Slik skattlegges næringsdrivende.

Næringsdrivende må fylle ut næringsregnskapet, og legge dette inn i selvangivelsen. I tillegg må det legges inn personinntekten inn i selvangivelsen. Personinntekten tilsvarer næringsoverskuddet hvis det ikke er noen beregnet kapitalinntekt fra virksomheten.

Det er fire hovedgrupper av skatter for lønnsinntekter:

Trinnskatt og trygdeavgift beregnes av lønnen. Grunnlaget for beregning av skatt på alminnelige inntekt beregnes etter alle fradrag.

Se også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

For næringsdrivende er satsen høyere enn for lønnsmottakere. Satsen er på 11,4 prosent i 2018 og 2019. For lønnsmottakere er den på 8,2 prosent i 2018 og 2019.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 54.650 kroner i 2018 og 2019. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 54.650 kroner.

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Fra 2016 erstattet trinnskatt toppskatten. Det er den samme typen skatt som toppskatten, men siden innslagspunktene begynner på et lavt nivå kan den ikke hete toppskatt.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2018 og 2019:

2019 2018
Trinnene Sats Trinnene Sats
174 500 1,90% 169 000 1,40%
245 650 4,20% 237 900 3,30%
617 500 13,20% 598 050 12,40%
964 800 16,20% 962 050 15,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 650.000 kroner i 2019 betaler du 1,90 prosent og 4,20 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 617.500 kroner til 650.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 11,2 prosent ikke 13,2 prosent i 2019. på trinn 3. På resten av trinnene betaler de det samme som andre

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene for 2018 og 2019:

Formuesskatt i 2019  
Ugifte Ektefeller Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.500.000 0 -3.000.000 0,00%
1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.500.000 0 – 3.000.000 0,00%
1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,15%
Formuesskatt i 2018  
Ugifte Ektefeller Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.480.000 0 -2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.480.000 0 – 2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,15%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 2,96 millioner kroner i 2018 og 3 millioner kroner i 2019.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatteeksempler

Slik blir skatten på fire forskjellige næringsinntekts-nivåer. Her er det forutsatt at personinntekten er den samme som næringsoverskuddet.

Tabellen viser også personfradraget, og dermed hva som er det reelle grunnlaget for å regne ut skatt på alminnelig inntekt. 

Tallene gjelder for 2019.

Næringsinntekt 250 000 450 000 650 000 1 000 000
Minstefradrag 0 0 0 0
Alminnelig inntekt 250 000 450 000 650 000 1 000 000
Personfradrag 56 550 56 550 56 550 56 550
Skattegrl. Alm inntekt 193 450 393 450 593 450 943 450
Skatteberegning:
Trygdeavgift 28 500 51 300 74 100 114 000
Trinnskatt 1 535 7 964 19 291 63 830
Skatt på alminnelig inntekt 42 559 86 559 130 559 207 559
Sum skatt 72 594 145 823 223 950 385 389
Skatteprosent 29,0 % 32,4 % 34,5 % 38,5 %

Her finner du en oversikt over skatteprosenter på forskjellige lønnsnivåer.

 

Les mer om skattlegging:

Skatt på lønnsinntekt
Slik skattlegges lønnsinntekter

Skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjonsinntekter.

Skatt på uføretrygd
Slik skattlegges uføretrygd.

Barn, skatt og skattemelding
Aldergrensene for barn og skattemelding.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.