Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Store gevinster i poker er skattepliktig, mens tap i poker sjelden er fradragsberettiget.

Skatt på pokergevinsten beskattes på to måter:

1) Amatør (gjelder de aller fleste)

De færreste er profesjonelle pokerspiller. Det vil si at inntektene du oppnår av poker ikke er egnet til å leve av.

Da klassifiseres dette som «tilfeldige gevinster».  Da skal slike gevinster over 10.000 kroner beskattes som kapitalinntekt, med 22 prosent skatt. Innsatsen i spillet kommer til fradrag, men kun innsatsen i akkurat det spillet hvor gevinsten ble vunnet, ikke samlet innsats.

Fordelen med å havne innenfor denne regelen er at du kan vinne mange gevinster under 10.000 kroner uten å utløse skatt. Grensen gjelder per spill. Vinner du for eksempel 5.000, 7.000 og 9.999 kroner i løpet av en kveld, er gevinstene skattefrie selv om summen overstiger grensen. Det er gevinstens pålydende uten fradrag for innsatsen som gjelder.

Dersom gevinsten overstiger 10.000 kroner, er det skatt på hele beløpet. Men da får du fradrag for innsatsen i det spillet.

Mulighet for skattelemping

Etter en konkret vurdering kan man skatte av nettoresultatet. Det vil si at alle gevinster summeres inkludert alle gevinster under 10.000 kroner. All spillinnsats blir så trukket fra.

Skatten settes ned med hva forskjellen på beskatningen av enkeltgevinster på over 10.000 kroner, og skatt på nettoinntekten med 22 prosent.

Skatteetaten kan sette som krav at de skal ha fullt innsyn i alle spillkontoene for å kunne kontrollere at opplysningene er korrekte.

2) Proff

Lever du av eller forsøker å leve av poker, anses gevinstene som næringsvirksomhet. Det avgjørende er om pokerspillingen er egnet til å gi overskudd, samt at man tar sikte på en viss varighet. Da blir det 22 prosent skatt av første krone. Du kan trekke fra kostnader i forbindelse med spillingen, samt innsatsen. Det betyr at tapene dine kommer til fradrag.

 

Se også:

Skattefrie inntekter