Alle gaver skal i utgangspunktet fordelsbeskattes når de er knyttet til arbeidsforhold, men det finnes unntak.

Visse gaver fra arbeidsgiver er likevel skattefrie etter rammer og beløpsgrenser etter skattelovens § 5-15-1.

Skattefritaket omfatter gaver til både ansatte og styremedlemmer. Gaver fra tredjepart (en som har tilknytning til arbeidsgiver) er skattepliktig på samme måte som fra arbeidsgiver.

Gaven må i utgangspunktet bestå av en naturalytelse. Det er ikke lenger anledning til å gi gavekort som kan veksles inn i penger.

Hvis gavene er større enn beløpsgrensene tilsier, skal bare det overskytende beskattes. Skatten avhenger av marginalskatten du har. Les mer om marginalskatt her. Du kan også regne ut skatten på fordelsbeskatning i kalkulatoren «Marginalskattkalkulator»

Størrelsen på gavene

Beløpsgrensen for årlige skattefrie gaver ble satt opp fra 2.000 kroner i 2020 til 5.000 kroner i 2021. Det er ikke lenger nødvendig at gavene skal være et ledd i en generell ordning i bedriften.

Gaver som du får etter å ha jobbet i bedriften i 20 år, og deretter hvert tiende år er skattefrie med et beløp inntil 8.000 kroner.

Jubileums- eller oppmerksomhetsgave fra arbeidsgiver regnes ikke som skattepliktig inntekt for verdier inntil 4.000 kroner.

Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave etter disse forskrifter regnes gave fra arbeidsgiver i anledning av at:

  • bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25 (for eksempel 75 år eller 125 år). Har bedriften bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50, vil skattefritaket gjelde verdier inntil 4.500 kroner.
  • mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år, eller
  • mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften.
  • gave i form av gjenstand (julekurv ol) når verdien ikke overstiger 2.000 kroner i løpet av inntektsåret, og bedriften ikke fradragsfører kostnaden. Det er gavens veiledende pris som er utgangspunktet, ikke det bedriften betaler for gaven.

Hvis gavene er større enn beløpsgrensene tilsier, skal bare det overskytende beskattes. Får du en gave til som er verdt 6.000 kroner etter å ha jobbet der i ti år, skal 2.000 kroner beskattes (6.000-4.000 kroner).

For at skattefriheten skal gjelde må gavene gis i noe som ikke kan veksles i penger.

Det er mulig å motta flere skattefrie gaver innenfor samme år.

Her er listen over hvilke gaver som er skattefrie, med beløp for 2021.

Gavetype 2021
Premie for forbedringsforslag 0
Ansatt i 20 år, og de påfølgende tiår. 8 000
Gave ved bryllup, og ved 50/60/70/75/80-årsdag eller slutt etter minst 10 år 4 000
Gave ved bedriftens 25-årsjubileum (eller delelig med 25) 4 000
Gave ved bedriftens 50-årsjubileum (eller delelig med 50) 4 000
Mottaker går av med pensjon eller slutter 4 000
Andre gaver  5 000

Rabatter i arbeidsforhold

Ansatte kan få rabatter på inntil 8.000 kroner per år uten å betale skatt av fordelen.

Les mer om rabatter i arbeidsforhold.

Forbedringsforslag

Fra 2019 fikk man ikke lenger dette skattefritt.

Den ansatte hadde mulighet til å motta en premie for forslag til forbedring av organisasjonen og arbeidsmetoder i bedriften. Det var ikke nødvendig at forslaget ble satt i verk.

Denne gaven kunne ha en verdi på inntil 2.500 kroner. Premiebeløp ut over 2.500 kroner i samme inntektsåret ble skattlagt for den overskytende verdien.

 

Les mer om gaver:

Guide til gavekort

Gaver til frivillige organisasjoner

Gaver til vitenskapelig forskning

Kalkulator:

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.