Hvordan barnepensjonen skal føres avhenger av barnets alder.

Barnepensjon er en skattbar inntekt. For trygdeavgift skattlegges den med lav sats på 5,1 prosent. I tillegg må det betales trinnskatt og skatt på alminnelig inntekt.

Hvor mye skatt som må betales avhenger av om barnepensjonen skal skattlegges i barnets skattemelding eller foreldrenes (da avhenger skatten av foreldres inntekt).

Foreldre som skal føre barnepensjonen i skattemeldingen kan fordele slik de ønsker. På grunn av forskjeller kan det lønne seg at hele eller større deler av pensjonen føres på den som har lavest inntekt. Grunnen er at det trinnskatten er forskjellig avhengig av inntekten.

Minstefradraget i barnepensjonen for barn som er 16 år eller yngre i skatteåret føres i post 2.6.3.

Minstepensjon for barn som er 17 år eller eldre øres i post 2.2.1.

Minstefradrag i barnepensjon

Minstefradrag i barnepensjonen kommer i tillegg til minstefradrag i lønnsinntekt.

Hvis du har flere barn med barnepensjon, får hver av dem et minstefradrag,

Minstefradraget i barnepensjonen er 31 prosent av pensjonen, maksimalt 83.000 kroner i 2018, 85.050 kroner i 2019. Det laveste minstefradraget er på 4000 kroner. Det betyr at barnepensjoner under 4.000 kroner får et minstefradrag lik barnepensjonen.

Eksempler på skatteberegning

I det første eksemplet har barnet både en lønnsinntekt og en barnepensjon. For lønnsinntekter er laveste minstefradrag 30.000 kroner (såfremt lønnsintekten er over det).

Eksempel 1  
Barnepensjon 37 454
Minstefradrag barnepensjon 11 611
Lønnsinntekt 40 000
Minstefradrag lønnsinntekt 30 000
Alminnelig inntekt 35 843
Grunnlag kommune,- felles og fylkesskatt 0
Trygdeavgift lav sats 1 910
Trygdeavgift høy sats 3 280
Trinnskatt 0
Kommune,- felles og fylkesskatt 0
Sum skatt 5 190

I eksempel 2 har barnet bare en barnepensjon på 200.000 kroner. Den kan bli så høy hvis begge foreldrene er døde.

Eksempel 2  
Barnepensjon 200 000
Minstefradrag 62 000
Alminnelig inntekt 138 000
Grunnlag kommune,- felles og fylkesskatt 84 850
Trygdeavgift 10 200
Trinnskatt 434
Kommune,- felles og fylkesskatt 19 516
Sum skatt 30 150

 

Se også:

Les mer om barnepensjon

Trygdeytelser ved dødsfall

Gjenlevendepensjon