Så godt som alle har den samme effekten av rentefradraget.

Enten du tjener 100.000 kroner eller 1 million, sparer du 24 kroner i skatt per hundrelapp i renter i 2017. I 2018 går den ned til 23 kroner per hundrelapp. Dette betyr også at det ikke er viktig hvem av ektefellene som trekker fra rentene.

Hovedprinsippet at påløpte renter skal inntekts- eller utgiftsføres. Men det er viktig å legge merke til at forfalte, men ikke betalte renter, ikke er fradragsberettiget. Hvis du for eksempel har forfall på et lån med en halvårstermin den 15. desember, og ikke betaler før i januar, er ikke rentene fradragsberettiget før neste år.

Renter på restskatt eller på tilgodehavende er ikke fradragsberettiget eller skattepliktig.

Det gjelder særskilte regler for Statens Lånekasse for Utdanning. Her gis det fradrag for renter som faktisk er betalt.

Rentefradragets betydning

Tabellen under viser verdien av rentefradraget på forskjellige lånebeløp. Det er brukt en rente på 4 prosent. Skatten på alminnelig inntekt gikk ned fra 24 prosent i 2017 til 23 prosent i 2018. Dermed gikk også verdien av rentefradraget ned.

I tabellen under ser du verdien for både 2017 og 2018.

2018 Lånestørrelse
  1 000 000 2 000 000 3 000 000
Rentefradraget 40 000 80 000 120 000
Verdien av rentefradraget per mnd 767 1 533 2 300
Verdien av rentefradraget per år 9 200 18 400 27 600
2017  
Rentefradraget 40 000 80 000 120 000
Verdien av rentefradraget per mnd 800 1 600 2 400
Verdien av rentefradraget per år 9 600 19 200 28 800
Forskjell 2016/2017 per år 400 800 1200

Forutsetningen for verdien av rentefradraget er at du har høy nok nettoinntekt (alminnelig inntekt. Det gis et bunnfradrag (personfradrag) på 53.150 kroner i 2017, som øker til 54.750 kroner i 2018.

Det betyr at nettoinntekten din må være over dette for at du skal spare skatt på rentefradraget.

 

Kalkulatorer:

Rentefradragskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye mindre verdt rentefradragene blir. Den sammenligner 2015 med skatteårene 2016 og 2018. Det er senkingen av skatten på alminnelig inntekt som er grunnen til tapet.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.