Slik er skatteprosentene på lønn i forhold til pensjoner på en rekke forskjellige inntektsnivåer.

Pensjonister betaler i utgangspunktet de samme skattene, og har de samme standardfradragene. Det som skiller er først og fremst skattefradraget som pensjonistene får.

Hovedskattene

Dette er hovedskattene både pensjonister og lønnsmottakere må betale.

Trygdeavgift

Trygdeavgiften er 8,2 prosent på lønn. På pensjoner er den 5,1 prosent. Denne skatten er altså 3,1 prosentpoeng lavere for pensjonister.

Les mer om trygdeavgift

Trinnskatt

Trinnskatten er den samme på alle fire trinnene.

Les mer om trinnskatt

Skatt på alminnelig inntekt

Skattesatsen på alminnelig inntekt er 22 prosent på begge inntekter.

Det er et bunnfradrag (personfradrag) som også er likt med 52.450 kroner.

Minstefradraget er i praksis også et bunnfradrag. På lønnsinntekter er dette 46 prosent På pensjonsinntekter er det på 32 prosent. Maksimalt minstefradrag er på 106.750 kroner på lønnsinntekter. For pensjonsinntekter 88.700 kroner.

Verdien av større minstefradrag er 3.971 kroner i lavere skatt.

Les mer om minstefradrag.

Formuesskatt

Formuesskatten er lik for pensjoner og lønn. Formuesskatten er på 0,85 prosent på formue over 1.500.000 kroner. Ektefeller har en felles fribeløp på 3,00 millioner kroner.

Skattefradrag for pensjoner

Det største skillet mellom pensjonsbeskatningen og lønnsbeskatningen er skattefradraget som pensjoner kan få.

For å sørge for at lave pensjonsinntekter ikke skal betale skatt får pensjoner et eget skattefradrag. Det maksimale skattefradraget er i 2021 inntil 32.620 kroner på pensjonsinntekter inntil 206.050 kroner. For pensjonsinntekter på disse grenseverdiene vil dette skattefradraget tilsvare omtrent den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null.

Har du høyere pensjonsinntekt enn grenseverdiene, blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 310.700 kroner i 2021. Deretter med 6,0 prosent. Effekten av reduksjonen vil først være borte når pensjonsinntekten er 558.258 kroner.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner).

Kapitalinntekter og formue har ingen direkte virkning på reduksjonen. Men kapitalinntekter kan ha indirekte betydning for ektefeller. Hvis den ene ektefellen skal betale en lavere skatt enn 32.620 kroner, vil det lønne seg å føre kapitalinntekter på denne. I praksis vil kapitalinntektene være skattefrie inntil skatten blir 32.620 kroner.

Skatten på ulike inntektstrinn

Tabellen under viser hvor mye skatt betaler du på lønn og pensjoner på inntektstrinn fra 150.000 kroner til 1 million kroner.

Her har vi satt opp skatteprosentene på begge, og hva forskjellen blir i kroner.

På grunn av skattefradraget til pensjonistene blir skatten på pensjoner vesentlig lavere på lave inntekter.

Inntil skattefradraget ikke lenger har betydning synker forskjellen mellom skatt på lønn og skatt på pensjoner. På 600.000 kroner er forskjellen nede i 2,4 prosentpoeng. På inntekter over dette nivået vil det bare være forskjellen i trygdeavgift, slik at forskjellen trender mot 3,1 prosentpoeng.   

Inntekt Lønn Pensjon Forskjell Forskjell
150 000 12,4 % 0,0 % 12,4% 18 581
200 000 14,4 % 0,0 % 14,4% 28 878
250 000 16,6 % 5,8 % 10,9% 27 145
300 000 19,5 % 12,1 % 7,4% 22 259
350 000 21,6 % 16,0 % 5,6% 19 664
400 000 23,2 % 18,6 % 4,6% 18 214
450 000 24,4 % 20,7 % 3,7% 16 764
500 000 25,4 % 22,3 % 3,1% 15 314
550 000 26,2 % 23,7 % 2,5% 13 864
600 000 26,8 % 24,4 % 2,4% 14 629
700 000 28,5 % 26,0 % 2,5% 17 729
800 000 30,4 % 27,8 % 2,6% 20 829
900 000 31,8 % 29,2 % 2,7% 23 929
1 000 000 33,0 % 20,3 % 12,7% 127 029

Den høyeste marginalskatten på lønn er 46,4 prosent. Høyeste marginalskatt for pensjoner er litt høyere med 47,8 prosent. For lønn er den høyeste marginalskatten på inntekt fra 1.021.550 kroner. På pensjoner er den høyeste marginalskatten i et lite intervall fra 277.189 til 3107900 kroner.

 

Se også:

Skatt på lønnsinntekter

Skatt på pensjoner

Skatt på uføretrygd

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.