Slik beskattes opsjoner i arbeidsforhold.

Opsjoner i arbeidsforhold beskattes på det tidspunktet du innløser eller selger opsjonen. Selv om opsjonen har en åpenbar verdi på tildelingstidspunktet skal den ikke skattlegges. Dette skal uansett først skje når en eventuell gevinst er realisert.

Gevinsten av en opsjonsgevinst i arbeidsforhold beskattes som lønn. Det betyr at du skattlegges med trygdeavgift og trinnskatt, i tillegg til skatt på alminnelig inntekt.

Opsjonen skal tas til gevinst når den innløses i aksjer (evt selger opsjonen).

Fordeling av gevinsten

Du kan også kreve at en gevinst skal bli fordelt over det tidsrommet opsjonen har vært i kraft. Har opsjonen vært i kraft i tre skatteår, kan også gevinsten krevd bli fordelt forholdsmessig likt over disse tre årene.

Forholdsmessig likt betyr at gevinsten skal fordeles etter hvor stor del av året opsjonen har vært gjeldende. Dette kan ha betydning for trinnskatten ved at du kommer opp et høyere trinn realisasjonsåret. Det er 5 trinn for trinnskatt både i 2020 og 2021. I 2019 og 2020 er skatten på de forskjellige trinnene henholdsvis 0 %, 1,90%/1,70%, 4,20%/4,00%, 13,20 % og 16,20 %.

Det er spesielt forskjellen mellom 2. og 3. trinn forskjellen er stor med 9,0 prosentpoeng. Grenseverdien mellom disse to trinnene er 639.750 kroner i 2020 og 651.250 i 2021.

Hvis gevinsten har vært 150.000 kroner over 3 år, kan 50.000 kroner fordeles på hvert av årene. Med en lønnsinntekt på 600.000 kroner fra før ville opsjonsgevinsten på 150.000 kroner gitt en samlet inntekt på 750.000 kroner i 2021. Hvis gevinsten i stedet ble fordelt over 3 år ville inntekten i 2021 blitt 600.000 kroner.

Potensialet er altså å spare 9,0 prosent av 150.000 kroner, det vil si 13.500 kroner. Dette avhenger av hvor mye som hadde blitt beskattet med den høye satsen før fordeling, og etter fordeling.

Opsjoner i små oppstartselskaper

Oppstartsselskaper har gunstigere regler for skatt på opsjoner.

Etter den nye ordningen skal ikke opsjonene tas til beskatning når opsjonen innløses i aksjer. Dette gjelder for et beløp opp til 30.000 kroner.

Krav til bedriften:

  • Den ansatte må sitte med opsjonen i minst tre år før innløsing.
  • Selskapet må være seks år eller yngre på tidspunktet for tildeling av opsjonen.
  • Selskapet må ha færre enn 25 ansatte.
  • Selskapet må ikke ha driftsinntekter eller en balansesum som overstiger 25 millioner kroner.

 

Les mer om aksjebeskatning:

Ansattes kjøp av aksjer til underpris

Skattefradrag for investering i oppstartselskaper

Skatt på aksjer og utbytte

Hva har du fradragsrett for ved realisasjon av aksjer

Realisasjon av aksjer

RISK-regulering

Kalkulator:

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt (lønn), eller påslag i lønnsinntekt.