Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du blir skattlagt for tjenester innen elektronisk kommunikasjon (ekom) som du får av arbeidsgiveren din.

Du må skatte av fordelen ved å ha:

  • Bredbånd (internett-tilknytning)
  • Fasttelefon
  • IP-telefon
  • Mobiltelefon
  • Mobil tilgang til datakommunikasjon

Reglene gjelder uavhengig av statens satser, og den skattemessige fordelen fastsettes sjablonmessig.

Du blir skattepliktig (etter sjablongmetoden) hvis du bruker telefonen privat utenfor arbeidstid. For at du skal unngå dette må du i så fall alltid legge igjen telefonen. Alternativet er å føre bevis for at du ikke bruker telefonen privat selv om du tar den med hjem, men her er det strenge krav.

Reglene

Det blir lagt til et fast sjablongbeløp (inntektstillegg) på 4.392 kroner, uavhengig av hvor mange tjenester arbeidsgiver betaler for. Beløpet tar utgangspunkt i gjennomsnittlige private utgifter til EKOM-tjenester, og tar også hensyn til at skattytere kan disponere flere tjenester uten at inntektstillegget påvirkes.

Dersom du kun mottar utgiftsgodtgjørelse som er lavere enn standardtillegget, vil du ikke få større inntektspåslag enn det godtgjørelsen er.

Det er et skattefritt bunnbeløp for fellesfakturerte tjenester, og innholdstjenester (SMS-tjenester, opplysningstelefoner, musikktjenester som Spotify, filmtjenester og lignende) på 1000 kroner. Hvis arbeidsgiver dekker høyere kostnader enn beløpsgrensen, må arbeidsgiver skjønnsmessig fastslå hva som er tjenestlig og privat bruk. Den delen av det overskytende beløpet som gjelder privat bruk, skal skattlegges som lønn.

Reglene er de samme for selvstendig næringsdrivende.

Her er tre eksempler på hva skatten blir i 2023 og 2024 på tre forskjellige marginalskattenivåer.

Inntekt/marginalskatt 2023 2024
400 000 (33,9/33,8%) 1 489 1 484
700 000 (43,40%) 1 906 1 906
1.000.000 (46,40%) 2 038 2 038

 

Se også:

Guide til frynsegoder

Skattefrie småjobber