Marginalskatten på pensjoner er i utgangspunktet lavere enn på lønnsinntekter, men det finnes unntak.

I 2020 er pensjonsinntekter opp til 204.150 kroner skattefrie. Dette gjøres ved at skatten det trekkes fra et beløp direkte i skatten med et beløp opp til 32.330 kroner i 2020. Dette blir kalt reduksjonsbeløpet.

Pensjonsinntekter som er høyere enn dette, får reduksjonsbeløpet redusert med 16,7 prosent av pensjonsinntekten opp til 306.300 kroner i 2020. På beløp høyere enn dette er reduksjonsbeløpet 6,0 prosent inntil reduksjonsbeløpet er null.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter.

Formuen har ikke noen innvirkning på marginalskatten på pensjonsinntektene. Det har heller ikke renteinntekter eller rentefradrag.

Her kan du se marginalskatten på lønnsinntekter.

Slik ser marginalskattetabellen ut:

Dette er marginalskatten i 2020 og 2019. Forklaringen til de enkelte trinnene ser du under tabellen.

Marginalskatt 2020
Trinn Intervall Marginal-%
Trinn 1 0 – 204.150 0,0 %
Trinn 2 204.151 – 254.500 38,88%
Trinn 3 254.501 – 282.097 41,18%
Trinn 4 282.098 – 306.300 48,00%
Trinn 5 306.301 – 560.816 37,30%
Trinn 6 560.817 – 639.750 31,30%
Trinn 7 639.751 – 999.950 40,30%
Trinn 8 999.951 - 43,30%

 

Marginalskatt 2019
Trinn Intervall Marginal-%
Trinn 1 0 – 198.200 0,0 %
Trinn 2 198.201 – 245.650 37,48%
Trinn 3 245.651 – 274.355 39,78%
Trinn 4 274.356 – 297.900 46,60%
Trinn 5 297.901 – 543.665 37,30%
Trinn 6 543.666 – 617.500 31,30%
Trinn 7 617.501 – 964.800 40,30%
Trinn 8 964.801 - 43,30%

 

Derfor blir marginalskatten på pensjonsinntekter i 2020 slik

Her er forklaringen til hvorfor marginalskatten er slik den er i 2020.

0,0 % i trinn 1: 0-204.150 kroner
Opp til dette trinnet blir skatten null.

38,88 % i trinn 2: 204.151 - 254.500 kroner
Fra dette trinnet blir skattefradraget redusert med 16,7 prosent. Dette virker derfor som en ekstra skatt. Samtidig er minstefradraget på 31 prosent av inntekten, slik at skatt på alminnelig inntekt blir 15,18 prosent og ikke 22 prosent. Trinn 1 på Trinnskatten gjelder i dette området med en sats på 1,90 prosent. Med tillegg av trygdeavgift blir dermed marginalskatten på dette trinnet 38,88 prosent.

41,18 % i trinn 3: 254.501 - 282.097
Dette intervallet er temmelig kort. Her øker trinnskatten til 4,2 prosent, slik at marginalskatten går opp til 41,18 prosent.

48,00 % i trinn 4: 282.098 - 306.300
Minstefradraget har her ingen effekt lenger, samtidig gjelder fortsatt «tilbakebetalingsbeløpet» på 16,7 prosent. Marginalskatten når her sitt høyeste nivå med 48,00 prosent.

37,30 % i trinn 5: 306.301 - 560.816 kroner
På dette trinnet blir det 22 prosent skatt på alminnelig inntekt, trygdeavgift på 5,1 prosent, trinnskatt på 4,20 prosent, og «tilbakebetalingsbeløpet» går ned til 6 prosent. Samlet 37,30 prosent.

31,30 % i trinn 6: 560.817 - 639.750 kroner
På dette trinnet faller «tilbakebetalingsbeløpet» på 6 prosent bort.

40,30 % i trinn 7: 639.751 - 999.550 kroner
Her slår det tredje trinnet inn på Trinnskatten med 13,20 prosent, som kommer i tillegg til trygdeavgift og skatt på alminnelig inntekt.

43,30 i trinn 8: Over 999.551 kroner
Fjerde trinnet i Trinnskatten på 16,40 prosent øker marginalskatten til 43,50 prosent.

 

Les også:

Marginalskatten på lønnsinntekter

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.