Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du trenger ikke lenger klage for å rette feil i skattemeldingen.

Normalt vil du endre opplysningene i skattemeldingen innenfor fristen som er 30. april. Du kan endre så mange ganger du vil innenfor fristen, og det er den sist leverte som gjelder.

Men du har også mulighet for å endre opplysninger i skattemeldingen etter leveringsfristen 

Hvis du selv oppdager feil, mangler eller du har nye opplysninger, kan du gå inn og endre dette selv i skattemeldingen. 

Du er nå selv ansvarlig for å fastsette korrekt grunnlag for inntekts- og formuesskatten. Dette kalles egenfastsetting. Skatteetaten er ansvarlig for skatteberegningen.

Du kan endre opplysninger tre år tilbake tid.

Frivillig retting

Du kan altså ikke la være å føre opp en inntekt, og vente til Skatteetaten begynner å undersøke saken. Da får du likevel tilleggsskatt hvis du endrer opplysningene etter dette.

Det må være såkalt frivillig retting for at skattemeldingen kan endres uten at du får noen sanksjoner.

Hvis du gjør endringer etter leveringsfristen

Du får et nytt skatteoppgjør innen tre måneder hvis du gjør endringer etter den normale leveringsfristen. Da vil du få tilbake penger, eller måtte betale inn alt ettersom.

Hvor stor skatteendringen blir avhenger av beløp og type inntekt/fradrag. Dette blir betydningen av endringen for skatteåret 2023 og 2024

  Skatte-endring
Type inntekt Endring 2023 2023
Kapitalinntekt 1 000 220 220
Utbytte/Aksjegevinst 1 000 378 378
Lønnsinntekt 400.000 1 000 339 338
Lønnsinntekt 650.000 1 000 434 434
Lønnsinntekt 1.000.000 1 000 464 464
Lønnsinntekt 2.000.000 1 000 474 474

Finner du for eksempel ut at du har glemt et fradrag på 5.000 kroner, vil det gi deg en utbetaling på 1.100 kroner fra Skatteetaten.

Her du glemt å føre opp en lønnsinntekt på 5.000 kroner og har fra før av en lønnsinntekt på 700.000 kroner, får du et skattebetalingskrav på 2.170 kroner.

Du kan selv se hva en endring i lønnsinntekter betyr med marginalskattkalkulatoren.

 

Se også:

Klage på skatten

Alt du trenger til skattemeldingen

50 tips som kan kutte skatten din

Sjekk dette i skattemeldingen

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024.