Hvis du ønsker å ha riktig skattetrekk bør du sjekke i skattekortet.

Skattekortet kan være elektronisk (for registrerte ebrukere på skatteetaten), eller på papir. Får du skattekortet elektronisk, får du en skattetrekksmelding fra altinn.no. Hvis ikke får du tilsendt skattekortet på papir.

Skattetrekksmeldingen med skattekortet blir sendt ut fra midten av desember. I skattekortet vil det stå opplysninger om grunnlaget for skattetrekket ditt.

Forskuddsskatten for 2020 tar utgangspunkt i lønnen som ble rapportert i oktober 2020, eller opplysningene som gjelder i perioden januar til oktober. Det høyeste alternative av disse to blir valgt. Andre fradrag og formuesforhold korrigeres etter prognoser fra Finansdepartementet.

Du trenger ikke lenger levere skattetrekksmeldingen. Arbeidsgivere henter nå skattekortene selv for ansatte i bedriften. Hvis du endrer skattekortet får arbeidsgivere melding om dette, og kan hente ned det nye.

Hvis du har tabelltrekk og ikke prosenttrekk, kan du sjekke hvor mye du blir trukket i Skatteetatens Tabelltrekk for skattekort.

Du kan også sjekke skatten for 2021 med Skatteberegning 2021.

Frikort

Hvis du forventer å tjene mindre enn 60.000 kroner, skal du i stedet ha et frikort. På inntekter opp til 55.000 kroner skal du ikke betale skatt.

Hvis du viser seg at du tjener mer enn 60.000 kroner vil fortsatt de første 60.000 være skattefrie. Du vil få en skatt på 25 prosent når du overstiger dette beløpet.

Hvis du har flere arbeidsgivere, kan du selv bestemme hvor mye hver enkelt arbeidsgiver skal bruke av fribeløpet ditt. Den første arbeidsgiver vil automatisk få tildelt 100 prosent av frikortbeløpet. Er det flere arbeidsgivere som har hentet frikortet, kan du gå inn å fordele beløpet.

Her kan du logge deg inn.

Sjekk at opplysningene stemmer

Dette er endringene som kan gjøre at du har feil skattetrekk:

 • Begynner å jobbe. Altså at du får en inntekt som er mye høyere enn frikortgrensen på 60.000 kroner.
 • Lønnsendring i eksisterende eller ny jobb. Skatteendringen avhenger av marginalskatten på forskjellen i lønn.
 • Reiseavstand: Har fått lenger, eventuelt kortere vei mellom hjem og arbeidssted - dette vil kunne påvirke reisefradraget. Du må ha en reisevei på over 64 kilometer tur/retur før dette kan få noen betydning.
 • Barnehage: har fått barn i barnehage, eventuelt flere. Da har du krav på foreldrefradrag.
 • Pensjonist: Hvis du blir pensjonist vil du skattlegges på en annen måte enn som lønnsmottaker. Slik er skattesystemene for lønnsmottakere og pensjonister.
 • Pensjonist: Hvis du endrer pensjoneringsgrad, eller begynner å ta ut delvis pensjon.
 • Uførhet: Hvis du blir ufør blir inntekten lavere.
 • Kjøp av bolig eller bil: Hvis du tar opp lån vil renteutgiftene endre seg. Formuesskatten kan gå ned hvis du var i formuesskatteposisjon før kjøp av bolig.
 • Renteutgifter: Ved endring av renteutgiftene ved opptak av andre lån, eller ekstra nedbetaling av gjeld. Eller en renteendring på lån av en viss størrelse.
 • Aleneforsørger: Hvis du blir aleneforsørger har du krav på et særfradrag på grunn av forsørgelse på 51.804 kroner (fordelt på antall måneder som aleneforsørger).
 • BSU: Hvis du begynner å spare i BSU, kan du få et skattefradrag på inntil 5.000 kroner.
 • Enke/enkemann: Hvis du blir enke/enkemann kan dette ha betydning for skatteklassen og i en viss grad på formuesskatten.
 • Overgangsstønad: Ved endringer i overgangsstønaden endres også skatten.

Betydningen av endringene

Hvis du endrer størrelsen på renteutgifter vil skatteeffekten av det være 220 kroner per 100 kroner i endrede renteutgifter. Akkurat det samme gjelder for andre fradrag. Dette vil endre den alminnelige inntekten, der skattesatsen for 2021 er 22 prosent.

Endringer av inntekter vil avhenge av hvilken marginalskatt du har. Med en inntekt på 500.000 kroner vil effekten av en lønnsendring være 34,4 prosent. Endringene avhenge av hvilken marginalskatt du har.

Endring

Du kan endre skattekortet enkelt på Skattetaten.no. Legg inn de endrede opplysningene, så får du tilsendt en ny skattetrekksmelding elektronisk.

Du kan endre skattekortet her.

Ut over året kan du sjekke hva arbeidsgiver har rapportert om ditt arbeidsforhold og lønnsopplysninger. Dette gjør du ved å logge deg inn på Altinn og søke opp tjenesten «Mine inntekter og arbeidsforhold». Denne rapporten viser oppsummerte opplysninger hittil i år. Her kan du sjekke hva arbeidsgivere har rapportert.

Hvis du ønsker å trekke mer skatt enn det som står i skattekortet har du full anledning til det. Gi beskjed til arbeidsgiver (evt pensjonsutbetaler om hva du vil trekke. Dette er de pliktige til å ta til følge.

 

Se også:

Tema skatt
Les mer om skatt på temaområdet for skatt

Kalkulatorer:

Skattetrekkskalkulator
Beregn om du har riktig skattetrekk.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.