Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik verdsettes campingvogner i skattemeldingen.

Campingvogner går ikke inn under fribeløpet på 100.000 kroner for innbo og løsøre.

Verdien av campingvogner fastsettes etter samme skala som for biler, med utgangspunkt i opprinnelig listepris som ny. For skattemeldingen i 2022 og 2023 brukes følgende verdier:

2022
Årsmodell % av nypris
2022 75%
2021 65%
2020 55%
2019 45%
2018 40%
2017 30%
2016 20%
2015-2005 15%
2004-2002 1.000 kroner
2001 og tidligere individuelt

 

2023
Årsmodell % av nypris
2023 75%
2022 65%
2021 55%
2020 45%
2019 40%
2018 30%
2017 20%
2016-2006 15%
2005-2003 1.000 kroner
2002 og tidligere individuelt

Har vognen av spesielle grunner gått særlig sterkt ned i verdi, kan verdien settes lavere enn denne skalaen.