Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er de forskjellige skattene som du betaler på lønnsinntekt og formue.

Det er fire hovedgrupper av skatter for lønnsinntekter:

Trinnskatt og trygdeavgift beregnes av lønnen. Grunnlaget for beregning av skatt på alminnelige inntekt beregnes etter alle fradrag.

Se også:

Skatt på pensjonsinntekter

Skatt på uføretrygd

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen er på 8,2 prosent i 2021. I 2022 går den ned til 8,0 prosent..

Personer under 17 år og over 69 år skal bare betale 5,1 prosent i trygdeavgift på lønnsinntekt.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 59.650 kroner i 2021. Dette øker til 64.650 kroner i 2022. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 54.650 kroner. Har du en lønnsinntekt på 65.000 kroner i 2022, kan ikke trygdeavgiften være mer enn 100 kroner.

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2021 og 2022:

2021 2022  
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
184 800 1,70% 190 350 1,70%
260 100 4,00% 267 900 4,00%
651 250 13,20% 643 800 13,40%
1 021 550 16,20% 969 200 16,40%
* * 2 000 000 17,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 675.000 kroner i 2021 betaler du 1,70 prosent og 4,00 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 651.250 kroner til 675.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 11,4 prosent ikke 13,4 prosent i 2022. på trinn 3. På resten av trinnene betaler de det samme som andre.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene for 2022 og 2020/2021:

Formuesskatt i 2022  
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.700.000 0 -3.400.000 0,00%
1.700.000 og over 3.400.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.700.000 0 – 3.400.000 0,00%
1.700.000 – 10 millioner 3.400.000 – 20 millioner 0,25%
10 millioner og over 20 millioner og over 0,4%%
Formuesskatt i 2020 og 2021  
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.500.000 0 -3.000.000 0,00%
1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.500.000 0 – 3.000.000 0,00%
1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,15%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 3 millioner kroner i 2021, og 3,4 millioner krone i 2022.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 22 prosent i 2021 og 2022.

Når denne skatten beregnes trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke skattemeldingen. Fradraget er på 52.450 kroner i 2021, i 2022 på 58.250 kroner.

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2021 og 2022 på 46 prosent av lønnen. Det maksimale fradraget er 106.750 kroner i 2021, og 109.950 kroner i 2022. 

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

Skatteeksempler

Slik blir skatten på fire forskjellige lønnsnivåer. Her er det forutsatt at det ikke er andre fradrag enn minstefradraget. Her har vi også tatt med personfradraget, og dermed hva som er grunnlaget for å regne ut skatt på alminnelig inntekt. 

Tallene gjelder for 2021.                                 

Lønnsinntekt 250 000 450 000 650 000 1 000 000
Minstefradrag 106 750 106 750 106 750 106 750
Alminnelig inntekt 143 250 343 250 543 250 893 250
Personfradrag 52 450 52 450 52 450 52 450
Skattegrl. Alm inntekt 90 800 290 800 490 800 840 800
Skatteberegning:
Trygdeavgift 20 500 36 900 53 300 82 000
Trinnskatt 1 108 8 876 16 876 62 961
Skatt på alminnelig inntekt 19 976 63 976 107 976 184 976
Sum skatt 41 584 109 752 178 152 329 937
Skatteprosent 16,6 % 24,4 % 27,4 % 33,0 %

Her finner du en oversikt over skatteprosenter på flere forskjellige lønnsnivåer.

 

Les mer om skattlegging:

Skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjonsinntekter.

Skatt på uføretrygd
Slik skattlegges uføretrygd.

Barn, skatt og skattemelding
Aldergrensene for barn og skattemelding.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter på lønnsinntekt
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Skatteprosenter på pensjonsinntekt
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn for pensjoner.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.