Du kan tape penger dersom du ikke sørger for at alle tallene i skattemeldingen stemmer.

Det er all grunn til å gå grundig gjennom skattemeldingen før den endelig leveringsfristen 30. april. Det kan være fradrag som du har rett til som ikke er først opp i skattemeldingen. Du må også sjekke at alle inntektene er kommet med, dette gjelder spesielt hvis du har mange andre småinntekter.

Tapet på å ikke føre opp fradrag er 220 kroner per tusenlapp. Glemmer du å føre opp et fradrag på 5.000 kroner taper du dermed 1.100 kroner.

Les: 38 tips som kan kutte skatten din

Les: Alt du trenger til skattemeldingen

Endringer i forhold til fjorårets skattemelding (skatteåret 2019)

Alminnelig inntekt

Skattesatsen på alminnelig inntekt er uendret på 22 prosent. 

Personfradraget går ned fra 56.550 kroner til 51.300 kroner. Dette fradraget trekkes fra grunnlaget for skatt på alminnelig inntekt. Personfradraget ble senket fordi NRK-avgiften ble fjernet.

Trinnskatten økes

Trinnskatten er en bruttoskatt. Det vil si at fradragene ikke har noen betydning for størrelsen på den.

Innslagstrinnene er økt med lønnsvekst.

Dette er satsene i 2019 og 2020.

2019 2020
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
174 500 1,90% 180 800 1,90%
245 650 4,20% 254 500 4,20%
617 500 13,20% 639 750 13,20%
964 800 16,20% 999 550 16,20%

Les mer om trinnskatt.

Oppjustering av inntekt/tap fra aksjer/aksjefond

Gevinster og tap for aksjer inngår i grunnlaget for alminnelig inntekt. I 2018 ble inntekter på aksjer og aksjefond oppjustert med en faktor på 1,33. I 2019 blir disse inntektene oppjustert med en faktor på 1,34. Effektiv skattesats økes derfor fra 30,59 prosent i 2018 til 31,68 prosent i 2019. Tilsvarende oppjusteres tap ved realisasjon. 

I skattemeldingen vises beløpet før oppjustering. Oppjustering skjer automatisk i Skatteetatens systemer.

Les mer om aksjebeskatning.

Rabatt i formuesverdier

Det gis en verdsettelsesrabatt i en del formuesobjekter. I stedet for at de verdsettes til 100 prosent gis det et fradrag på 35 prosent for skatteåret 2020. Dette er en økning på 10 prosentpoeng fra 2019.

Dette gjelder for disse formuesobjektene:

  • Aksjefond
  • Aksjer som er børsnotert
  • Aksjer som ikke er børsnotert
  • Andeler i deltakerlignede selskap
  • Driftsmidler
  • Egenkapitalbevis
  • Næringseiendom
  • Sekundærboliger

Les mer om verdsettelsesrabatten.

Les mer om formuesskatten.

Tilordning av gjeld

Den forholdsmessige gjelden som kan tilordnes aktiva med verdsettelsesrabatt, skal også settes ned med 35 prosent (opp med 10 prosent fra 2019).

Les mer om tilordning av gjeld.

Andre endringer:

reisefradraget har bunnfradraget økt fra 22.700 kroner til 23.100 kroner. Du må altså ha et reisefradrag på over 23.100 kroner før du får noe fradrag. Fradraget er det samme med 1,56 kroner per kilometer til jobben opp til 50.000 km. På det overskytende har fradraget 0,76 kroner per km. Beregn reisefradraget ditt her.

Minstefradraget er 45 prosent av lønnsinntekten i både 2019 og 2020. Det maksimale fradraget i samsvar med lønnsutviklingen fra 100.800 kroner i 2019 til 104.450 kroner i 2020. For pensjonister er minstefradraget det samme med 31 prosent av pensjonsinntekten. Det maksimale fradraget øker fra 85.050 kroner til 87.450 kroner.

Her må det ofte gjøres endringer i skattemeldingen

Det er en del poster som det gjøres flere endringer på enn andre. Her er de viktigste postene for dette.

Bil
Har du kjøpt eller solgt bil før årsskiftet må du passe på at disse endringene er med i skattemeldingen. Sjekk også om bilens verdi er lavere enn den standardverdsettelsen som brukes i skattemeldingen.

Foreldrefradrag
Hvis du leverer i barnehage og kjører en omvei, kan du trekke fra dette i foreldrefradraget. Dette må du passe på selv å føre opp.

Du kan også trekke fra kostnader til fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende. For at dette skal godkjennes må tilbudet være rett etter skoletid, senest kl. 17.00. Det må være åpent for alle barn mellom 5 og 11 år.

Hus også at den totale fradragsrammen avhenger av antall barn under 12 år. Selv om du ikke har utgifter på den ene, spiller ikke dette noen rolle for denne rammen.

Les mer om foreldrefradrag.

Lønn
Sjekk at alle lønnsoppgaver er korrekte. Har du flere, sjekk at alle er med i skattemeldingen. Spesielt hvis du har mange små.

Reisefradraget
Dette må blant annet endres når du har skiftet jobb. For å få et fradrag må du ha en avstand tur/retur på 64 kilometer.

Les: Dette har du krav på av reisefradrag

Renter (inntekt og fradrag)
Renter kan blant annet bli feil, fordi samboere ønsker å fordele rentene mellom seg på annen måte enn det som er ført opp i skattemeldingen. Det kan også være mellom lån mellom familiemedlemmer som må inn i skattemeldingen.

Ektefeller som er gift kan fritt fordele renteinntekter og renteutgifter mellom seg. Dette har bare betydning hvis den ene av ektefellene har en nettoinntekt på under 51.300 kroner. Da kan det lønne seg å føre over eventuelle rentefradrag over på den som tjener mest.

Det kan også være lønnsomt å føre over renter der én eller begge er pensjonister. Den kan lønne seg at den som har lav pensjonsinntekt overfører renteinntekter. Motsatt kan det lønne seg for den med lav inntekt å ikke ha renteutgifter. Hvis ikke inntekten er lav nok, vil ikke denne overføringen ha betydning, da blir effekten av fradraget på 22 prosent av fradragsbeløpet.

Les: Mange pensjonister kan enkelt spare skatt

Samboere
Hvis samboere har feil fordeling av rentene kan dette ordnes med en rentefordelingsavtale. I mange tilfeller vil det være naturlig med en 50/50 fordeling, men det kan også avtales andre fordelinger.

Hvis den ene av samboeren har fått hele fradraget er det en annen mulighet. Da kan skattebesparelsen som den andre samboeren skulle hatt betales av samboeren som har mottatt fradraget. Hvis totalt fradrag er 20.000 kroner, og den andre skulle hatt 10.000 kroner av dette, er tapt skattebesparelse 22 prosent av dette. Det betyr at samboeren betaler 2.300 kroner til den andre. For 2020 er det alltid 22 prosent av det fradragsbeløpet som den andre samboeren skulle hatt.

 

 

Se også:

38 tips som kan kutte skatten din

Alt du trenger til skattemeldingen

Les mer om aksjebeskatning

Kalkulatorer:

Bruk Smarte Pengers skattekalkulatorer

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2020
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2021
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Skatte og avgiftsberegning 2021
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.