Marginalskatten på pensjoner er i utgangspunktet lavere enn på lønnsinntekter, men det finnes unntak.

I 2019 er pensjonsinntekter opp til 198.200 kroner skattefrie. På denne inntekten skulle en slik pensjon ha gitt en skatt på 30.000 kroner i 2019. Dette blir kalt reduksjonsbeløpet.

Pensjonsinntekter som er høyere enn dette, får reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent av pensjonsinntekten opp til 297.900 kroner i 2019. På beløp høyere enn dette er reduksjonsbeløpet 6,0 prosent inntil reduksjonsbeløpet er null.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter.

Formuen har ikke noen innvirkning på marginalskatten på pensjonsinntektene. Det har heller ikke renteinntekter eller rentefradrag.

Her kan du se marginalskatten på lønnsinntekter.

Slik ser marginalskattetabellen ut:

Dette er marginalskatten i 2019 og 2018. Forklaringen til de enkelte trinnene ser du under tabellen.

Marginalskatt 2019
Trinn Intervall Marginal-%
Trinn 1 0 – 198.200 0,0 %
Trinn 2 198.201 – 245.650 37,48%
Trinn 3 245.651 – 274.355 39,78%
Trinn 4 274.356 – 297.900 46,60%
Trinn 5 297.901 – 543.665 37,30%
Trinn 6 543.666 – 617.500 31,30%
Trinn 7 617.501 – 964.800 40,30%
Trinn 8 964.801 - 43,30%

 

Marginalskatt 2018
Trinn Intervall Marginal-%
Trinn 1 0 – 193.250 0,0 %
Trinn 2 193.251 – 237.900 37,67%
Trinn 3 237.901 – 267.742 39,57%
Trinn 4 267.743 – 290.700 46,70%
Trinn 5 290.701 – 541.369 37,40%
Trinn 6 541.370 –598.050 31,40%
Trinn 7 598.051 – 962.050 40,50%
Trinn 8 962.051 - 43,50%

 

Derfor blir marginalskatten på pensjonsinntekter i 2019 slik

Her er forklaringen til hvorfor marginalskatten er slik den er i 2019.

0,0 % i trinn 1: 0-198.200 kroner
Opp til dette trinnet blir skatten null.

37,48 % i trinn 2: 198.201 - 245.650 kroner
Fra dette trinnet blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent. Dette virker derfor som en ekstra skatt. Samtidig er minstefradraget på 31 prosent av inntekten, slik at skatt på alminnelig inntekt blir 15,18 prosent og ikke 22 prosent. Trinn 1 på Trinnskatten gjelder i dette området med en sats på 1,90 prosent. Med tillegg av trygdeavgift blir dermed marginalskatten på dette trinnet 37,48 prosent.

39,78 % i trinn 3: 245.651 - 274.355
Dette intervallet er temmelig kort. Her øker trinnskatten til 4,2 prosent, slik at marginalskatten går opp til 39,78 prosent.

46,60 % i trinn 4: 274.356 - 297.900
Minstefradraget har her ingen effekt lenger, samtidig gjelder fortsatt «tilbakebetalingsbeløpet» på 15,3 prosent. Marginalskatten når her sitt høyeste nivå med 46,60 prosent.

37,30 % i trinn 5: 297.901 - 543.665 kroner
På dette trinnet blir det 22 prosent skatt på alminnelig inntekt, trygdeavgift på 5,1 prosent, trinnskatt på 4,20 prosent, og «tilbakebetalingsbeløpet» går ned til 6 prosent. Samlet 37,30 prosent.

31,30 % i trinn 6: 543.666 - 617.500 kroner
På dette trinnet faller «tilbakebetalingsbeløpet» på 6 prosent bort.

40,30 % i trinn 7: 617.501 - 964.800 kroner
Her slår det tredje trinnet inn på Trinnskatten med 13,20 prosent, som kommer i tillegg til trygdeavgift og skatt på alminnelig inntekt.

43,30 i trinn 8: Over 964.801 kroner
Fjerde trinnet i Trinnskatten på 16,40 prosent øker marginalskatten til 43,50 prosent.

 

Les også:

Marginalskatten på lønnsinntekter

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.