Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Alkoholholdige drikker belastes med egne særavgifter. Dette beregnes enten etter en sats per volumenhet (prosent) alkohol, eller en sats per liter. 

Alkoholavgiftene avhenger av hva slags type drikke det er snakk om. Avgiften per alkoholenhet er høyest på brennevin, deretter på vin, og til slutt øl (som igjen graderes etter styrken).

Avgiftene er delt inn i to hovedgrupper. For drikke sterkere enn 4,75 prosent (ink sterkøl), blir avgiften beregnet etter volumprosenten og antall liter. Det betyr at hvis styrken er 40 prosent, vil avgiften være dobbel så høy som en med en styrke på 20 prosent. For svakere drikker regnes det etter antall liter.

For brennevin koster hver prosent 8,22 kroner i 2022, i 2023 koster hver prosent 8,45 kroner. 

På øl regnes avgiften per liter i intervaller etter alkoholprosenten. Én liter vanlig øl har eksempelvis en avgift på 21,55 kroner i 2022, i 2023 er den 22,15 kroner. Lettøl har bare 3,40kroner i avgift per liter,

Alkoholavgiftskalkulator

I denne kalkulatoren kan du legge inn ditt forbruk av øl, vin og brennevin per måned eller år, og se hvor mye du totalt sett betaler i alkoholavgifter.

Her finner du alkoholavgiftskalkulatoren.

Dette er alkoholavgiftene

Her er avgiftsnivået for de siste tre årene.

  2021 2022 2023
Brennevin og vin – avgift per prosent styrke
Brennevin/rusbrus 8,11 8,22 8,45
Sterkvin 4,34 4,82 8,45
Svakvin 4,34 4,82 4,95
Øl sterkere enn 4,75 % 4,34 4,82 4,95
Annet øl – avgift per liter
Alkoholinnhold
a) 0,00-0,70 vol. pst. 0 0 0
b) 0,70-2,75 vol. pst. 2,98 3,31 3,40
c) 2,75-3,75 vol. pst. 11,20 12,44 12,79
d) 3,75-4,75 vol. pst. 19,40 21,55 22,15

Avgiftseksempler

Kjøper du en flaske (1l - 40 prosent) brennevin er avgiften 348 kroner i 2023, For en flaske 60 prosent er avgiften 507 kroner i 2023. 

For 0,7 liter vin (12 prosent) er avgiften 41,61,3 kroner i 2023.

Avgiftseksempler
Brennevin 40 % - 1 liter 324,4 328,8 338,0
Brennevin 60 % - 1 liter 486,6 493,2 507,0
Sterkvin 20 % - 0,7 liter 60,7 67,5 69,3
Svakvin 12 % - 0,7 liter 36,4 40,5 41,6
Alkoholfritt øl 0,0 0,0 0,0
Lettøl – 0,33 liter 3,0 3,3 1,1
Vanlig øl 0,5 liter 19,4 21,6 11,1
Sterkøl 7 % - 0,5 liter 30,4 33,7 17,3

Så mye betaler du per år

Her er noen eksempler på hva du betaler i årlige alkoholavgifter. Antall er i liter per måned.

Drikke Ant per mnd Sum per år
Brennevin 40 % 1 4 056
Brennevin 40 % 3 12 168
Brennevin 40 % 5 20 280
Rødvin 12 % 2 998
Rødvin 12 % 5 2 495
Rødvin 12 % 9 4 491
Øl 4,7% 5 665
Øl 4,7% 16 2 126
Øl 4,7% 40 5 316

 

Kalkulatorer:

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Smuglerkalkulatorer
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.

Drivstoffavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Tobakksavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du betaler i tobakksavgifter ut fra ditt forbruk per år.