Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du slipper renter på restskatt hvis du innbetaler den innen 31. mai.

Renter på tilgodebeløp beregnes fra 1. juli i inntektsåret, og frem til datoen skatteoppgjøret blir sendt skattyter. Renter på restskatt regnes fra 1. juli i inntektsåret, og frem til forfall første termin restskatt.

Rentetillegg på 3,51 prosent per år

Det er samme sats for rentegodtgjørelse og for rentetillegg. Rentetillegget på restskatt er 3,51 prosent per år fra 1. juli 2023 til forfall første termin restskatt.

Utskrevet forskuddsskatt innbetalt i inntektsåret godtgjøres med renter på 3,51 prosent per år, fra 1. juli i inntektsåret og fram til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Rentene beregnes med utgangspunkt i Norges Banks styringsrente per 1. januar i likningsåret, men med en reduksjon på 22 prosent. Årsaken til reduksjonen er at rentegodtgjørelse og rentetillegg ved avregningen ikke skal tas med som skattepliktig inntekt eller kommer til fradrag.

Lønner seg å få restskatt

Med dagens nullrente er det lønnsomt å få restskatt. Men det er i praksis bare når den er planlagt, overraskende restskatter føles ikke lønnsomme. Du kan beregne hvordan du ligger an ved å bruke skattetrekkskalkulatoren.

Det du skal betale i restskatt setter du av på en høyrentekonto. Restskatten betaler du inn innen 31.mai, og slipper å betale renter på restskatten.

Med Restskatt-kalkulatoren kan du se hva du kan tjene på det.

Med dagens lave rentenivå er det lønnsomt å få restskatt. Men det er i praksis bare når den er planlagt, overraskende restskatter føles ikke lønnsomme. Du kan beregne hvordan du ligger an ved å bruke skattetrekkskalkulatoren.

Med en rente på 3,51 prosent etter skatt vil du få høyere rente på en høyrentekonto.

Men siden du slipper rentene på restskatten ved innbetaling innen 31. mai, spiller renten ingen rolle. 

I regnestykket under har vi tatt utgangspunkt i en restskatt på 30.000 kroner. Siden du vet om den, setter du av en månedlig sum for å dekke den. Da har du et gjennomsnittsbeløp på 15.000 kroner som du får renter for i det gjeldende skatteåret. I tillegg får du renter på hele restskattbeløpet (30.000 kroner) fra årsskiftet til 31.mai.

Her har vi tatt med to eksempler. I eksempel 1 har du en kredittkortgjeld, med en rente på 20 prosent. Da kan du innbetale det månedlige restskattebeløpet på kredittkortet, og spare kredittkortrentene. Du har full mulighet til å hente deler eller hele beløpet ut fra kredittkortet igjen når restskatten skal betales. Selv om du ikke har redusert gjelden, har du likevel fått redusert renteutgiftene på denne måten.

I eksempel 2 settes restskattbeløpet av på konto til 4,75 prosent rente.

Du kan gjøre den samme beregningen med restskattkalkulatoren. Her kan du se hvordan forskjellige beløp og rentesatser endrer gevinsten på dette.

Eksempel 1 Eksempel 2
Restskatt 30 000 30 000
Tjent eller spart rente 20,00% 4,75%
Sparte eller tjente renter i skatteåret 3 000 713
Sparte eller tjente rente fra årsskiftet til 31 mai 2 500 594
Sum gevinst før skatt 5 500 1 306
Sum gevinst etter skatt 4 290 1 019

Frist for betaling

Fristen for betaling av restskatt på under 1000 kroner er 3 uker etter at melding om skatteoppgjøret er sendt deg. Fikk du skatteoppgjøret 24. juni, er fristen 20 august.

Dersom restskatten er på over 1000 kroner, deles den i to terminer med betalingsfrist 20.august for den første fakturaen, og 24.september for den andre.

Fristen gjelder til slutten av neste virkedag, hvis den går ut på en lørdag eller søndag. Dersom du ikke betaler første termin av restskatten ved forfall, anses også annen termin samtidig forfalt til betaling.

Hvis du får skatteoppgjøret til høsten, må restskatten betales tre uker etter at du fikk skatteoppgjøret.

Hvis restskatten er over 1.000 kroner, deles beløpet i to like deler.

Slik betaler du restskatten

Husk å bruke KID-nummer ved elektronisk betaling. Har du mistet betalingskortet, må du selv fylle ut et betalingskort for skatt. Husk å få med fødselsnummer, navn og skatteart. Finn kontonummer til skatteoppkreveren, og lag KID-nummer

Du må betale restskatten selv om du har sendt klage på likningen. Hvis du ikke betaler restskatten i tide, påløper forsinkelsesrente.

Forsinkelsesrenten er for tiden 12,50 prosent. Denne renten er fradragsberettiget. Du betaler forsinkelsesrente bare for de antall dager du er forsinket.

 

Les mer om skattesystemet:

Skatt for lønnsmottakere

Skatt for pensjonister

Skatt for uføretrygdede

Kalkulatorer:

Restskattkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å få restskatt.

Skattetrekkskalkulator
Beregn om du har riktig skattetrekk.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024.