Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik skattlegges næringsdrivende.

Næringsdrivende må fylle ut næringsregnskapet, og legge dette inn i skattemeldingen. I tillegg må det legges inn personinntekten inn i skattemeldingen. Personinntekten tilsvarer næringsoverskuddet hvis det ikke er noen beregnet kapitalinntekt fra virksomheten.

Det er fire hovedgrupper av skatter for lønnsinntekter:

Trinnskatt og trygdeavgift beregnes av lønnen. Grunnlaget for beregning av skatt på alminnelige inntekt beregnes etter alle fradrag.

Se også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

For næringsdrivende er satsen høyere enn for lønnsmottakere. I 2022 er satsen er på 11,2 prosent i 2022. For lønnsmottakere er den på 8,0 prosent. I 2023 går satsene ned til 1,1 prosent, og 7,9 prosent.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 54.650 kroner i 2022, under 69.650 kroner i 2023. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 59.650 kroner.

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2022 og 2023:

2022   2023      
Trinnene Sats Trinnene Sats    
1 0,00% 1 0,00%    
190 350 1,70% 198 350 1,70%    
267 900 4,00% 279 150 4,00%    
643 800 13,40% 642 950 13,50%    
969 200 16,40% 926 800 16,50%    
2 000 000 17,40% 1 500 000 17,50%    

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 675.000 kroner i 2023, betaler du 1,70 prosent og 4,00 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,50 prosent betaler du fra 642.950 kroner til 675.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 11,5 prosent ikke 13,5 prosent i 2023. på trinn 3. På resten av trinnene betaler de det samme som andre.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene for 2023 og 2022:

Formuesskatt i 2023  
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.700.000 0 -3.400.000 0,00%
1.700.000 og over 3.400.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.700.000 0 – 3.400.000 0,00%
1.700.000 – 20 millioner 3.400.000 – 40 millioner 0,30%
20 millioner og over 40 millioner og over 0,40%
Formuesskatt i 2022  
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.700.000 0 -3.400.000 0,00%
1.700.000 og over 3.400.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.700.000 0 – 3.400.000 0,00%
1.700.000 – 10 millioner 3.400.000 – 40 millioner 0,25%
20 millioner og over 40 millioner og over 0,40%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 3,4 millioner kroner i 2022 og 2023.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 22 prosent i 2022 og 2023.

Når denne skatten beregnes, trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke skattemeldingen. Fradraget er på 58.250 kroner i 2022, i 2023 på 79.600 kroner.

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2022 og 2023 på 46 prosent av lønnen. Det maksimale fradraget er 109.950 kroner i 2022, og 104.450 kroner i 2023. 

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

Skatteeksempler

Slik blir skatten på fire forskjellige næringsinntekts-nivåer. Her er det forutsatt at personinntekten er den samme som næringsoverskuddet.

Tabellen viser også personfradraget, og dermed hva som er det reelle grunnlaget for å regne ut skatt på alminnelig inntekt. 

Tallene gjelder for 2023.

Lønn Skatt Trekk prosent
50 000 0 0,0 %
100 000 7 588 8,7 %
150 000 32 138 24,5 %
200 000 48 716 27,8 %
250 000 66 116 30,2 %
300 000 83 996 32,0 %
350 000 102 546 33,5 %
400 000 121 096 34,6 %
450 000 139 646 35,5 %
500 000 158 196 36,2 %
550 000 176 746 36,7 %
600 000 195 296 37,2 %
650 000 214 515 37,7 %
700 000 237 815 38,8 %
800 000 284 415 40,6 %
900 000 331 015 42,0 %
1 000 000 379 811 43,4 %
2 000 000 880 811 50,3 %

Her finner du en oversikt over skatteprosenter på forskjellige lønnsnivåer.

 

Les mer om skattlegging:

Skatt på lønnsinntekt
Slik skattlegges lønnsinntekter

Skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjonsinntekter.

Skatt på uføretrygd
Slik skattlegges uføretrygd.

Barn, skatt og skattemelding
Aldergrensene for barn og skattemelding.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.