Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvordan barnepensjonen skal føres avhenger av barnets alder.

Barnepensjon er en skattbar inntekt. For trygdeavgift skattlegges den med lav sats på 5,1 prosent. I tillegg må det betales trinnskatt og skatt på alminnelig inntekt.

Hvor mye skatt som må betales avhenger av om barnepensjonen skal skattlegges i barnets skattemelding eller foreldrenes (da avhenger skatten av foreldres inntekt).

Foreldre som skal føre barnepensjonen i skattemeldingen kan fordele slik de ønsker. På grunn av forskjeller kan det lønne seg at hele eller større deler av pensjonen føres på den som har lavest inntekt. Grunnen er at det trinnskatten er forskjellig avhengig av inntekten.

Minstefradrag i barnepensjon

Minstefradrag i barnepensjonen kommer i tillegg til minstefradrag i lønnsinntekt.

Hvis du har flere barn med barnepensjon, får hver av dem et minstefradrag,

Minstefradraget i barnepensjonen er 31 prosent av pensjonen, maksimalt 86.250 kroner i 2023 og 2024.

Eksempler på skatteberegning

I det første eksemplet har barnet både en lønnsinntekt og en barnepensjon. For lønnsinntekter er laveste minstefradrag 30.000 kroner (såfremt lønnsinntekten er over det).

Eksempel 1
Barnepensjon 47 448
Minstefradrag barnepensjon 18 979
Lønnsinntekt 80 000
Minstefradrag lønnsinntekt 36 800
Alminnelig inntekt 71 669
Grunnlag kommune,- felles og fylkesskatt 0
Trygdeavgift lav sats 0  
Trygdeavgift høy sats 2 600  
Trinnskatt 0
Kommune,- felles og fylkesskatt 0
Sum skatt 2 600

I eksempel 2 har barnet bare en barnepensjon på 200.000 kroner. Den kan bli så høy hvis begge foreldrene er døde.

Eksempel 2
Barnepensjon 200 000  
Minstefradrag 80 000  
Alminnelig inntekt 120 000
Grunnlag kommune,- felles og fylkesskatt 31 750
Trygdeavgift 10 200
Trinnskatt 28
Kommune,- felles og fylkesskatt 6 985
Sum skatt 17 213

 

Se også:

Guide til barnepensjon

Trygdeytelser ved dødsfall

Guide til gjenlevendepensjon