Dette er skatteprosentene på forskjellige pensjonsinntekter i 2020 og 2021.

En pensjonsinntekt på 250.000 kroner gir en skatteprosent på 6,4 i 2020. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En pensjonsinntekt på 400.000 kroner gir en skatteprosent på 18,9.

Pensjonsinntekter har et skattefradrag (direkte i skatten) på inntil 30.000 kroner i 2019 - 32.330 kroner i 2020) Dette gjelder for pensjonsinntekter opp til 198.200 kroner i 2019, 204.150 kroner i 2020.

Les mer om hvordan pensjoner skattlegges.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste pensjonskrone kan du lese mer om i «Marginalskatt på pensjonsinntekt».

Skatteprosenter 2021

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 150.000 kroner til 1 million kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt.

Du kan beregne skatten med Pensjonskattekalkulatoren for 2021.

Pensjon Skatt Netto inntekt Skatte prosent
150 000 0 150 000 0,0 %
200 000 0 200 000 0,0 %
250 000 14 439 235 561 5,8 %
300 000 36 193 263 807 12,1 %
350 000 55 888 294 112 16,0 %
400 000 74 438 325 562 18,6 %
450 000 92 988 357 012 20,7 %
500 000 111 538 388 462 22,3 %
550 000 130 088 419 912 23,7 %
600 000 146 423 453 577 24,4 %
700 000 182 008 517 992 26,0 %
800 000 222 308 577 692 27,8 %
900 000 262 608 637 392 29,2 %
1 000 000 202 908 797 092 20,3 %

Skatteprosenter 2020

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 150.000 kroner til 1 million kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt.

Du kan beregne skatten med Pensjonskattekalkulatoren for 2020.

Pensjon Skatt Netto inntekt Skatte prosent
150 000 0 150 000 0,0 %
175 000 0 175 000 0,0 %
200 000 0 200 000 0,0 %
250 000 16 056 233 944 6,4 %
300 000 37 763 262 237 12,6 %
350 000 57 087 292 913 16,3 %
400 000 75 737 324 263 18,9 %
450 000 94 387 355 613 21,0 %
500 000 113 037 386 963 22,6 %
550 000 131 687 418 313 23,9 %
600 000 147 986 452 014 24,7 %
700 000 184 709 515 291 26,4 %
800 000 225 009 574 991 28,1 %
900 000 265 309 634 691 29,5 %
1 000 000 305 622 694 378 30,6 %

 

Les også:

Om skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjoner.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Trinnskatt

Trygdeavgift

Alminnelig inntekt

Minstefradrag

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.