Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan ha rett på fradrag for kostnader i forbindelse med kjøp og salg av aksjer som ikke er fylt ut i Aksjeoppgaven.

Kurtasjen har du uansett fradragsrett for. 

Det er mulig å få fradrag for abonnement på tidsskrifter, aksjetjenester på nett, aksjeprogram til PC, osv - om fradraget godkjennes eller ei, avhenger av din argumentasjon som du bør vedlegge selvangivelsen.

Argumenter som taler for at fradraget bør godkjennes er:

  • Porteføljen din er av en viss størrelse (for eksempel over 100.000 kroner).
  • Normalt vil det også settes krav til et visst antall kjøp og salg i løpet av året. Det må likevel kunne argumenteres for at også status quo-porteføljer kan resultere i fradrag. Det at du ikke har rørt porteføljen, kan jo være en konsekvens av dine analyser.
  • Tidsskriftet er fagorientert (det er lettere å få fradrag for abonnementsutgifter til Kapital og Dagens Næringsliv enn til lokalavisen).
  • Utgiftene er tett knyttet til aktiviteten. For eksempel kjøp av aksjeanalyser eller andre aksjetjenester.

Mange av utgiftene kan det være naturlig å trekke fra en andel av. For eksempel halvparten av utgiftene til Kapital.

 

Se også:

Guide til skatt på aksjer og utbytte

Realisasjon av aksjer

RISK-regulering

Kalkulatorer:

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultat.

Utbyttebeskatningskalkulator
Kalkulatoren viser hvordan utbyttet beskattes på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet.