Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det blir ikke lenger beregnet nye RISK- tall fra 2006. Siste gang du fikk tilordnet RISK på aksjene du eide per 1.1.2006. Du vil derfor ha et RISK-tall hvis du eide aksjene fra før dette tidspunktet.

RISK-tallet skal være lagt inn i inngangsverdien på aksjene du eier i dag. Dette skal fremgå av inngangsverdien som du mottar fra Aksjonærregisteret. Hvis kjøpesummen på aksjene var 100 kroner (ink kostnader) og summen av RISK-tallene var 10, blir ny inngangsverdi 110 kroner. 

RISK-reguleringen skjer automatisk for alle norske aksje og for utenlandske aksjer som er registrert på Oslo Børs.

RISK-metoden gikk ut på å justere inngangsverdien på aksjene i selskapet 1. januar hvert år med selskapets tilbakeholdte skattlagte kapital året før. Dette beløpet ble fordelt per aksje i forhold til pålydende, slik at RISK-beløp per aksje fremkommer. Selskapet skulle hvert år gi aksjonærene opplysning om det årlige RISK-beløp.

Formålet var å unngå at samme inntekt ble skattlagt både hos selskapet og aksjonæren. Siden tilbakeholdt overskudd bør slå ut i økt aksjekurs, vil det medføre dobbeltbeskatning å skattlegge denne kursgevinsten. Selskapet har jo allerede betalt skatt av dette overskuddet. Det var bakgrunnen for RISK-systemet.

Du finner alle RISK-tall på skatteetaten.no. Her kan du søke frem alle selskaper.

Les mer om aksjebeskatning.