Denne inntekten tilsvarer en nettoinntekt. Altså etter at fradragene er trukket fra inntekten.

Av denne inntekten regnes kommuneskatt, fylkesskatt og fellesskatt (totalt 23 prosent i 2018, 22 prosent i 2019), etter at et standard fradrag (personfradrag) er trukket fra. Dette fradraget er i 2018 på 54.750 kroner, i 2019 på 56.550 kroner.

Har du en alminnelig inntekt på 500.000 kroner i 2019, blir grunnlaget for beregning av skatten på 22 prosent fratrukket personfradraget på 56.550 kroner. Skatt på alminnelig inntekt blir dermed regnet av 443.550 kroner (eksklusive andre fradrag). Personfradraget kommer automatisk til fradrag i skatteberegningen. Du ser ikke dette fradraget i skattemeldingen.

Slik er satsene:

Skatt 2019 2018
Fellesskatt 7,55% 8,55%
Kommuneskatt 11,80% 11,80%
Fylkesskatt 2,65% 2,65%
Skatt på alminnelig inntekt 22,00% 23,00%

I Finnmark og Nord-Troms er fellesskatten 5,05 prosent i 2018, og 4,05 prosent i 2019. Skatten på alminnelig inntekt blir derfor 18,5 prosent, det vil si 3,5 prosentpoeng lavere enn i resten av landet i 2019. For 2018 er satsen 19,5 prosent.

Eksempel på beregning

Eksemplet på beregning av skatt på alminnelig inntekt tar utgangspunkt i en lønnsinntekt på 500.000. Her er det beregnet for både 2019 og 2018.

Post 2019 2018
Inntekt 500 000 500 000
Minstefradrag 100 800 97 610
Alminnelig inntekt 399 200 402 390
Personfradrag 56 550 54 750
Grunnlag skatteberegning 342 650 347 640
Skatt på alminnelig inntekt 75 383 79 957
- Fellesskatt 25 870 29 723
- Kommuneskatt 40 433 41 022
- Fylkesskatt 9 080 9 212

For Finnmark og Nord-Troms vil skatten på den alminnelige inntekten være 11.993 kroner lavere i 2018, og 12.167 kroner lavere i 2018.

 

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatser
Her kan du se alle skattesatsene i skattesystemet vårt.

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.