Hvordan barnepensjonen skal føres avhenger av barnets alder.

Barnepensjon er en skattbar inntekt. For trygdeavgift skattlegges den med lav sats på 5,1 prosent. I tillegg må det betales trinnskatt og skatt på alminnelig inntekt.

Hvor mye skatt som må betales avhenger av om barnepensjonen skal skattlegges i barnets skattemelding eller foreldrenes (da avhenger skatten av foreldres inntekt).

Foreldre som skal føre barnepensjonen i skattemeldingen kan fordele slik de ønsker. På grunn av forskjeller kan det lønne seg at hele eller større deler av pensjonen føres på den som har lavest inntekt. Grunnen er at det trinnskatten er forskjellig avhengig av inntekten.

Minstefradraget i barnepensjonen for barn som er 16 år eller yngre i skatteåret føres i post 2.6.3.

Minstepensjon for barn som er 17 år eller eldre føres i post 2.2.1.

Minstefradrag i barnepensjon

Minstefradrag i barnepensjonen kommer i tillegg til minstefradrag i lønnsinntekt.

Hvis du har flere barn med barnepensjon, får hver av dem et minstefradrag,

Minstefradraget i barnepensjonen er 31 prosent av pensjonen, maksimalt 87.450 kroner i 2020, 88.700 kroner i 2021. Det laveste minstefradraget er på 4000 kroner. Det betyr at barnepensjoner under 4.000 kroner får et minstefradrag lik barnepensjonen.

Eksempler på skatteberegning

I det første eksemplet har barnet både en lønnsinntekt og en barnepensjon. For lønnsinntekter er laveste minstefradrag 30.000 kroner (såfremt lønnsinntekten er over det).

Eksempel 1
Barnepensjon 40 540
Minstefradrag barnepensjon 12 568
Lønnsinntekt 40 000
Minstefradrag lønnsinntekt 30 000
Alminnelig inntekt 37 973
Grunnlag kommune,- felles og fylkesskatt 0
Trygdeavgift lav sats 2 068
Trygdeavgift høy sats 3 280
Trinnskatt 0
Kommune,- felles og fylkesskatt 0
Sum skatt 5 348

I eksempel 2 har barnet bare en barnepensjon på 200.000 kroner. Den kan bli så høy hvis begge foreldrene er døde.

Eksempel 2
Barnepensjon 200 000
Minstefradrag 62 000
Alminnelig inntekt 138 000
Grunnlag kommune,- felles og fylkesskatt 85 550
Trygdeavgift 10 200
Trinnskatt 365
Kommune,- felles og fylkesskatt 18 821
Sum skatt 29 386

 

Se også:

Guide til barnepensjon

Trygdeytelser ved dødsfall

Guide til gjenlevendepensjon