Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er ni forskjellige trinn på marginalskatten for pensjoner. Den er fra null til 47,8 prosent.

I 2023 er pensjonsinntekter opp til 240.470 kroner skattefrie. Dette gjøres ved at det trekkes fra et beløp direkte i skatten med et beløp opp til 32.825 kroner i 2023. Dette blir kalt reduksjonsbeløpet.

Pensjonsinntekter som er høyere enn 219.950 får reduksjonsbeløpet redusert med 16,7 prosent av pensjonsinntekten opp til 331.750 kroner i 2023. På beløp høyere enn dette er reduksjonsbeløpet 6,0 prosent, inntil reduksjonsbeløpet er null.

Marginalskatten på pensjoner er i utgangspunktet lavere enn på lønnsinntekter, men det finnes unntak.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter.

Formuen har ikke noen innvirkning på marginalskatten på pensjonsinntektene. Det har heller ikke renteinntekter eller rentefradrag.

Her kan du se marginalskatten på lønnsinntekter.

Slik ser marginalskattetabellen ut:

Dette er marginalskatten i 2023 og 2022. Forklaringen til de enkelte trinnene ser du under tabellen.

Marginalskatt 2023  
Trinn Intervall Marginal-%  
Trinn 1 0 – 240.470 0,00%  
Trinn 2 240.471 – 279.150 45,50%  
Trinn 3 279.151 – 331.750 47,80%  
Trinn 4 331.751 – 567.657 37,10%  
Trinn 5 567.658 – 642.950 31,10%  
Trinn 6 642.951 – 926.800 40,60%  
Trinn 7 926.801 – 1.500.000 43,60%  
Trinn 8 1.500.001 - 44,60%  

 

Marginalskatt 2022  
Trinn Intervall Marginal-%  
Trinn 1 0 – 230.014 0,0 %  
Trinn 2 230.015 – 267.900 45,50%  
Trinn 3 267.901 – 318.000 47,80%  
Trinn 4 310.701 – 576.710 37,10%  
Trinn 5 576.711 – 643.800 31,10%  
Trinn 6 643.801 – 969.800 40,50%  
Trinn 7 968.801 – 2.000.000 43,50%  
Trinn 8 2.000.001 - 44,50%  

 

Derfor blir marginalskatten på pensjonsinntekter i 2023 slik

0,0 % i trinn 1: 0-240.470 kroner
Opp til dette beløpet blir skatten null.

45,50 % i trinn 2: 240.471 - 279.150 kroner
Fra dette trinnet blir skattefradraget redusert med 16,7 prosent. Dette virker derfor som en ekstra skatt. Trinn 1 på Trinnskatten gjelder i dette området med en sats på 1,70 prosent. Med tillegg av trygdeavgift blir dermed marginalskatten på dette trinnet 45,50 prosent.

47,80 % i trinn 3: 279.151 - 331.750 kroner
Her øker trinnskatten med 2,3 prosentpoeng til 4,0 prosent. Marginalskatten når her sitt høyeste nivå med 47,80 prosent.

37,10 % i trinn 4: 331.751 - 567.657 kroner
På dette trinnet blir det 22 prosent skatt på alminnelig inntekt, trygdeavgift på 5,1 prosent, trinnskatt på 4,00 prosent, og «tilbakebetalingsbeløpet» går ned til 6 prosent. Samlet 37,10 prosent.

31,10 % i trinn 5: 567.658 - 642.950 kroner
På dette trinnet faller «tilbakebetalingsbeløpet» på 6 prosent bort.

40,60 % i trinn 6: 642.951 - 926.800 kroner
Her slår det tredje trinnet inn på Trinnskatten med 13,50 prosent, som kommer i tillegg til trygdeavgift og skatt på alminnelig inntekt.

43,60 i trinn 7: 926.801 - 1.500.000 kroner
Fjerde trinnet i Trinnskatten på 16,50 prosent øker marginalskatten til 43,50 prosent.

44,60 i trinn 8: Over 1.500.000 kroner
Femte trinn i trinnskatten slår inn med 17,5 prosent.

Derfor blir marginalskatten på pensjonsinntekter i 2022 slik

0,0 % i trinn 1: 0-230.014 kroner
Opp til dette trinnet blir skatten null.

45,50 % i trinn 2: 230.015 - 267.900 kroner
Dette intervallet er temmelig kort. Her faller økningen i minstefradraget bort slik at skatten på alminnelig inntekt øker fa 13,20 prosent til 22,0 prosent. Skatten øker da til 45,50 prosent.

47,80 % i trinn 3: 267.901 - 318.000 kroner
Her øker trinnskatten med 2,3 prosentpoeng til 4,0 prosent. Marginalskatten når her sitt høyeste nivå med 47,80 prosent.

37,10 % i trinn 4: 318.001 - 576.718 kroner
På dette trinnet blir det 22 prosent skatt på alminnelig inntekt, trygdeavgift på 5,1 prosent, trinnskatt på 4,00 prosent, og «tilbakebetalingsbeløpet» går ned til 6 prosent. Samlet 37,10 prosent.

31,10 % i trinn 5: 576.719 - 643.800 kroner
På dette trinnet faller «tilbakebetalingsbeløpet» på 6 prosent bort.

40,50 % i trinn 6: 643.801 - 960.800 kroner
Her slår det tredje trinnet inn på Trinnskatten med 13,40 prosent, som kommer i tillegg til trygdeavgift og skatt på alminnelig inntekt.

43,50 i trinn 7: 961.801 - 2.000.000 kroner
Fjerde trinnet i Trinnskatten på 16,50 prosent øker marginalskatten til 43,50 prosent.

44,50 i trinn 8: Over 2.000.000 kroner
Femte trinn i trinnskatten slår inn med 17.4 prosent. Dette trinnet er nytt for 2022.

 

Les også:

Marginalskatten på lønnsinntekter

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.