Du slipper renter på restskatt hvis du innbetaler den innen 31. mai.

Renter på tilgodebeløp beregnes fra 1. juli i inntektsåret, og frem til datoen skatteoppgjøret blir sendt skattyter. Mens renter på restskatt regnes fra 1. juli i inntektsåret, og frem til forfall første termin restskatt.

Rentetillegg på 0 prosent per år

Det er samme sats for rentegodtgjørelse og for rentetillegg. Rentetillegget på restskatt er 0 prosent per år fra 1. juli 2020 til forfall første termin restskatt.

Utskrevet forskuddsskatt innbetalt i inntektsåret godtgjøres med renter på 0 prosent per år, fra 1. juli i inntektsåret og fram til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Rentene beregnes med utgangspunkt i Norges Banks styringsrente per 1. januar i likningsåret, men med en reduksjon på 22 prosent. Årsaken til reduksjonen er at rentegodtgjørelse og rentetillegg ved avregningen ikke skal tas med som skattepliktig inntekt eller komme til fradrag.

Lønner seg å få restskatt

Med dagens nullrente er det lønnsomt å få restskatt. Men det er i praksis bare når den er planlagt, overraskende restskatter føles ikke lønnsomme. Du kan beregne hvordan du ligger an ved å bruke skattetrekkskalkulatoren.

Med en rente på null prosent etter skatt vil du få opptil 2 prosent høyere rente på en høyrentekonto.

Med en nullrente er det ikke viktig lenger å betale restskatten innen 31. mai. Men selv om det i seg selv er lønnsomt å få restskatt, er det likevel aller mest lønnsomt å betale inn restskatten 31.mai.

Frist for betaling

Fristen for betaling av restskatt på under 1000 kroner er 3 uker etter at melding om skatteoppgjøret er sendt deg. Fikk du skatteoppgjøret 24. juni, er fristen 20 august.

Dersom restskatten er på over 1000 kroner, deles den i to terminer med betalingsfrist 20.august for den første fakturaen, og 24.september for den andre.

Fristen gjelder til slutten av neste virkedag, hvis den går ut på en lørdag eller søndag. Dersom du ikke betaler første termin av restskatten ved forfall, anses også annen termin samtidig forfalt til betaling.

Slik betaler du restskatten

Husk å bruke KID-nummer ved elektronisk betaling. Har du mistet betalingskortet, må du selv fylle ut et betalingskort for skatt. Husk å få med fødselsnummer, navn og skatteart. Finn kontonummer til skatteoppkreveren, og lag KID-nummer

Du må betale restskatten selv om du har sendt klage på likningen. Hvis du ikke betaler restskatten i tide, påløper forsinkelsesrente.

Forsinkelsesrenten er for tiden 8,0 prosent. Denne renten er fradragsberettiget. Du betaler forsinkelsesrente bare for de antall dager du er forsinket.

 

Les mer om skattesystemet:

Skatt for lønnsmottakere

Skatt for pensjonister

Skatt for uføretrygdede

Kalkulatorer:

Restskattkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å få restskatt.

Skattetrekkskalkulator
Beregn om du har riktig skattetrekk.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.