Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Ansatte som kjøper aksjer, egenkapitalbevis mv. vederlagsfritt eller til underpris, er skattepliktig fordel vunnet ved arbeid.

Fra 2022 er denne ordningen opphevet.

Dette gjelder uavhengig av om aksjen erverves ved kjøp eller ved tegning av nye aksjer. Fordelen utgjør som hovedregel differansen mellom salgsverdien for aksjen på ervervstidspunktet, og det den ansatte eventuelt har betalt for aksjen.

Hvis det er en generell ordning kan de ansatte kjøpe aksjer med 25 prosent underpris, maksimalt 7.500 kroner per år i 2021. I 2020 var dette 20 prosent underpris, og maks 5.000 kroner.

Normalt vil det være kursverdien på ervervstidspunktet som er referansekursen. Hvis selskapet ikke er børsnotert brukes likvidasjonsverdien.

Ved kjøp av opsjoner vil man få det samme skattefrie beløpet så lenge det er en generell ordning. Les mer om hvordan aksjeopsjoner skattlegges i arbeidsforhold.

 

Les mer om aksjebeskatning:

Skatt på aksjer og utbytte

Hva har du fradragsrett for ved realisasjon av aksjer

Realisasjon av aksjer

RISK-regulering