Her er det forutsatt at det ikke er andre fradrag enn minstefradraget. Her har vi også tatt med personfradraget, og dermed hva som er grunnlaget for å regne ut skatt på alminnelig inntekt. 

Tallene gjelder for 2023.                                 

Lønnsinntekt 250 000 450 000 650 000 1 000 000
Minstefradrag 104 950 104 950 104 950 104 950
Alminnelig inntekt 145 050 345 050 545 050 895 050
Personfradrag 79 600 79 600 79 600 79 600
Skattegrl. Alm inntekt 65 450 265 450 465 450 815 450
Skatteberegning:
Trygdeavgift 19 750 35 550 51 350 79 000
Trinnskatt 878 8 208 16 877 66 323
Skatt på alminnelig inntekt 14 509 58 509 102 509 179 509
Sum skatt 35 137 102 267 170 736 324 832
Skatteprosent 14,1 % 22,7 % 26,3 % 32,5 %

Her finner du en oversikt over skatteprosenter på flere forskjellige lønnsnivåer.

 

Les mer om skattlegging:

Skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjonsinntekter.

Skatt på uføretrygd
Slik skattlegges uføretrygd.

Skatteutvalgeets skatteforslag: Krafig økning i boligskattene
Dette er de viktigste forslagene som skatteutvaøget kom med.

Barn, skatt og skattemelding
Aldergrensene for barn og skattemelding.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter på lønnsinntekt
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Skatteprosenter på pensjonsinntekt
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn for pensjoner.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.