Slik er skatteprosentene på lønn i forhold til pensjoner på en rekke forskjellige inntektsnivåer.

Pensjonister betaler i utgangspunktet de samme skattene, og har de samme standardfradragene. Det som skiller er først og fremst skattefradraget som pensjonistene får.

Hovedskattene

Dette er hovedskattene både pensjonister og lønnsmottakere må betale.

Trygdeavgift

Trygdeavgiften er 8,2 prosent på lønn. På pensjoner er den 5,1 prosent.

Les mer om trygdeavgift

Trinnskatt

Trinnskatten er den samme på alle fire trinnene.

Les mer om trinnskatt

Skatt på alminnelig inntekt

Skattesatsen på alminnelig inntekt er 22 prosent (23 prosent i 2018) på begge inntekter.

Det er et bunnfradrag (personfradrag) som også er likt med 56.550 kroner.

Minstefradraget er i praksis også et bunnfradrag. På lønnsinntekter er dette 45 prosent På pensjonsinntekter er det på 31 prosent. Maksimalt minstefradrag er på 100.800 kroner på lønnsinntekter. For pensjonsinntekter 85.050 kroner.

Les mer om minstefradrag.

Formuesskatt

Formuesskatten er lik for pensjoner og lønn. Formuesskatten er på 0,85 prosent på formue over 1.500.000 kroner. Ektefeller har en felles fribeløp på 3,00 millioner kroner.

Skattefradrag for pensjoner

Det største skillet mellom pensjonsbeskatningen og lønnsbeskatningen er skattefradraget som pensjoner kan få.

For å sørge for at lave pensjonsinntekter ikke skal betale skatt får pensjoner et eget skattefradrag. Det maksimale skattefradraget er i 2019 inntil 309.000 kroner på pensjonsinntekter inntil 198.200 kroner. For pensjonsinntekter på disse grenseverdiene vil dette skattefradraget tilsvare omtrent den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null.

Har du høyere pensjonsinntekt enn grenseverdiene, blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 297.900 kroner i 2019. Deretter med 6,0 prosent. Effekten av reduksjonen vil først være borte når pensjonsinntekten er 543.665 kroner.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner).

Kapitalinntekter og formue har ingen direkte virkning på reduksjonen. Men kapitalinntekter kan ha indirekte betydning for ektefeller. Hvis den ene ektefellen skal betale en lavere skatt enn 30.000 kroner (29.950 kroner i 2018), vil det lønne seg å føre kapitalinntekter på denne. I praksis vil kapitalinntektene være skattefrie inntil skatten blir 30.000 kroner.

Skatten på ulike inntektstrinn

Tabellen under viser hvor mye skatt betaler du på lønn og pensjoner på inntektstrinn fra 150.000 kroner til 1 million kroner.

Her har vi satt opp skatteprosentene på begge, og hva forskjellen blir i kroner.

På grunn av skattefradraget til pensjonistene blir skatten på pensjoner vesentlig lavere på lave inntekter.

Inntil skattefradraget ikke lenger har betydning synker forskjellen mellom skatt på lønn og skatt på pensjoner. På 550.000 kroner er forskjellen nede i 2,5 prosentpoeng. På inntekter over dette nivået vil det bare være forskjellen i trygdeavgift, slik at forskjellen trender mot 3,1 prosentpoeng.   

Inntekt Lønn Pensjon Forskjell
150 000 12,0 % 0,0 % 12,0%
200 000 14,3 % 0,0 % 14,3%
250 000 17,0 % 7,1 % 9,9%
300 000 19,9 % 13,1 % 6,8%
350 000 21,9 % 16,5 % 5,4%
400 000 23,5 % 19,1 % 4,4%
450 000 24,7 % 21,1 % 3,6%
500 000 25,7 % 22,8 % 2,9%
550 000 26,5 % 24,0 % 2,5%
600 000 27,1 % 24,6 % 2,5%
700 000 29,2 % 26,6 % 2,6%
800 000 31,0 % 28,3 % 2,7%
900 000 32,4 % 29,7 % 2,7%
1 000 000 33,6 % 30,8 % 2,8%

Den høyeste marginalskatten på lønn er 46,4 prosent. Høyeste marginalskatt for pensjoner er litt høyere med 46,6 prosent. For lønn er den høyeste marginalskatten på inntekt fra 964.801 kroner. På pensjoner er den høyeste marginalskatten i et lite intervall fra 274.356 til 297.900 kroner.

 

Se også:

Skatt på lønnsinntekter

Skatt på pensjoner

Skatt på uføretrygd

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.