Slik verdsettes campingvogner i skattemeldingen.

Campingvogner går ikke inn under fribeløpet på 100.000 kroner for innbo og løsøre.

Verdien av campingvogner fastsettes etter samme skala som for biler, med utgangspunkt i opprinnelig listepris som ny. For skattemeldingen i 2020 og 2021 brukes følgende verdier:

2020
Årsmodell % av nypris
2020 75%
2019 65%
2018 55%
2017 45%
2016 40%
2015 30%
2014 20%
2013-2003 15%
2002-1990 1.000 kroner
1989 og tidligere individuelt

 

2021
Årsmodell % av nypris
2021 75%
2020 65%
2019 55%
2018 45%
2017 40%
2016 30%
2015 20%
2014-2004 15%
2003-2001 1.000 kroner
2000 og tidligere individuelt

Har vognen av spesielle grunner gått særlig sterkt ned i verdi, kan verdien settes lavere enn denne skalaen.