Slik skattlegges næringsdrivende.

Næringsdrivende må fylle ut næringsregnskapet, og legge dette inn i skattemeldingen. I tillegg må det legges inn personinntekten inn i skattemeldingen. Personinntekten tilsvarer næringsoverskuddet hvis det ikke er noen beregnet kapitalinntekt fra virksomheten.

Det er fire hovedgrupper av skatter for lønnsinntekter:

Trinnskatt og trygdeavgift beregnes av lønnen. Grunnlaget for beregning av skatt på alminnelige inntekt beregnes etter alle fradrag.

Se også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

For næringsdrivende er satsen høyere enn for lønnsmottakere. Satsen er på 11,4 prosent i 2019 og 2020. For lønnsmottakere er den på 8,2 prosent i 2019 og 2020.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 54.650 kroner i 2019 og 2020. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 54.650 kroner.

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Fra 2016 erstattet trinnskatt toppskatten. Det er den samme typen skatt som toppskatten, men siden innslagspunktene begynner på et lavt nivå kan den ikke hete toppskatt.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2019 og 2020:

2019 2020
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
174 500 1,90% 180 800 1,90%
245 650 4,20% 254 500 4,20%
617 500 13,20% 639 750 13,20%
964 800 16,20% 999 550 16,20%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 650.000 kroner i 2020 betaler du 1,90 prosent og 4,20 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 639.750 kroner til 650.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 11,2 prosent ikke 13,2 prosent i 2020. på trinn 3. På resten av trinnene betaler de det samme som andre.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene for 2019 og 2020:

Formuesskatt i 2019 og 2020  
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.500.000 0 -3.000.000 0,00%
1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.500.000 0 – 3.000.000 0,00%
1.500.000 og over 3.000.000 og over 0,15%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på  millioner kroner i 2019 og 2020.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 22 prosent i 2019 og 2020.

Når denne skatten beregnes trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke skattemeldingen. Fradraget er på 56.550 kroner i 2019, i 2020 på 51.300 kroner.

Næringsdrivende har ikke rett på minstefradrag slik lønnsmottakere har. Dette er i 2019 og 2020 på 45 prosent av lønnen. Det maksimale fradraget er 100.800 kroner i 2019, og 104.450 kroner i 2020. 

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

Skatteeksempler

Slik blir skatten på fire forskjellige næringsinntekts-nivåer. Her er det forutsatt at personinntekten er den samme som næringsoverskuddet.

Tabellen viser også personfradraget, og dermed hva som er det reelle grunnlaget for å regne ut skatt på alminnelig inntekt. 

Tallene gjelder for 2019.

Næringsinntekt 250 000 450 000 650 000 1 000 000
Minstefradrag 0 0 0 0
Alminnelig inntekt 250 000 450 000 650 000 1 000 000
Personfradrag 56 550 56 550 56 550 56 550
Skattegrl. Alm inntekt 193 450 393 450 593 450 943 450
Skatteberegning:
Trygdeavgift 28 500 51 300 74 100 114 000
Trinnskatt 1 535 7 964 19 291 63 830
Skatt på alminnelig inntekt 42 559 86 559 130 559 207 559
Sum skatt 72 594 145 823 223 950 385 389
Skatteprosent 29,0 % 32,4 % 34,5 % 38,5 %

Her finner du en oversikt over skatteprosenter på forskjellige lønnsnivåer.

 

Les mer om skattlegging:

Skatt på lønnsinntekt
Slik skattlegges lønnsinntekter

Skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjonsinntekter.

Skatt på uføretrygd
Slik skattlegges uføretrygd.

Barn, skatt og skattemelding
Aldergrensene for barn og skattemelding.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.