Slik skattlegges lønnsinntekter.

Det er fire hovedgrupper av skatter for lønnsinntekter:

Trinnskatt og trygdeavgift beregnes av lønnen. Grunnlaget for beregning av skatt på alminnelige inntekt beregnes etter alle fradrag.

Se også:

Skatt på pensjonsinntekter

Skatt på uføretrygd

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen er på 8,2 prosent i 2016 og 2017.

Personer under 17 år og over 69 år skal bare betale 5,1 prosent i trygdeavgift på lønnsinntekt.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 49.650 kroner i 2016, 54.650 kroner i 2017. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 49.650/54.650 kroner. Har du en lønnsinntekt på 50.000 kroner i 2016, kan ikke trygdeavgiften være mer enn 100 kroner.

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Fra 2016 erstattet trinnskatt toppskatten. Det er den samme typen skatt som toppskatten, men siden innslagspunktene begynner på et lavt nivå kan den ikke hete toppskatt.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2016 og 2017:

2016 2017
Trinnene Sats Trinnene Sats
159 800 0,44% 164 100 0,93%
224 900 1,70% 230 950 2,41%
565 400 10,70% 580 650 11,52%
909 500 13,70% 934 050 14,52%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 600.000 kroner betaler du 0,44 prosent og 1,7 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 10,7 prosent betaler du fra 565.400 kroner til 600.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Det er ingen forskjell mellom skatteklasse 1 og 2.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 8,70 prosent ikke 10,70 prosent i 2016. (9,52 prosent ikke 11,52 prosent i 2017) på trinn 3. På resten av trinnene betaler de det samme som andre.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene:

Formuesskatt 2017
Ugifte/Klasse2 Ektefeller Skatteprosent
Til kommunen:
0 – 1.480.000 0 -2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,70%
Til staten:
0 – 1.480.000 0 – 2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,15%
Formuesskatt 2016
Ugifte/Klasse2 Ektefeller Skatteprosent
Til kommunen:
0 – 1.400.000 0 -2.800.000 0,00%
1.400.000 og over 2.800.000 og over 0,70%
Til staten:
0 – 1.400.000 0 – 2.800.000 0,00%
1.400.000 og over 2.800.000 og over 0,15%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue 2,8 millioner i 2016, og 2,96 millioner kroner i 2017.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 25 prosent i 2016, og 24 prosent i 2017.

Når denne skatten beregnes trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke selvangivelsen. Fradraget er på 51.750 kroner i skatteklasse 1 i 2016, i 2016 på 53.150 kroner.

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2016 på 43 prosent av lønnen. I 2017 stiger det til 44 prosent. Det maksimale fradraget er 91.450 kroner i 2016, og 94.750 kroner i 2017. 

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

Skatteeksempler

Slik blir skatten på fire forskjellige lønnsnivåer. Her er det forutsatt at det ikke er andre fradrag enn minstefradraget. Her har vi også tatt med personfradraget, og dermed hva som er grunnlaget for ¨å regne ut skatt på alminnelig inntekt. 

Tallene gjelder for 2017.                                 

Lønnsinntekt 250 000 450 000 650 000 1 000 000
Minstefradrag 94 750 94 750 94 750 94 750
Alminnelig inntekt 155 250 355 250 555 250 905 250
Personfradrag 53 150 53 150 53 150 53 150
Skattegrl. Alm inntekt 102 100 302 100 502 100 852 100
Skatteberegning:        
Trygdeavgift 20 500 36 900 53 300 82 000
Trinnskatt 1 081 5 901 15 652 52 269
Skatt på alminnelig inntekt 17 753 58 753 99 753 171 503
Sum skatt 39 334 101 554 168 705 305 772
Skatteprosent 15,7 % 22,6 % 26,0 % 30,6 %

Her finner du en oversikt over skatteprosenter på flere forskjellige lønnsnivåer.

 

Les mer om skattlegging:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjonsinntekter.

Skatt på uføretrygd
Slik skattlegges uføretrygd.

Barn, skatt og selvangivelse
Aldergrensene for barn og selvangivelse.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Skatteklasse
Les mer om hvilken skatteklasse du havner i.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.