Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan finne ut hva den reelle lønnsinntekten er til den personen du søker på i skattelistene ved å bruke vår kalkulator. 

Du har sannsynligvis sett at inntekten i skattelistene er mye lavere enn det du mener er den virkelige inntekten. Det er nemlig nettoinntekten som vises i skattelistene, den såkalte «alminnelige inntekten».

Den viser lønnsinntekten inkludert kapitalinntekter, fratrukket alle fradrag som for eksempel, minstefradrag og lånerenter. Derfor har de aller fleste en høyere lønnsinntekt enn hva nettotallene viser. Alminnelig inntekt kan være større enn lønnsinntekten hvis det er realisert en større aksjegevinst eller har andre store kapitalinntekter.

For å sjekke skattelistene må logge deg inn på Skatteetatens nettsider. Du kan se på inntil 500 personer/bedrifter i løpet av en måned.

Det blir logget hvem du søker på. Du kan derfor se hvem som har søkt på deg. Dette gjør du ved å klikke på en fane inne i søket. Du får oppgitt navn, adresse, fødselsår, og tidspunktet søket skjedde.

Her kan du søke i skattelistene.

Beregn korrekt lønnsinntekt

Regn ut den korrekte lønnsinntekten til personer du søker på i skattelistene.

I skatteoppgjøret er det med tre opplysninger dine skatteforhold:

 • Alminnelig inntekt. Denne satsen er 22 prosent i 2022, 18,5 prosent for de som er bosatt i Finnmark og Nord-Troms.
 • Betalt skatt. Utlignet skatt, feil kan forekomme.
 • Formue. Det er netto formue som er grunnlaget. Satsen for formuesskatt er 0,95 prosent på all formue mellom 1,7 millioner kroner og 20 millioner kroner (1,1 prosent på det overskytende). Ektefeller kan samlet ha 3,4 millioner kroner.

Dette er tilstrekkelig opplysninger til å kunne beregne lønnsinntekten eksakt. Likevel er det enkelte forhold som gjør at det kan bli unøyaktig, som for eksempel BSU. Og tallene stemmer uansett ikke, hvis skatteyteren har hele eller deler av inntekten som pensjon.

Kalkulatoren oppgir i utgangspunktet to inntektstall:

 • Enslig eller gift uten formuesverdier som overstiger fribeløpet: Dette er flertallet:
 • Har formuesverdi over frigrensen, og er gift: Hvor stor formuesskatten blir, avhenger til en viss grad om skatteyteren er gift eller ikke, siden ektefeller kan dele på fribeløpet. Vi har tatt med den maksimale betydningen av dette.

Andre forhold har også betydning

Det er en del forhold som har betydning for lønnsnivået. Kalkulatoren regner ut effekten av dette, når vi gjør visse forutsetninger. Vi har beregnet hva lønnsinntekten blir i skatteklasse 1 med disse tilleggsforutsetningene.

 • Bosatt i Finnmark og Nord-Troms - her er det ekstra fradrag, og lavere skattesatser. I skattelistene kan du se hvor man er bosatt.
 • BSU-sparing - ved sparing i BSU trekkes dette direkte i fra på skatten. Dette kan bare gjelde for personer under 34 år. Her er det sett på effekten av et sparebeløp på 25.000 kroner.
 • Næringsinntekt - her er det høyere trygdeavgift. Det er den beregnede personinntekten som blir kalkulatoren oppgir her.

Eksempel på beregning

I eksemplet under har vi tatt utgangspunkt i de tre tallene fra skattelisten; alminnelig inntekt, betalt skatt, og størrelsen på formuen.

Hvis denne skatteyteren er enslig, eller gift uten at de har skattbar formue blir den beregnede inntekten 650.000 kroner. Det blir også beregnet tall hvis vedkommende er gift med formue over fribeløpet.

Nederst i tabellen ser du hva skatten blir ved en inntekt på 650.000 kroner, og 2 millioner kroner i formue. Dette gir en samlet skatt på 178.031 kroner, som tilsvarer beløpet som ble lagt inn i skatt.

Hvis skatteyteren var gift, ville formuesskatten på 2.850 kroner falt bort, og lønnsinntekten måtte blitt 650.000 kroner.

Fra skattelistene:  
Alminnelig inntekt 540 050  
Skatt 178 031  
Formue 2 000 000  
Dette gir følgende beregnet lønnsinntekt:  
Enslig, eller gift uten formue 627 356  
Felles skattefastsettelse for formue 650 000  
Skatt med lønn 650.000, og 2 millioner i formue:  
Trygdeavgift 52 000  
Skatt på alminnelig inntekt 105 996  
Trinnskatt 17 185  
Formuesskatt 2 850  
Sum skatt 178 031  

Dette inneholder skattelistene

 • Navn
 • Fødselsår
 • Postnummer
 • Poststed
 • Skattekommune
 • Nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag)
 • Nettoformue
 • Utliknet skatt

Tallene som ligger i skattelistene kan bli endret, for eksempel som følge av klage.

 

Se også:

Slik endrer du skattemeldingen

Skattekalkulatorer:

Finn den egentlige lønnsinntekten fra skattelistene i 2021
Her kan du beregne hva den egentlige lønnsinntekten er ut fra opplysningene i skattelistene.

Skattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattekalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.