For lønnsmottagere er det tre skattemessige forhold ved bil.

De tre forholdene er:

  • Formue
  • Kjøregodtgjørelse
  • Firmabil

Formuesansettelsen

Verdien av biler er skattepliktig formue. Formuesverdien av biler fastsettes etter en skala, med utgangspunkt i opprinnelig listepris som ny.

Hvis bilen for eksempel kostet 400.000 kroner i 2020 og 2021, settes formuesverdien til 300.000 kroner i skattemeldingen. Dette kan gi en formuesskatt på opp til 2.550 kroner.

Har bilen av spesielle grunner gått særlig sterkt ned i verdi, kan verdien settes lavere enn denne skalaen.

Slik er skalaen for skatteåret 2020 og 2021:

Biler som er 30 år/ 20 år eller eldre (veteranbiler) settes opp med en verdi lik antatt salgsverdi.

2020
Årsmodell % av nypris
2020 75%
2019 65%
2018 55%
2017 45%
2016 40%
2015 30%
2014 20%
2013-2003 15%
2002-1990 1.000 kroner
1989 og tidligere individuelt
2021
Årsmodell % av nypris
2021 75%
2020 65%
2019 55%
2018 45%
2017 40%
2016 30%
2015 20%
2014-2004 15%
2003-2001 1.000 kroner
2000 og tidligere individuelt

Kjøregodtgjørelse

I 2021 er statens satser 4,03 kroner. Den skattefrie delen er 3,50 for alle kjørelengder.

Les mer om kjøregodtgjørelse.

Firmabil

Firmabil er en skattepliktig fordel. Du får et inntektspåslag ut fra hvor dyr bilen er. Les mer om firmabil her.

 

Kalkulatorer:

Firmabilskattkalkulator
Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.

Firma- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.