Du blir skattlagt for tjenester innen elektronisk kommunikasjon (ekom) som du får av arbeidsgiveren din.

Du må skatte av fordelen ved å ha:

  • Bredbånd (internett-tilknytning)
  • Fasttelefon
  • IP-telefon
  • Mobiltelefon
  • Mobil tilgang til datakommunikasjon

Reglene gjelder uavhengig av statens satser, og den skattemessige fordelen fastsettes sjablonmessig.

Du blir skattepliktig (etter sjablongmetoden) hvis du bruker telefonen privat utenfor arbeidstid. For at du skal unngå dette må du i så fall alltid legge igjen telefonen. Alternativet er å føre bevis for at du ikke bruker telefonen privat selv om du tar den med hjem, men her er det strenge krav.

Reglene

Med de nye reglene blir det ett fast sjablongbeløp (inntektstillegg) på 4.392 kroner, uavhengig av hvor mange tjenester arbeidsgiver betaler for. Beløpet tar utgangspunkt i gjennomsnittlige private utgifter til EKOM-tjenester, og tar også hensyn til at skattytere kan disponere flere tjenester uten at inntektstillegget påvirkes.

Dersom du kun mottar utgiftsgodtgjørelse som er lavere enn standardtillegget, vil du ikke få større inntektspåslag enn det godtgjørelsen er.

Det er innført et nytt skattefritt bunnbeløp for fellesfakturerte tjenester, og innholdstjenester (SMS-tjenester, opplysningstelefoner, musikktjenester som Spotify, filmtjenester og lignende) på 1000 kroner. Hvis arbeidsgiver dekker høyere kostnader enn beløpsgrensen, må arbeidsgiver skjønnsmessig fastslå hva som er tjenestlig og privat bruk. Den delen av det overskytende beløpet som gjelder privat bruk, skal skattlegges som lønn.

Reglene er de samme for selvstendig næringsdrivende.

Her er tre eksempler på hva skatten blir i 2020 og 2021 på tre forskjellige marginalskattenivåer.

Inntekt/marginalskatt Beløp
400 000 (34,20%) 1 502
600 000 (43,40%) 1 906
1.000.000 (46,40%) 2 038

 

Se også:

Guide til frynsegoder