Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne inntekten tilsvarer en nettoinntekt. Altså etter at fradragene er trukket fra inntekten.

Av denne inntekten regnes kommuneskatt, fylkesskatt og fellesskatt (totalt 22 prosent i 2023 og 2024, etter at et standard fradrag (personfradrag) er trukket fra. Dette fradraget er i 2023 på 79.6000 kroner, i 2024 på 88.250 kroner.

Har du en alminnelig inntekt på 500.000 kroner i 2023, blir grunnlaget for beregning av skatten på 22 prosent fratrukket personfradraget på 79.600 kroner. Skatt på alminnelig inntekt blir dermed regnet av 420.400 kroner (eksklusive andre fradrag). Personfradraget kommer automatisk til fradrag i skatteberegningen. Du ser ikke dette fradraget i skattemeldingen.

Slik er satsene:

Skatt 2023 2024
Fellesskatt 8,40% 8,70%
Kommuneskatt 11,15% 10,95%
Fylkesskatt 2,45% 2,35%
Skatt på alminnelig inntekt 22,00% 22,00%
Skatt Nord-Troms, Finnmark 18,50% 18,50%

I Finnmark og Nord-Troms er fellesskatten 4,90 prosent i 2023, og 5,20 prosent i 2024. Skatten på alminnelig inntekt blir derfor 18,5 prosent, det vil si 3,5 prosentpoeng lavere enn i resten av landet i 2023 og 2024.

Eksempel på beregning

Eksemplet på beregning av skatt på alminnelig inntekt tar utgangspunkt i en lønnsinntekt på 500.000. Her er det beregnet for både 2023 og 2024.

Beregning av skatt på alminnelig inntekt
Post 2023 2024
Lønnsinntekt 500 000 500 000
Minstefradrag 104 450 104 450
Alminnelig inntekt 395 550 395 550
Personfradrag 79 600 88 250
Grunnlag skatteberegning 315 950 307 300
Skatt på alminnelig inntekt 69 509 67 606
- Fellesskatt 26 540 26 735
- Kommuneskatt 35 228 33 649
- Fylkesskatt 7 741 7 222

For Finnmark og Nord-Troms vil skatten på den alminnelige inntekten være 11.058 kroner lavere i 2023, og 10.756 kroner lavere i 2024.

 

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatser
Her kan du se alle skattesatsene i skattesystemet vårt.

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2024Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.