Reglene om forsinkelsesavgift gjelder ikke for skatteytere som har leveringsfritak for skattemeldingen. Lønnsmottakere og pensjonister som mottar forhåndsutfylt skattemelding er i denne gruppen.

De som kan få forsinkelsesavgift er skatteytere som er pliktig til å levere skattemelding, næringsoppgaver, og selskapsoppgaver.

Hvis levering av skattemeldingen skjer etter at skatteoppgjør er sendt ut gjelder ikke forsinkelsesavgiftene lenger. Da vil det i stedet være aktuelt med tilleggsskatt.

Forsinkelsesavgiften beregnes på grunnlag av samlet skattepliktig netto formue og alminnelig inntekt.

Satsene på forsinkelsesavgiften avhenger av lengden på forsinkelsen.

På formue skal forsinkelsesavgiften alltid være 1 promille.

På inntekt varierer den med lengden på forsinkelsen:

  • På under en kalendermåned: 2 promille
  • Over en kalendermåned: 1 prosent
  • Over tre måneder: 2 prosent

Samlet forsinkelsesavgift skal ikke være under 200 kroner.

På forsinkelser under 1 måned skal ikke avgiften være høyere enn 10.000 kroner. På forsinkelser større enn 1 måned skal avgiften ikke være større enn 15.000 kroner.