Dette er skatteprosentene på forskjellige pensjonsinntekter i 2018 og 2019.

En pensjonsinntekt på 250.000 kroner gir en skatteprosent på 7,1 i 2019. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En pensjonsinntekt på 400.000 kroner gir en skatteprosent på 19,1.

Pensjonsinntekter har et skattefradrag (direkte i skatten) på inntil 29.950 kroner i 2018 - 30.000 kroner i 2018) Dette gjelder for pensjonsinntekter opp til 193.250 kroner i 2018, 198.200 kroner i 2018.

Les mer om hvordan pensjoner skattlegges.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste pensjonskrone kan du lese mer om i «Marginalskatt på pensjonsinntekt».

Skatteprosenter 2019

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 150.000 kroner til 1 million kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt.

Du kan beregne skatten med Pensjonskattekalkulatoren for 2019.

Pensjon Skatt Netto inntekt Skatte prosent
150 000 0 150 000 0,0 %
175 000 0 175 000 0,0 %
200 000 0 200 000 0,0 %
250 000 17 719 232 281 7,1 %
300 000 39 163 260 837 13,1 %
350 000 57 813 292 187 16,5 %
400 000 76 463 323 537 19,1 %
450 000 95 113 354 887 21,1 %
500 000 113 763 386 237 22,8 %
550 000 132 033 417 967 24,0 %
600 000 147 683 452 317 24,6 %
700 000 186 408 513 592 26,6 %
800 000 226 708 573 292 28,3 %
900 000 267 008 632 992 29,7 %
1 000 000 308 364 691 636 30,8 %

Skatteprosenter 2018

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 150.000 kroner til 1 million kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt.

Du kan beregne skatten med Pensjonskattekalkulatoren for 2018.

Pensjon Skatt Netto inntekt Skatte prosent
150 000 0 150 000 0,0 %
175 000 0 175 000 0,0 %
200 000 864 199 136 0,4 %
250 000 19 929 230 071 8,0 %
300 000 41 149 258 851 13,7 %
350 000 59 849 290 151 17,1 %
400 000 78 549 321 451 19,6 %
450 000 97 249 352 751 21,6 %
500 000 115 949 384 051 23,2 %
550 000 134 131 415 869 24,4 %
600 000 150 009 449 991 25,0 %
700 000 190 509 509 491 27,2 %
800 000 231 009 568 991 28,9 %
900 000 271 509 628 491 30,2 %
1 000 000 313 147 686 853 31,3 %

 

Les også:

Om skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjoner.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Trinnskatt

Trygdeavgift

Alminnelig inntekt

Minstefradrag

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.