Denne inntekten tilsvarer en nettoinntekt. Altså etter at fradragene er trukket fra inntekten.

Av denne inntekten regnes kommuneskatt, fylkesskatt og fellesskatt (totalt 25 prosent i 2016, 25 prosent i 2017), etter at et standard fradrag (personfradrag) er trukket fra. Dette fradraget er i 2016 på 51.750 kroner, i 2017 på 53.150 kroner) i klasse 1, i klasse 2 på 76.250 kroner i 2016, på 78.300 kroner i 2017.

Har du en alminnelig inntekt på 300.000 kroner i 2016, blir grunnlaget for beregning av skatten på 25 prosent fratrukket personfradraget på 51.750 kroner. Skatt på alminnelig inntekt blir dermed regnet av 248.250 kroner. Personfradraget kommer automatisk til fradrag i skatteberegningen. Du ser ikke dette fradraget i selvangivelsen.

Slik er satsene:

Skatt 2016 2017
Fellesskatt 10,55% 9,55%
Kommuneskatt 11,80% 11,80%
Fylkesskatt 2,65% 2,65%
Skatt på alminnelig inntekt 25,00% 24,00%

I Finnmark og Nord-Troms er fellesskatten 7,05 prosent i 2016, og 6,05 prosent i 2017. Skatten på alminnelig inntekt blir derfor 21,5 prosent, det vil si 3,5 prosentpoeng lavere enn i resten av landet i 2016. For 2017 blir satsen 20,5 prosent.

Eksempel på beregning

Eksemplet på beregning av skatt på alminnelig inntekt tar utgangspunkt i en lønnsinntekt på 500.000. Her er det beregnet for både 2015 og 2016.

Post 2016 2016
Inntekt 500 000 500 000
Minstefradrag 91 450 94 750
Alminnelig inntekt 408 550 405 250
Personfradrag 51 750 53 150
Grunnlag skatteberegning 356 800 352 100
Skatt på alminnelig inntekt 89 200 84 504
- Fellesskatt 37 642 33 626
- Kommuneskatt 42 102 41 548
- Fylkesskatt 9 455 9 331

For Finnmark og Nord-Troms vil skatten på den alminnelige inntekten være 12.488 kroner lavere i 2016, og 12.324 kroner lavere i 2017.

 

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Skattesatser
Her kan du se alle skattesatsene i skattesystemet vårt.