Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan ilegges tvangsmulkt hvis pliktige opplysninger ikke leveres i tide. 

For å fremtvinge levering av pliktige opplysninger kan skattemyndighetene ilegge den som har plikt til å gi opplysninger, en daglig løpende tvangsmulkt når opplysningene ikke gis innen de fastsatte frister. Det samme gjelder når det er åpenbare feil ved de opplysninger som gis.

Tvangsmulkten som kan ilegges er et halvt rettsgebyr per dag.

Lønnstakere og pensjonister som mottar forhåndsutfylt skattemelding for formues- og inntektsskatt, kan unnlate å levere skattemeldingen når meldingen er riktig og fullstendig utfylt. Hvis skattemeldingen ikke er levert innen leveringsfristens utløp, anses den skattepliktige for å ha gitt de opplysningene som framgår av den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Se også Tilleggsskatt

Eksterne sider:

Lovdata: Skatteforvaltningsloven §14

Slik var reglene tidligere for forsinkelsesavgift

De som kan få forsinkelsesavgift er skatteytere som er pliktig til å levere skattemelding, næringsoppgaver, og selskapsoppgaver.

Hvis levering av skattemeldingen skjer etter at skatteoppgjør er sendt ut gjelder ikke forsinkelsesavgiftene lenger. Da vil det i stedet være aktuelt med tilleggsskatt.

Forsinkelsesavgiften beregnes på grunnlag av samlet skattepliktig netto formue og alminnelig inntekt.

Satsene på forsinkelsesavgiften avhenger av lengden på forsinkelsen.

På formue skal forsinkelsesavgiften alltid være 1 promille.

På inntekt varierer den med lengden på forsinkelsen:

  • På under en kalendermåned: 2 promille
  • Over en kalendermåned: 1 prosent
  • Over tre måneder: 2 prosent

Samlet forsinkelsesavgift skal ikke være under 200 kroner.

På forsinkelser under 1 måned skal ikke avgiften være høyere enn 10.000 kroner. På forsinkelser større enn 1 måned skal avgiften ikke være større enn 15.000 kroner.