Marginalskatten på pensjoner er i utgangspunktet lavere enn på lønnsinntekter, men det finnes unntak.

I 2021 er pensjonsinntekter opp til 206.050 kroner skattefrie. Dette gjøres ved at skatten det trekkes fra et beløp direkte i skatten med et beløp opp til 32.620 kroner i 2021. Dette blir kalt reduksjonsbeløpet.

Pensjonsinntekter som er høyere enn dette, får reduksjonsbeløpet redusert med 16,7 prosent av pensjonsinntekten opp til 310.700 kroner i 2021. På beløp høyere enn dette er reduksjonsbeløpet 6,0 prosent inntil reduksjonsbeløpet er null.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter.

Formuen har ikke noen innvirkning på marginalskatten på pensjonsinntektene. Det har heller ikke renteinntekter eller rentefradrag.

Her kan du se marginalskatten på lønnsinntekter.

Slik ser marginalskattetabellen ut:

Dette er marginalskatten i 2021 og 2020. Forklaringen til de enkelte trinnene ser du under tabellen.

Marginalskatt 2021
Trinn Intervall Marginal-%
Trinn 1 0 – 206.050 0,0 %
Trinn 2 206.051 – 239.70 37,36%
Trinn 3 239.731 – 260.100 45,50%
Trinn 4 260.101 – 310.700 47,80%
Trinn 5 310.701 – 558.258 37,10%
Trinn 6 558.259 – 651.250 31,10%
Trinn 7 651.251 – 1.021.950 40,30%
Trinn 8 1.021.951 - 43,30%

 

Marginalskatt 2020
Trinn Intervall Marginal-%
Trinn 1 0 – 204.150 0,0 %
Trinn 2 204.151 – 254.500 38,88%
Trinn 3 254.501 – 282.097 41,18%
Trinn 4 282.098 – 306.300 48,00%
Trinn 5 306.301 – 560.816 37,30%
Trinn 6 560.817 – 639.750 31,30%
Trinn 7 639.751 – 999.950 40,30%
Trinn 8 999.951 - 43,30%

Derfor blir marginalskatten på pensjonsinntekter i 2021 slik

0,0 % i trinn 1: 0-206.050 kroner
Opp til dette trinnet blir skatten null.

37,36 % i trinn 2: 206.051 - 239.100 kroner
Fra dette trinnet blir skattefradraget redusert med 16,7 prosent. Dette virker derfor som en ekstra skatt. Samtidig er minstefradraget på 32 prosent av inntekten, slik at skatt på alminnelig inntekt blir 13,86 prosent og ikke 22 prosent. Trinn 1 på Trinnskatten gjelder i dette området med en sats på 1,70 prosent. Med tillegg av trygdeavgift blir dermed marginalskatten på dette trinnet 37,36 prosent.

45,50 % i trinn 3: 239.731 - 260.100
Dette intervallet er temmelig kort. Her faller økningen i minstefradraget bort slik at skatten på alminnelig inntekt øker fa 13,86 prosent til 22,0 prosent. Skatten øker da til 45,50 prosent.

47,80 % i trinn 4: 260.101 - 310.700
Her øker trinnskatten med 2,3 prosentpoeng til 4,0 prosent. Marginalskatten når her sitt høyeste nivå med 47,80 prosent.

37,10 % i trinn 5: 310.701 - 558.258 kroner
På dette trinnet blir det 22 prosent skatt på alminnelig inntekt, trygdeavgift på 5,1 prosent, trinnskatt på 4,00 prosent, og «tilbakebetalingsbeløpet» går ned til 6 prosent. Samlet 37,10 prosent.

31,10 % i trinn 6: 558.259 - 651.250 kroner
På dette trinnet faller «tilbakebetalingsbeløpet» på 6 prosent bort.

40,30 % i trinn 7: 651.251 - 1.021.550 kroner
Her slår det tredje trinnet inn på Trinnskatten med 13,20 prosent, som kommer i tillegg til trygdeavgift og skatt på alminnelig inntekt.

43,30 i trinn 8: Over 1.021.550 kroner
Fjerde trinnet i Trinnskatten på 16,20 prosent øker marginalskatten til 43,30 prosent.

 

Les også:

Marginalskatten på lønnsinntekter

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.