Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Så godt som alle har den samme effekten av rentefradraget.

Enten du tjener 100.000 kroner eller 1 million, sparer du 22 kroner i skatt per hundrelapp i renter i 2022 og 2023. Dette betyr også at det ikke er viktig hvem av ektefellene som trekker fra rentene.

Hovedprinsippet at påløpte renter skal inntekts- eller utgiftsføres. Men det er viktig å legge merke til at forfalte, men ikke betalte renter, ikke er fradragsberettiget. Hvis du for eksempel har forfall på et lån med en halvårstermin den 15. desember, og ikke betaler før i januar, er ikke rentene fradragsberettiget før neste år.

Renter på restskatt eller på tilgodehavende er ikke fradragsberettiget eller skattepliktig.

Det gjelder særskilte regler for Statens Lånekasse for Utdanning. Her gis det fradrag for renter som faktisk er betalt.

Rentefradragets betydning

Tabellen under viser verdien av rentefradraget på forskjellige lånebeløp. Det er brukt en rente på 4 prosent. Skatten på alminnelig inntekt er i 2022 og 2023 på 22 prosent.

I tabellen under ser du verdien som gjelder for 2022 og 2023.

2019-2023 Lånestørrelse
1 000 000 2 000 000 3 000 000
Rentefradraget 40 000 80 000 120 000
Verdien av rentefradraget per mnd 733 1 467 2 200
Verdien av rentefradraget per år 8 800 17 600 26 400
2018
Rentefradraget 40 000 80 000 120 000
Verdien av rentefradraget per mnd 767 1 533 2 300
Verdien av rentefradraget per år 9 200 18 400 27 600
Forskjell 2018/2021 per år 400 800 1200

Forutsetningen for verdien av rentefradraget er at du har høy nok nettoinntekt (alminnelig inntekt. Det gis et bunnfradrag (personfradrag) på 58.250 kroner i 2022, som stiger til 79.600 kroner i 2023.

Det betyr at nettoinntekten din må være over dette for at du skal spare skatt på rentefradraget.

 

Kalkulatorer:

Rentefradragskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye mindre verdt rentefradragene blir. Den sammenligner 2015 med skatteårene 2016 og 2019/2020. Det er senkingen av skatten på alminnelig inntekt som er grunnen til tapet.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.