Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er ni forskjellige trinn på marginalskatten for pensjoner. Den er fra null til 47,8 prosent.

I 2024 er pensjonsinntekter opp til 262.486 kroner skattefrie. Dette gjøres ved at det trekkes fra et beløp direkte i skatten med et beløp opp til 34.350 kroner i 2024. Dette blir kalt reduksjonsbeløpet.

Pensjonsinntekter som er høyere enn 258.400 får reduksjonsbeløpet redusert med 16,7 prosent av pensjonsinntekten fra 258.400 koner opp til 391.550 kroner i 2024. På beløp høyere enn dette reduseres reduksjonsbeløpet med 6,0 prosent, inntil reduksjonsbeløpet er null. I praksis fungerer reduksjonsprosentene som en økt marginalskatt på pensjonsinntekten.

Marginalskatten på pensjoner er i utgangspunktet lavere enn på lønnsinntekter, men det finnes unntak.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter.

Formuen har ikke noen innvirkning på marginalskatten på pensjonsinntektene. Det har heller ikke renteinntekter eller rentefradrag.

Her kan du se marginalskatten på lønnsinntekter.

Slik ser marginalskattetabellen ut:

Dette er marginalskatten i 2024 og 2023. Forklaringen til de enkelte trinnene ser du under tabellen.

Marginalskatt 2024  
Trinn Intervall Marginal-%  
Trinn 1 0 – 262.486 0,00%  
Trinn 2 262.487 – 292.850 45,50%  
Trinn 3 292.851 – 391.550 47,80%  
Trinn 4 391.551 – 593.449 37,10%  
Trinn 5 593.450 – 670.000 31,10%  
Trinn 6 670.001 – 937.900 40,70%  
Trinn 7 937.901 – 1.350.000 43,70%  
Trinn 8 1.350.001 - 44,70%  

 

Derfor blir marginalskatten på pensjonsinntekter i 2024 slik

0,0 % i trinn 1: 0-262.486 kroner
Opp til dette beløpet blir skatten null, hvis det ikke er andre inntekter eller fradrag enn pensjonen.

45,50 % i trinn 2: 262.487 - 292.850 kroner
Fra dette trinnet blir skattefradraget redusert med 16,7 prosent. Dette virker derfor som en ekstra skatt. Trinn 1 på Trinnskatten gjelder i dette området med en sats på 1,70 prosent. Med tillegg av trygdeavgift på 5,1 prosent og skatt på alminnelig inntekt på 22 prosent blir dermed marginalskatten på dette trinnet 45,50 prosent.

47,80 % i trinn 3: 292.851 - 391.550 kroner
Her øker trinnskatten med 2,3 prosentpoeng til 4,0 prosent. Marginalskatten når her sitt høyeste nivå med 47,80 prosent.

37,10 % i trinn 4: 391.551 - 593.449 kroner
På dette trinnet blir det 22 prosent skatt på alminnelig inntekt, trygdeavgift på 5,1 prosent, trinnskatt på 4,00 prosent, og «tilbakebetalingsbeløpet» går ned til 6 prosent. Samlet 37,10 prosent.

31,10 % i trinn 5: 593.450 - 670.000 kroner
På dette trinnet faller «tilbakebetalingsbeløpet» på 6 prosent bort.

40,60 % i trinn 6: 670.001 - 937.900 kroner
Her slår det tredje trinnet inn på Trinnskatten med 13,60 prosent, som kommer i tillegg til trygdeavgift og skatt på alminnelig inntekt.

43,60 i trinn 7: 937.901 - 1.350.000 kroner
Fjerde trinnet i Trinnskatten på 16,60 prosent øker marginalskatten til 43,60 prosent.

44,60 i trinn 8: Over 1.350.000 kroner
Femte trinn i trinnskatten slår inn med 17,6 prosent.

Marginalskatten på pensjonsinntekter i 2023

Marginalskatt 2023
Trinn Intervall Marginal-%
Trinn 1 0 – 250.333 0,00%
Trinn 2 250.334 – 279.150 45,50%
Trinn 3 279.151 – 331.750 47,80%
Trinn 4 331.751 – 567.657 37,10%
Trinn 5 567.658 – 642.950 31,10%
Trinn 6 642.951 – 926.800 40,60%
Trinn 7 926.801 – 1.500.000 43,60%
Trinn 8 1.500.001 - 44,60%

 

Les også:

Marginalskatten på lønnsinntekter

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.