Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er skatteprosentene på forskjellige pensjonsinntekter i 2022 og 2023.

En pensjonsinntekt på 300.000 kroner gir en skatteprosent på 7,7 i 2023. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En pensjonsinntekt på 400.000 kroner gir en skatteprosent på 17,0.

Pensjonsinntekter har et skattefradrag (direkte i skatten) på inntil 33.400 kroner i 2022, i 2023 på 32.825 kroner.

I revidert statsbudsjett ble det gitt noe skattelette. Det gjelder i området 240.500 kroner til 371.650 kroner.

Les mer om hvordan pensjoner skattlegges.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste pensjonskrone kan du lese mer om i «Marginalskatt på pensjonsinntekt».

Skatteprosenter 2023

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 150.000 kroner til 1 million kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Det blir ikke noe skatt å betale før inntekten når 250.350 kroner. På 250.000 kroner er skatten gått ned med 4.334 kroner etter revidert statsbudsjett. For 300.000 korner er den gått ned med 4.485 kroner. For 350.000 kroner er den gått ned med 2.532 kroner.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt.

Du kan beregne skatten med Pensjonskattekalkulatoren for 2023.

Pensjon Skatt Netto inntekt Skatte prosent
150 000 0 150 000 0,0 %
200 000 0 200 000 0,0 %
250 000 0 250 000 0,0 %
300 000 23 079 276 921 7,7 %
350 000 46 979 303 021 13,4 %
400 000 68 060 331 940 17,0 %
450 000 86 610 363 390 19,2 %
500 000 105 160 394 840 21,0 %
550 000 123 710 426 290 22,5 %
600 000 140 320 459 680 23,4 %
700 000 176 840 523 160 25,3 %
800 000 217 440 582 560 27,2 %
900 000 258 040 641 960 28,7 %
1 000 000 300 836 699 164 30,1 %

Skatteprosenter 2022

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 150.000 kroner til 1 million kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt.

Du kan beregne skatten med Pensjonskattekalkulatoren for 2022.

Pensjon Skatt Netto inntekt Skatte prosent
150 000 0 150 000 0,0 %
200 000 0 200 000 0,0 %
250 000 9 094 240 906 3,6 %
300 000 32 583 267 417 10,9 %
350 000 53 059 296 941 15,2 %
400 000 71 609 328 391 17,9 %
450 000 90 159 359 841 20,0 %
500 000 108 709 391 291 21,7 %
550 000 127 259 422 741 23,1 %
600 000 144 411 455 589 24,1 %
700 000 180 738 519 262 25,8 %
800 000 221 138 578 862 27,6 %
900 000 261 538 638 462 29,1 %
1 000 000 302 862 697 138 30,3 %

 

Les også:

Skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjoner.

Skatt på lønnsinntekt
Slik skattlegges lønnsinntekter.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Trinnskatt

Trygdeavgift

Alminnelig inntekt

Minstefradrag

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.