Her ser du hvilke kommuner som har innført eiendomsskatt, og hvilke satser som gjelder i 2018.

Av 422 kommuner i Norge har 370 kommuner, innført eiendomsskatt, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). 308 av disse kommunene har eiendomsskatt på boliger. Fra 2017 er det lov til å unnta fritidseiendommer. Dette er det 5 kommuner som har gjort slik at det er 303 kommuner med eiendomsskatt på fritidseiendommer.

Antallet kommuner med eiendomsskatt fortsetter å øke. Dette skjer både ved at det innføres eiendomsskatt, og at det vedtas å ha eiendomsskatt i hele kommunen.

Totalt fikk norske kommuner 13,6 milliarder i inntekter fra eiendomsskatt i 2017. Av den totale skatten er 7,1 milliarder kroner fra boliger.

Av de som har innført eiendomsskatt betales det i snitt 4.153 kroner for en enebolig på 120 kvadratmeter nær et kommunesenter 3.877, mot 3.964 kroner året før.

Her finner du en alfabetisk kommuneliste over eiendomsskatten

Så mye betaler du i kommunale avgifter i kommunene

Så mye betaler du i kommunale avgifter og eiendomsskatt i kommunene

Dette er eiendomsskatt

Eiendomsskatten kan skrives ut på fire forskjellige måter:

  1. På eiendom i hele kommunen
  2. Avgrensede områder som er utbygd på byvis
  3. Bare «verk og bruk»
  4. Både «verk og bruk» og byvise strøk

Eiendomsskatteloven sier at skatten skal ligge mellom 2 og 7 promille. Kommunen har anledning til å innføre et bunnfradrag. Hvis kommunen innfører eiendomsskatt, kan den ikke være mer enn 2 promille det første året. Økningen kan ikke være mer enn 2 promille året etter. Økningen kan likevel være på tre promille hvis det samme år innføres et bunnfradrag. Skatten kan ikke økes det året bunnfradraget eventuelt faller bort.

Grunnlaget for skatten er takstgrunnlaget på eiendommen. De fleste kommunene bruker markedsverdi som utgangspunkt. Deretter setter de taksten til en prosentandel av markedsverdien. Den varier fra 10 prosent til 95 prosent. Noen kommuner bruker kostpris eller størrelse som utgangspunkt. Boligene skal i utgangspunktet takseres hvert tiende år. Taksten skal gjelde for hele perioden. Kommunene kan også bestemme at det skal være et bunnfradrag før skatt beregnes.

Kommunene kan nå også bruke takstgrunnlaget for ligningsverdier på bolig. Grunnlaget skal ikke være høyere enn 67 prosent av markedsverdien i 2014, og ikke over 80 prosent av markedsverdien fra 2015. Det kan også her settes et bunnfradrag. Grunnlaget kan også settes lavere enn de maksimale grensene.

Reduserer boligverdien?

Enhver fast utgift på en bolig vil gjøre at den blir mindre verdt. En eiendomsskatt må mest betraktes som en evigvarende kostnad på boligen.

Hvor mye dette reduserer boligenverdien er vanskelig å være presis på. En teoretisk korrekt verdi på denne evigvarende kostnadsstrømmen trenger heller ikke å stemme med hva den i praksis betyr.

Spørsmålet er hvor mye mindre er folk villig til å by på en bolig, som har en eiendomsskatt på for eksempel 5000 kroner i året. Sannsynligvis senkes ikke budet ned på langt nær så mye som det egentlig burde. Verdifallet på boligen blir dermed ikke så stort som det «egentlig» burde.

På lang sikt må vi regne med at betalingsstrømmen (eiendomsskatten) øker i takt med inflasjonen. Dette øker verditapet på boligen fordi skatten vil øke med inflasjonen. Øker den med boligprisene, må vi regne med en enda litt større økning.

Mest sannsynlig vil betydningen av innføring av eiendomsskatt ikke medføre et øyeblikkelig verdifall, selv om det egentlig skal gjøre det. Det er mer sannsynlig at effekten øker over tid opp til et visst nivå.

På den andre siden kan det hende at eiendomsskatten gjør at det kommunale tilbudet blir bedre, noe som indirekte kan føre til høyere boligpriser i kommunen.

Kommunene med høyest eiendomsskatt

Alle kommunene skal rapportere opplysninger om eiendomsskatt til Statistisk Sentralbyrå.

En av opplysningene kommunene gir er størrelsen på eiendomsskatten for en sentrumsnær bolig på 120 kvadratmeter. Andre boligstørrelser vil derfor ha en annen eiendomsskatt enn det som blir presentert her. Større boliger kan derfor måtte betale mye mer enn det som er satt opp her.

Du kan se hvordan eiendomsskatten regnes ut med Eiendomsskattekalkulatoren.

Se også oversikt over de kommunale avgiftene i kommunene.

Se oversikt over summen av kommunale avgifter og eiendomsskatt i kommunene.

Tabellen under er sortert etter størrelsen på eiendomsskatten. I oversikten vises også hva promillesatsen er. Det finnes ikke tall for hvor mange prosent eiendomsskattegrunnlaget er i forhold til markedsverdien.

Karlsøy har den høyeste eiendomsskatten i 2018 med 9.360 kroner, det er opp fra 7.800 kroner i 2017. Kommunen bruker en sats på 7,00 promille.

Naustdal har den nest høyeste eiendomsskatten med 9.270 kroner, der satsen er 4,50 promille.

Sats Eiendomsskatten
Kommune 2018 2018 2017 2016
Karlsøy 7,00 9 360 7 800 7 800
Naustdal 4,50 9 270 9 270 6 489
Bodø 4,90 8 722 9 996 6 726
Alstahaug 7,00 8 708 8 708 8 708
Brønnøy 7,00 8 050 8 750 7 272
Sør-Varanger 7,00 7 997 6 854 6 528
Lillehammer 5,00 7 980 7 980 3 828
Skaun 7,00 7 920 7 600 7 400
Målselv 7,00 7 700 7 200 6 706
Hamar 5,17 7 599 7 800 7 908
Rakkestad 4,75 7 520 7 520 9 400
Bergen 5,00 7 500 7 500 7 325
Skjervøy 7,00 7 500 6 500 5 600
Gjøvik 4,90 7 277 7 277 7 202
Våler 4,00 7 256 6 863 7 320
Averøy 7,00 7 238 6 580 7 000
Fredrikstad 7,00 7 175 7 000 6 000
Stange 3,90 7 059 7 059 7 059
Gausdal 5,50 7 000 3 540 3 540
Nord-Odal 5,50 6 912 8 340 6 720
Vadsø 4,80 6 912 7 488 5 000
Rauma 7,00 6 760 5 880 3 024
Halden 7,00 6 700 6 200 4 875
Råde 2,80 6 608 3 520 2 320
Kristiansund 4,70 6 587 6 587 5 396
Molde 3,58 6 500 6 900 6 200
Namdalseid 7,00 6 500 5 850 6 435
Vestre Toten 7,00 6 500 5 700 4 500
Kvæfjord 4,50 6 400 4 930 5 600
Rygge 3,20 6 400 8 000 8 900
Vaksdal 7,00 6 380 6 380 2 842
Birkenes 7,00 6 312 4 738 6 200
Elverum 3,60 6 304 7 179 3 855
Flora 3,00 6 300 5 400 4 620
Gjemnes 5,25 6 300 6 300 6 300
Etne 7,00 6 270 6 460 4 500
Sarpsborg 7,00 6 224 5 659 5 659
Midtre Gauldal 7,00 6 160 6 160 2 300
Røros 5,50 6 105 5 280 6 105
Sør-Odal 7,00 6 048 6 048 6 048
Mandal 3,00 6 000 4 340 4 700
Gjerstad 7,00 5 992 5 564 3 852
Fræna 7,00 5 920 7 000 6 000
Flakstad 7,00 5 880 5 880 6 500
Moskenes 7,00 5 880 5 880 5 040
Vik 7,00 5 880 5 880 5 880
Sømna 5,30 5 830 4 558 5 830
Salangen 6,00 5 760 5 760 5 760
Saltdal 7,00 5 760 5 760 5 760
Stranda 4,00 5 760 5 760 5 760
Vestnes 4,00 5 760 5 760 2 880
Øyer 7,00 5 740 3 710 3 710
Notodden 7,00 5 707 5 607 8 316
Sel 7,00 5 700 5 500 5 500
Steinkjer 6,00 5 640 5 640 5 640
4,00 5 600 5 600 5 600
Samnanger 7,00 5 600 3 500 4 500
Vefsn 7,00 5 595 5 443 5 290
Moss 3,95 5 530 5 530 5 530
Hadsel 7,00 5 525 4 300 5 525
Sande 2,50 5 500 5 300 5 000
Dønna 6,50 5 427 6 111 6 100
Malvik 4,00 5 416 5 416 5 416
Kvam 7,00 5 400 5 400 5 400
Selje 4,00 5 400 5 440 5 440
Ullensvang 7,00 5 400 5 400 3 240
Kristiansand 5,80 5 380 5 660 5 750
Fet 2,00 5 300 4 786 4 600
Grimstad 3,20 5 252 5 616 5 616
Årdal 7,00 5 250 5 250 2 500
Gildeskål 7,00 5 200 5 200 5 500
Inderøy 3,50 5 200 0 0
Kongsberg 7,00 5 200 5 200 3 600
Tromsø 7,00 5 190 5 848 5 669
Eigersund 7,00 5 120 5 120 2 560
Finnøy 5,00 5 100 5 100 6 000
Ringsaker 3,20 5 088 4 606 4 465
Nord-Aurdal 7,00 5 085 5 085 4 520
Marker 7,00 5 076 5 200 4 740
Nærøy 7,00 5 076 5 702 2 500
Vikna 4,70 5 076 5 076 5 076
Grong 7,00 5 040 4 200 4 200
Sauherad 7,00 5 040 5 040 5 040
Alvdal 7,00 5 000 5 320 2 500
Ballangen 7,00 5 000 0 0
Bømlo 4,00 5 000 5 000 5 000
Hvaler 2,00 5 000 5 000 5 000
Namsos 2,90 5 000 7 000 7 000
Steigen 7,00 5 000 4 200 3 332
Vegårshei 4,00 5 000 3 540 2 150
Verdal 4,00 5 000 4 500 4 500
Os 4,50 4 995 3 450 2 700
Sogndal 7,00 4 992 5 200 5 000
Trondheim 6,05 4 961 4 715 4 633
Andøy 7,00 4 949 6 216 6 216
Vestvågøy 7,00 4 948 4 400 4 466
Aremark 4,00 4 935 4 935 4 935
Eidskog 3,00 4 935 5 375 5 492
Haugesund 4,80 4 930 5 000 4 500
Harstad 5,50 4 816 5 516 5 516
Fosnes 7,00 4 812 5 100 3 500
Vennesla 7,00 4 806 4 405 3 330
Lyngen 5,00 4 800 4 800 3 890
Tysnes 3,80 4 788 4 788 4 788
Vågan 4,10 4 756 5 452 6 090
Eidsberg 3,30 4 752 0 0
Kvalsund 7,00 4 750 4 750 4 750
Østre Toten 2,00 4 719 4 980 3 197
Hjartdal 7,00 4 704 4 704 3 744
Sortland 7,00 4 651 4 446 3 899
Lierne 7,00 4 620 4 200 3 360
Eid 3,00 4 600 4 500 4 500
Nome 7,00 4 600 6 000 6 000
Osterøy 7,00 4 600 4 300 3 984
Granvin 7,00 4 580 4 581 5 236
Grue 7,00 4 536 4 989 4 536
Levanger 3,50 4 500 4 500 5 000
Nordreisa 7,00 4 500 4 500 4 500
Porsanger 5,00 4 500 5 400 5 400
Songdalen 3,00 4 500 5 000 2 500
Askøy 2,00 4 450 4 800 0
Narvik 7,00 4 410 3 920 3 920
Lenvik 4,50 4 400 4 400 3 200
Åmot 7,00 4 395 3 993 3 168
Bamble 6,60 4 387 4 387 2 656
Ålesund 2,00 4 358 0 1 025
Porsgrunn 7,00 4 326 4 326 3 900
Fjaler 7,00 4 300 4 600 3 780
Giske 2,00 4 300 3 360 3 360
Balsfjord 7,00 4 299 4 299 4 299
Nittedal 2,50 4 290 4 790 3 800
Bremanger 7,00 4 280 4 280 3 000
Løten 4,75 4 275 3 845 3 825
Klæbu 7,00 4 240 4 500 5 800
Bjerkreim 7,00 4 200 4 200 3 270
Meland 7,00 4 200 4 200 4 200
Nesset 7,00 4 200 4 200 0
Overhalla 7,00 4 200 4 200 4 200
Re 2,00 4 200 4 200 0
Hamarøy 7,00 4 190 5 200 5 200
Tana 4,50 4 187 3 456 3 240
Berg 7,00 4 165 3 200 2 315
Kongsvinger 2,20 4 158 3 168 3 388
Gulen 7,00 4 150 2 765 2 940
Siljan 7,00 4 100 4 000 4 000
Fauske 7,00 4 000 4 000 4 500
Snåsa 7,00 4 000 4 000 4 000
Sørum 2,00 4 000 4 000 4 000
Tvedestrand 3,00 4 000 4 000 0
Volda 2,00 4 000 5 000 4 000
Ringebu 7,00 3 996 3 626 3 523
Førde 6,00 3 985 2 995 2 916
Stryn 2,70 3 969 2 700 2 700
Hobøl 4,00 3 940 3 560 3 040
Sør-Fron 7,00 3 929 4 366 2 886
Risør 7,00 3 920 3 920 3 920
Hyllestad 7,00 3 889 3 535 3 535
Gol 7,00 3 885 3 200 3 200
Hole 2,00 3 880 4 280 0
Gloppen 7,00 3 800 2 772 3 000
Rindal 7,00 3 800 3 200 3 050
Vågsøy 4,00 3 800 3 800 3 700
Sør-Aurdal 7,00 3 770 3 250 2 950
Holtålen 5,00 3 760 3 760 4 100
Arendal 7,00 3 752 3 752 3 752
Voss 7,00 3 733 3 360 2 800
Stor-Elvdal 3,50 3 710 3 710 3 500
Tynset 7,00 3 710 3 745 2 900
Gaular 7,00 3 703 3 703 3 367
Jølster 7,00 3 700 4 670 3 700
Leikanger 7,00 3 645 3 645 4 725
Nissedal 7,00 3 600 2 520 2 520
Radøy 7,00 3 600 3 600 3 600
Sokndal 7,00 3 600 3 600 3 500
Svelvik 2,00 3 600 2 500 2 500
Vestre Slidre 7,00 3 600 3 600 3 725
Vågå 7,00 3 600 3 600 3 000
Hurdal 2,00 3 520 0 0
Skodje 2,00 3 500 4 500 3 800
Tysfjord 7,00 3 500 2 800 2 500
Høyanger 7,00 3 465 3 465 1 960
Meldal 7,00 3 440 3 800 1 900
Skien 2,65 3 417 4 732 4 390
Grane 4,00 3 400 2 500 2 500
Stavanger 4,00 3 378 3 378 3 288
Nesna 5,00 3 375 2 700 2 700
Hattfjelldal 7,00 3 360 3 535 3 535
Lund 2,00 3 360 2 750 3 500
Sandøy 2,00 3 360 2 640 2 489
Jevnaker 2,50 3 350 2 680 2 880
Leirfjord 7,00 3 250 3 217 3 217
Nordre Land 7,00 3 250 3 250 3 250
Askvoll 4,00 3 205 2 600 2 400
Lurøy 7,00 3 200 3 300 3 300
Bjugn 7,00 3 180 4 800 4 000
Vindafjord 7,00 3 180 3 180 2 120
Tingvoll 5,50 3 168 3 168 3 150
Luster 7,00 3 160 0 0
Rollag 7,00 3 150 3 150 3 780
Båtsfjord 3,00 3 120 3 120 1 200
Hol 7,00 3 120 3 500 3 120
Våler 4,00 3 120 2 340 2 340
Herøy 7,00 3 115 3 150 3 150
Etnedal 4,00 3 080 3 080 3 080
Verran 7,00 3 074 2 818 2 616
Oppdal 7,00 3 060 2 835 2 610
Flatanger 5,00 3 000 3 000 3 000
Lom 7,00 3 000 3 000 3 000
Rømskog 2,00 3 000 3 000 0
Åmli 7,00 3 000 4 200 3 040
4,00 2 920 2 920 2 920
Lunner 5,00 2 905 2 350 2 350
Alta 6,00 2 900 2 900 2 420
Flesberg 7,00 2 880 2 880 2 200
Sauda 7,00 2 880 2 900 3 000
Rennebu 7,00 2 862 2 916 2 862
Trøgstad 2,00 2 835 2 835 5 671
Utsira 7,00 2 800 1 925 2 700
Hjelmeland 7,00 2 740 2 700 2 600
Stord 2,00 2 720 2 720 2 720
Torsken 7,00 2 640 2 640 2 780
Aurskog-Høland 2,00 2 627 2 800 2 000
Måsøy 4,00 2 600 2 400 2 000
Oslo 3,00 2 600 2 400 0
Åsnes 3,00 2 558 3 121 3 060
Hemne 7,00 2 550 2 550 2 000
Gamvik 6,00 2 520 2 940 2 940
Kragerø 7,00 2 520 2 310 2 400
Nes 3,00 2 520 2 520 3 144
Rana 7,00 2 504 2 504 2 504
Frosta 2,00 2 500 2 500 2 500
Gjesdal 5,00 2 500 2 500 2 500
Hareid 2,00 2 500 2 000 3 120
Krødsherad 2,00 2 500 2 500 0
Strand 2,80 2 495 2 495 2 495
Røst 4,00 2 420 2 420 2 420
Flekkefjord 7,00 2 400 2 200 3 150
Folldal 7,00 2 400 2 400 2 400
Fusa 7,00 2 400 2 400 2 800
Solund 2,00 2 400 3 000 3 360
Sund 2,00 2 400 2 400 2 880
Ål 7,00 2 400 2 800 0
Nord-Fron 7,00 2 382 3 090 2 400
Trysil 7,00 2 318 1 982 1 982
Kvinnherad 7,00 2 300 2 300 2 100
Nes 7,00 2 280 2 436 2 436
Ringerike 5,00 2 277 2 300 2 700
Karmøy 7,00 2 265 2 598 1 680
Iveland 7,00 2 260 2 200 0
Nordkapp 7,00 2 220 1 201 1 201
Dovre 3,00 2 200 770 700
Skedsmo 2,00 2 181 2 181 2 500
Randaberg 7,00 2 180 2 180 1 450
Berlevåg 7,00 2 160 0 0
Flå 7,00 2 160 0 0
Halsa 7,00 2 150 2 580 3 010
Surnadal 7,00 2 145 2 145 2 145
Bardu 7,00 2 120 1 720 2 580
Ørsta 2,00 2 120 4 000 2 100
Sunndal 7,00 2 048 2 200 2 200
Fitjar 6,00 2 025 1 620 1 620
Bindal 7,00 2 010 1 580 0
Audnedal 7,00 2 000 2 000 1 900
Melhus 7,00 2 000 2 000 2 000
Hammerfest 7,00 1 966 1 612 1 768
Værøy 2,00 1 920 3 030 0
Tolga 7,00 1 897 1 897 2 300
Lindesnes 5,00 1 880 1 880 0
Lebesby 7,00 1 800 1 800 1 800
Namsskogan 7,00 1 728 3 192 0
Høylandet 7,00 1 680 0 0
Farsund 7,00 1 534 1 406 1 406
Vega 4,00 1 520 1 848 2 280
Ibestad 2,00 1 500 2 500 2 500
Leka 7,00 1 500 1 880 1 680
Sveio 2,00 1 500 1 900 3 080
Tranøy 3,00 1 500 2 624 2 400
Drangedal 6,00 1 350 2 500 3 600
Tydal 7,00 1 240 0 0
Engerdal 7,00 1 212 1 212 1 212
Loppa 2,00 1 200 0 0
Sigdal 4,00 1 100 1 520 2 000
Søgne 2,00 1 000 2 700 2 650
Gran 2,00 940 950 940
Vardø 7,00 880 880 880
Kautokeino 7,00 710 710 924
Osen 2,00 660 660 992
Lillesand 3,00 390 390 1 990

Kilde: SSB

 

Kalkulator:

Eiendomsskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut eiendomsskatten ut fra forutsetninger om skattegrunnlaget i forhold til markedsverdi, bunnfradrag, og promillesats.