Du slipper renter på restskatt hvis du innbetaler den innen 31. mai.

Renter på tilgodebeløp beregnes fra 1. juli i inntektsåret, og frem til datoen skatteoppgjøret blir sendt skattyter. Mens renter på restskatt regnes fra 1. juli i inntektsåret, og frem til forfall første termin restskatt.

Rentetillegg på 1,17 prosent per år

Det er samme sats for rentegodtgjørelse og for rentetillegg. Rentetillegget på restskatt er 1,17 prosent per år fra 1. juli 2019 til forfall første termin restskatt.

Utskrevet forskuddsskatt innbetalt i inntektsåret godtgjøres med renter på 1,17 prosent per år, fra 1. juli i inntektsåret og fram til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Rentene beregnes med utgangspunkt i Norges Banks styringsrente per 1. januar i likningsåret, men med en reduksjon på 22 prosent. Årsaken til reduksjonen er at rentegodtgjørelse og rentetillegg ved avregningen ikke skal tas med som skattepliktig inntekt eller komme til fradrag.

Lønner seg å få restskatt

Med dagens lave rentenivå er det lønnsomt å få restskatt. Men det er i praksis bare når den er planlagt, overraskende restskatter føles ikke lønnsomme. Du kan beregne hvordan du ligger an ved å bruke skattetrekkskalkulatoren.

Med en rente på 0,59 prosent etter skatt vil du få høyere rente på en høyrentekonto. Du får over det firedobbelte av restskattrenten på de beste høyrentekontoene.

Men selv om det i seg selv er lønnsomt å få restskatt, er det likevel aller mest lønnsomt å betale inn restskatten 31.mai.

I regnestykket under har vi tatt utgangspunkt i en restskatt på 30.000 kroner. Siden du vet om den, setter du av en månedlig sum for å dekke den. Da har du et gjennomsnittsbeløp på 15.000 kroner som du får renter for i det gjeldende skatteåret. I tillegg får du renter på hele restskattbeløpet (30.000 kroner) fra årsskiftet til 31.mai.

Her har vi tatt med to eksempler. I eksempel 1 har du en kredittkortgjeld, med en rente på 20 prosent. Da kan du innbetale det månedlige restskattebeløpet på kredittkortet, og spare kredittkortrentene. Du har full mulighet til å hente deler eller hele beløpet ut fra kredittkortet igjen når restskatten skal betales. Selv om du ikke har redusert gjelden, har du likevel fått redusert renteutgiftene på denne måten.

I eksempel 2 settes restskattbeløpet av på konto til 2,0 prosent rente.

Du kan gjøre den samme beregningen med restskattkalkulatoren. Her kan du se hvordan forskjellige beløp og rentesatser endrer gevinsten på dette.

Eksempel 1 Eksempel 2
Restskatt 30 000 30 000
Tjent eller spart rente 20,00% 2,00%
Sparte eller tjente renter i skatteåret 3 000 300
Sparte eller tjente rente fra årsskiftet til 31 mai 2 500 250
Sum gevinst før skatt 5 500 550
Sum gevinst etter skatt 4 290 429

Frist for betaling

Fristen for betaling av restskatt på under 1000 kroner er 3 uker etter at melding om skatteoppgjøret er sendt deg. Fikk du skatteoppgjøret 24. juni, er fristen 20 august.

Dersom restskatten er på over 1000 kroner, deles den i to terminer med betalingsfrist 3 og 8 uker etter at melding om skatteoppgjøret er sendt. Med skatteoppgjør 22.juni betyr det at fristen er 20. august for 1.termin, og 24. september for 2.termin.

Fristen gjelder til slutten av neste virkedag, hvis den går ut på en lørdag eller søndag. Dersom du ikke betaler første termin av restskatten ved forfall, anses også annen termin samtidig forfalt til betaling.

Slik betaler du restskatten

Husk å bruke KID-nummer ved elektronisk betaling. Har du mistet betalingskortet, må du selv fylle ut et betalingskort for skatt. Husk å få med fødselsnummer, navn og skatteart. Finn kontonummer til skatteoppkreveren, og lag KID-nummer

Du må betale restskatten selv om du har sendt klage på likningen. Hvis du ikke betaler restskatten i tide, påløper forsinkelsesrente.

Forsinkelsesrenten er for tiden 9,50 prosent. Denne renten er fradragsberettiget. Du betaler forsinkelsesrente bare for de antall dager du er forsinket.

 

Les mer om skattesystemet:

Skatt for lønnsmottakere

Skatt for pensjonister

Skatt for uføretrygdede

Kalkulatorer:

Restskattkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å få restskatt.

Skattetrekkskalkulator
Beregn om du har riktig skattetrekk.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.