Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Ved formuesligningen verdsettes fritidsbåter til antatt salgsverdi.

Utgjør båtens verdi (inkludert påhengsmotor og fast utstyr) 50.000 kroner eller lavere, verdsettes den sammen med innbo. Se ellers «Innbo og løsøre».

Hvis verdien er høyere enn 50.000 kroner verdsettes den særskilt, normalt til 75 prosent av forsikringssummen.

Godtgjørelsen for båt brukt i yrket er 7,50 kroner per kilometer i 2023 og 2022.

Gevinst ved salg av fritidsbåt er skattefritt, tap ikke fradragsberettiget.

Utleieinntekter inntil 10.000 kroner per år er skattefritt.