Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik er skatteprosentene på lønn i forhold til pensjoner på en rekke forskjellige inntektsnivåer.

Pensjonister betaler i utgangspunktet de samme skattene, og har de samme standardfradragene. Det som skiller er først og fremst skattefradraget som pensjonistene får.

Hovedskattene

Dette er hovedskattene både pensjonister og lønnsmottakere må betale.

Trygdeavgift

Trygdeavgiften er 7,9 prosent på lønn. På pensjoner er den 5,1 prosent. Denne skatten er altså 2,8 prosentpoeng lavere for pensjonister.

Les mer om trygdeavgift

Trinnskatt

Trinnskatten er den samme på alle de fem trinnene.

Les mer om trinnskatt

Skatt på alminnelig inntekt

Skattesatsen på alminnelig inntekt er 22 prosent på begge inntekter.

Det er et bunnfradrag (personfradrag) som også er likt med 79.600 kroner.

Minstefradraget er i praksis også et bunnfradrag. På lønnsinntekter er dette 46 prosent På pensjonsinntekter er det på 40 prosent. Maksimalt minstefradrag er på 104.450 kroner på lønnsinntekter. For pensjonsinntekter 86.250 kroner.

Verdien av større minstefradrag for lønnsmottakere er 4.004 kroner i lavere skatt.

Les mer om minstefradrag.

Formuesskatt

Formuesskatten er lik for pensjoner og lønn. Formuesskatten er på 1,00 prosent på formue over 1.700.000 kroner. Ektefeller har et felles fribeløp på 3,40 millioner kroner. På beløp over 20 millioner kroner er formuesskatten 1,1 prosent.

Skattefradrag for pensjoner

Det største skillet mellom pensjonsbeskatningen og lønnsbeskatningen er skattefradraget som pensjoner kan få.

For å sørge for at lave pensjonsinntekter ikke skal betale skatt får pensjoner et eget skattefradrag. Det maksimale skattefradraget er i 2023 inntil 32.825 kroner på pensjonsinntekter inntil 215.625 kroner. For pensjonsinntekter på disse grenseverdiene vil dette skattefradraget tilsvare omtrent den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null.

Har du høyere pensjonsinntekt enn grenseverdiene, blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 331.750 kroner i 2023. Deretter med 6,0 prosent. Effekten av reduksjonen vil først være borte når pensjonsinntekten er 567.657 kroner.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner).

Kapitalinntekter og formue har ingen direkte virkning på reduksjonen. Men kapitalinntekter kan ha indirekte betydning for ektefeller. Hvis den ene ektefellen skal betale en lavere skatt enn 33.400 kroner, vil det lønne seg å føre kapitalinntekter på denne. I praksis vil kapitalinntektene være skattefrie inntil skatten blir 32.825 kroner.

Skatten på ulike inntektstrinn

Tabellen under viser hvor mye skatt betaler du på lønn og pensjoner på inntektstrinn fra 150.000 kroner til 2 millioner kroner.

Her har vi satt opp skatteprosentene på begge, og hva forskjellen blir i kroner.

På grunn av skattefradraget til pensjonistene blir skatten på pensjoner vesentlig lavere på lave inntekter.

Inntil skattefradraget ikke lenger har betydning synker forskjellen mellom skatt på lønn og skatt på pensjoner. På 600.000 kroner er forskjellen nede i 2,2 prosentpoeng. På inntekter over dette nivået vil det bare være forskjellen i trygdeavgift, slik at forskjellen trender mot 2,9 prosentpoeng.   

Forskjell
Inntekt Lønn Pensjon i prosent i kroner
150 000 8,1 % 0,0 % 8,1% 12 158
200 000 11,0 % 0,0 % 11,0% 22 076
250 000 14,1 % 1,7 % 12,3% 30 803
300 000 17,1 % 9,2 % 8,0% 23 853
350 000 19,5 % 14,1 % 5,4% 18 856
400 000 21,3 % 17,0 % 4,3% 17 256
450 000 22,7 % 19,2 % 3,5% 15 656
500 000 23,8 % 21,0 % 2,8% 14 056
550 000 24,8 % 22,5 % 2,3% 12 456
600 000 25,6 % 23,4 % 2,2% 13 096
650 000 26,3 % 24,1 % 2,2% 14 096
700 000 27,5 % 25,3 % 2,2% 15 596
800 000 29,5 % 27,2 % 2,3% 18 396

Den høyeste marginalskatten på lønn er 47,4 prosent. Høyeste marginalskatt for pensjoner er litt høyere med 47,8 prosent. For lønn er den høyeste marginalskatten på inntekt fra 2.000.000 kroner. På pensjoner er den høyeste marginalskatten i et lite intervall fra 267.901 til 318.000 kroner.

 

Se også:

Skatt på lønnsinntekter

Skatt på pensjoner

Skatt på uføretrygd

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.