Så godt som alle har den samme effekten av rentefradraget.

Enten du tjener 100.000 kroner eller 1 million, sparer du 22 kroner i skatt per hundrelapp i renter i 2019 og 2020. Dette betyr også at det ikke er viktig hvem av ektefellene som trekker fra rentene.

Hovedprinsippet at påløpte renter skal inntekts- eller utgiftsføres. Men det er viktig å legge merke til at forfalte, men ikke betalte renter, ikke er fradragsberettiget. Hvis du for eksempel har forfall på et lån med en halvårstermin den 15. desember, og ikke betaler før i januar, er ikke rentene fradragsberettiget før neste år.

Renter på restskatt eller på tilgodehavende er ikke fradragsberettiget eller skattepliktig.

Det gjelder særskilte regler for Statens Lånekasse for Utdanning. Her gis det fradrag for renter som faktisk er betalt.

Rentefradragets betydning

Tabellen under viser verdien av rentefradraget på forskjellige lånebeløp. Det er brukt en rente på 4 prosent. Skatten på alminnelig inntekt er i 2019 og 2020 på 22 prosent.

I tabellen under ser du verdien som gjelder for 2019 og 2020.

2019/2020 Lånestørrelse
1 000 000 2 000 000 3 000 000
Rentefradraget 40 000 80 000 120 000
Verdien av rentefradraget per mnd 733 1 467 2 200
Verdien av rentefradraget per år 8 800 17 600 26 400

Forutsetningen for verdien av rentefradraget er at du har høy nok nettoinntekt (alminnelig inntekt. Det gis et bunnfradrag (personfradrag) på 56.550 kroner i 2019, som synker til 51.300 kroner i 2020.

Det betyr at nettoinntekten din må være over dette for at du skal spare skatt på rentefradraget.

 

Kalkulatorer:

Rentefradragskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye mindre verdt rentefradragene blir. Den sammenligner 2015 med skatteårene 2016 og 2019/2020. Det er senkingen av skatten på alminnelig inntekt som er grunnen til tapet.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.