Slik verdsettes campingvogner i skattemeldingen.

Campingvogner går ikke inn under fribeløpet på 100.000 kroner for innbo og løsøre.

Verdien av campingvogner fastsettes etter samme skala som for biler, med utgangspunkt i opprinnelig listepris som ny. For skattemeldingen i 2018 og 2019 brukes følgende verdier:

2018
Årsmodell % av nypris
2018 75%
2017 65%
2016 55%
2015 45%
2014 40%
2013 30%
2012 20%
2011-2001 15%
2000-1988 1.000 kroner
1987 og tidligere individuelt

 

2019
Årsmodell % av nypris
2019 75%
2018 65%
2017 55%
2016 45%
2015 40%
2014 30%
2013 20%
2012-2002 15%
2001-1989 1.000 kroner
1988 og tidligere individuelt

Har vognen av spesielle grunner gått særlig sterkt ned i verdi, kan verdien settes lavere enn denne skalaen.