Slik verdsettes campingvogner i skattemeldingen.

Campingvogner går ikke inn under fribeløpet på 100.000 kroner for innbo og løsøre.

Verdien av campingvogner fastsettes etter samme skala som for biler, med utgangspunkt i opprinnelig listepris som ny. For skattemeldingen i 2019 og 2020 brukes følgende verdier:

2019
Årsmodell % av nypris
2019 75%
2018 65%
2017 55%
2016 45%
2015 40%
2014 30%
2013 20%
2012-2002 15%
2001-1989 1.000 kroner
1988 og tidligere individuelt

 

2020
Årsmodell % av nypris
2020 75%
2019 65%
2018 55%
2017 45%
2016 40%
2015 30%
2014 20%
2013-2003 15%
2002-1990 1.000 kroner
1989 og tidligere individuelt

Har vognen av spesielle grunner gått særlig sterkt ned i verdi, kan verdien settes lavere enn denne skalaen.