For lønnsmottagere er det tre skattemessige forhold ved bil.

De tre forholdene er:

  • Formue
  • Kjøregodtgjørelse
  • Firmabil

Formuesansettelsen

Verdien av biler er skattepliktig formue. Formuesverdien av biler fastsettes etter en skala, med utgangspunkt i opprinnelig listepris som ny.

Hvis bilen for eksempel kostet 400.000 kroner i 2018, settes formuesverdien til 300.000 kroner i skattemeldingen. Dette kan gi en formuesskatt på opp til 2.550 kroner.

Har bilen av spesielle grunner gått særlig sterkt ned i verdi, kan verdien settes lavere enn denne skalaen.

Slik er skalaen for skatteåret 2018 og 2019:

Biler som er 30 år eller eldre (veteranbiler) settes opp med en verdi lik antatt salgsverdi.

2018
Årsmodell % av nypris
2018 75%
2017 65%
2016 55%
2015 45%
2014 40%
2013 30%
2012 20%
2011-2001 15%
2000-1988 1.000 kroner
1987 og tidligere individuelt

Biler som er 30 år eller eldre (veteranbiler) settes opp med en verdi lik antatt salgsverdi.

2019
Årsmodell % av nypris
2019 75%
2018 65%
2017 55%
2016 45%
2015 40%
2014 30%
2013 20%
2012-2002 15%
2001-1989 1.000 kroner
1988 og tidligere individuelt

Kjøregodtgjørelse

I 2019 er statens satser 3,90 kroner. Den skattefrie delen er satt ned til 3,50 for alle kjørelengder.

Les mer om kjøregodtgjørelse.

Firmabil

Firmabil er en skattepliktig fordel. Du får et inntektspåslag ut fra hvor dyr bilen er. Les mer om firmabil her.

 

Kalkulatorer:

Firmabilskattkalkulator
Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.

Firma- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.