Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne inntekten tilsvarer en nettoinntekt. Altså etter at fradragene er trukket fra inntekten.

Av denne inntekten regnes kommuneskatt, fylkesskatt og fellesskatt (totalt 22 prosent i 2021 og 2022, etter at et standard fradrag (personfradrag) er trukket fra. Dette fradraget er i 2021 på 52.450 kroner, i 2022 på 58.250 kroner.

Har du en alminnelig inntekt på 500.000 kroner i 2022, blir grunnlaget for beregning av skatten på 22 prosent fratrukket personfradraget på 58.250 kroner. Skatt på alminnelig inntekt blir dermed regnet av 390.050 kroner (eksklusive andre fradrag). Personfradraget kommer automatisk til fradrag i skatteberegningen. Du ser ikke dette fradraget i skattemeldingen.

Slik er satsene:

Skatt 2021 2022
Fellesskatt 8,15% 8,65%
Kommuneskatt 11,15% 10,95%
Fylkesskatt 2,70% 2,40%
Skatt på alminnelig inntekt 22,00% 22,00%
Skatt Nord-Troms, Finnmark
18,50% 18,50%

I Finnmark og Nord-Troms er fellesskatten 4,65 prosent i 2021, og 5,15 prosent i 2022. Skatten på alminnelig inntekt blir derfor 18,5 prosent, det vil si 3,5 prosentpoeng lavere enn i resten av landet i 2021 og 2022.

Eksempel på beregning

Eksemplet på beregning av skatt på alminnelig inntekt tar utgangspunkt i en lønnsinntekt på 500.000. Her er det beregnet for både 2021 og 2022.

Post 2021 2022
Inntekt 500 000 500 000
Minstefradrag 106 750 109 950
Alminnelig inntekt 393 250 390 050
Personfradrag 52 450 58 250
Grunnlag skatteberegning 340 800 331 800
Skatt på alminnelig inntekt 74 976 72 996
- Fellesskatt 27 775 28 701
- Kommuneskatt 41 407 39 650
- Fylkesskatt 9 202 7 963

For Finnmark og Nord-Troms vil skatten på den alminnelige inntekten være 11.928 kroner lavere i 2021, og 11.613 kroner lavere i 2021.

 

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatser
Her kan du se alle skattesatsene i skattesystemet vårt.

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.