Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er skatteprosentene på forskjellige pensjonsinntekter i 2023 og 2024.

En pensjonsinntekt på 300.000 kroner gir en skatteprosent på 5,7 i 2024. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En pensjonsinntekt på 400.000 kroner gir en skatteprosent på 16,0.

Pensjonsinntekter har et skattefradrag (direkte i skatten) på inntil 32.825 kroner i 2023, i 2024 på 34.350 kroner.

Les mer om hvordan pensjoner skattlegges.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste pensjonskrone kan du lese mer om i «Marginalskatt på pensjonsinntekt».

Skatteprosenter 2024

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 150.000 kroner til 1 million kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Det blir ikke noe skatt å betale før inntekten når 262.486 kroner.

Kolonneforklaring:

  • Pensjon er den forutsatte pensjonsinntekten
  • Skatt er den skatten denne pensjonsinntekten gir.
  • Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt.
  • Trekkprosent tar hensyn til at skatten betales over 11 måneder
  • Skatteprosent er skatten delt på pensjonsinntekt.

Du kan beregne skatten med Pensjonskattekalkulatoren for 2024

Pensjon Skatt Netto inntekt Trekk prosent Skatte prosent
150 000 0 150 000 0,0% 0,0 %
200 000 0 200 000 0,0% 0,0 %
250 000 0 250 000 0,0% 0,0 %
300 000 17 234 282 766 6,3% 5,7 %
350 000 41 134 308 866 12,8% 11,8 %
400 000 64 130 335 870 17,5% 16,0 %
450 000 82 680 367 320 20,0% 18,4 %
500 000 101 230 398 770 22,1% 20,2 %
550 000 119 780 430 220 23,8% 21,8 %
600 000 137 937 462 063 25,1% 23,0 %
650 000 153 487 496 513 25,8% 23,6 %
700 000 171 887 528 113 26,8% 24,6 %
800 000 212 487 587 513 29,0% 26,6 %
900 000 253 087 646 913 30,7% 28,1 %
1 000 000 295 550 704 450 32,2% 29,6 %
2 000 000 738 050 1 261 950 40,3% 36,9 %

 

Skatteprosenter 2023

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 150.000 kroner til 1 million kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Det blir ikke noe skatt å betale før inntekten når 250.350 kroner.

Kolonneforklaring:

  • Pensjon er den forutsatte pensjonsinntekten
  • Skatt er den skatten denne pensjonsinntekten gir.
  • Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt.
  • Trekkprosent tar hensyn til at skatten betales over 11 måneder
  • Skatteprosent er skatten delt på pensjonsinntekt.

Du kan beregne skatten med Pensjonskattekalkulatoren for 2023.

Pensjon Skatt Netto inntekt Trekk prosent Skatte prosent
150 000 0 150 000 0,0% 0,0 %
200 000 0 200 000 0,0% 0,0 %
250 000 0 250 000 0,0% 0,0 %
300 000 23 079 276 921 8,4% 7,7 %
350 000 46 979 303 021 14,6% 13,4 %
400 000 68 060 331 940 18,6% 17,0 %
450 000 86 610 363 390 21,0% 19,2 %
500 000 105 160 394 840 22,9% 21,0 %
550 000 123 710 426 290 24,5% 22,5 %
600 000 140 320 459 680 25,5% 23,4 %
700 000 176 840 523 160 27,6% 25,3 %
800 000 217 440 582 560 29,7% 27,2 %
900 000 258 040 641 960 31,3% 28,7 %
1 000 000 300 836 699 164 32,8% 30,1 %

 

Les også:

Skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjoner.

Skatt på lønnsinntekt
Slik skattlegges lønnsinntekter.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Trinnskatt

Trygdeavgift

Alminnelig inntekt

Minstefradrag

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.