Denne oversikten viser summen av kommunale avgifter i alle landets kommuner, tillagt eventuell eiendomsskatt i 2017.

Listen er sortert etter fylke. Innenfor hvert fylke er kommunene sortert etter summen av kostnadene. Innenfor hvert fylke har vi også tatt med forskjellen fra den billigste kommunen i fylket. De kommunale avgiftene er inklusive mva.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter

Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten

Selvkost

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen kan ikke kreve mer i betaling enn det det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten. Kommunene må følge visse retningslinjer fra regjeringen ved beregning av selvkost.

I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner (tett befolket) på grunn av stordriftsfordelene. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den burde vært billigere.

Om statistikkgrunnlaget

Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Noen kommuner har ikke rapportert gebyrinntekter, og er da heller ikke med i beregningene.

Dette betaler du i kommunene

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk er dette pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter brukt. Antall kubikkmeter vann vil være avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Eiendomsskatten er for en sentrumsnær bolig på 120 kvadratmeter.

Listen under er sortert fylkesvis, så etter kostnadsnivå. I kolonnene oppgis det summen av kommunale avgifter (renovasjon, vann, avløp, og feiing). Helt til høyre oppgis forskjellen for hver enkel/t kommune opp til den billigste kommunen.

Se listen sortert etter kostnader

Se listen alfabetisk sortert

Akershus Sum Eind.skatt Kom.avg
Bærum 8 850 0 8 850
Rælingen 9 006 0 9 006
Lørenskog 9 058 0 9 058
Ullensaker 9 166 0 9 166
Frogn 11 531 0 11 531
Eidsvoll 12 310 0 12 310
Skedsmo 13 422 2 181 11 241
Asker 13 981 0 13 981
Nittedal 14 193 4 790 9 403
Oppegård 14 394 0 14 394
Gjerdrum 15 549 0 15 549
Aurskog-Høland 16 043 2 800 13 243
Nes (Akershus) 16 448 2 520 13 928
Nannestad 16 485 0 16 485
Vestby 17 405 0 17 405
Sørum 19 834 4 000 15 834
Fet 19 909 4 786 15 123
Ås 20 708 0 20 708
Hurdal 21 918 0 21 918
Nesodden 22 550 0 22 550
Ski 25 011 0 25 011
Aust-Agder
Bykle 11 660 0 11 660
Evje og Hornnes 13 553 0 13 553
Froland 15 181 0 15 181
Arendal 15 226 3 752 11 474
Valle 15 378 0 15 378
Risør 15 999 3 920 12 079
Lillesand 16 006 390 15 616
Bygland 16 793 0 16 793
Grimstad 17 082 5 616 11 466
Iveland 17 876 2 200 15 676
Tvedestrand 18 150 4 000 14 150
Birkenes 18 812 4 738 14 074
Åmli 19 975 4 200 15 775
Vegårshei 20 601 3 540 17 061
Gjerstad 24 325 5 564 18 761
Buskerud
Hemsedal 13 029 0 13 029
Modum 14 421 0 14 421
Kongsberg 14 436 5 200 9 236
Gol 15 070 3 200 11 870
Øvre Eiker 15 188 0 15 188
Nes (Buskerud) 15 327 2 436 12 891
Drammen 15 341 0 15 341
Røyken 15 544 0 15 544
Ål 15 744 2 800 12 944
Nore og Uvdal 16 065 0 16 065
Ringerike 16 281 2 300 13 981
Hol 16 554 3 500 13 054
Flå 16 923 0 16 923
Krødsherad 17 778 2 500 15 278
Sigdal 18 253 1 520 16 733
Rollag 18 813 3 150 15 663
Lier 18 929 0 18 929
Hole 19 396 4 280 15 116
Hurum 20 989 0 20 989
Nedre Eiker 21 045 0 21 045
Flesberg 22 545 2 880 19 665
Finnmark
Hasvik 12 076 0 12 076
Vardø 12 775 880 11 895
Hammerfest 12 908 1 612 11 296
Loppa 13 236 0 13 236
Berlevåg 13 445 0 13 445
Alta 14 979 2 900 12 079
Kautokeino 16 089 710 15 379
Karasjok 16 234 0 16 234
Nesseby 16 758 0 16 758
Nordkapp 17 467 1 201 16 266
Porsanger 17 559 5 400 12 159
Sør-Varanger 17 580 6 854 10 726
Kvalsund 17 933 4 750 13 183
Vadsø 18 774 7 488 11 286
Måsøy 18 951 2 400 16 551
Lebesby 18 965 1 800 17 165
Båtsfjord 19 335 3 120 16 215
Tana 21 190 3 456 17 734
Gamvik 21 765 2 940 18 825
Hedmark
Kongsvinger 14 436 3 168 11 268
Elverum 15 840 7 179 8 661
Våler (Hedmark) 16 583 2 340 14 243
Stor-Elvdal 17 034 3 710 13 324
Løten 17 233 3 845 13 388
Os (Hedmark) 17 378 3 450 13 928
Alvdal 17 510 5 320 12 190
Sør-Odal 18 072 6 048 12 024
Folldal 18 503 2 400 16 103
Rendalen 18 890 0 18 890
Hamar 19 128 7 800 11 328
Ringsaker 19 182 4 606 14 576
Stange 19 550 7 059 12 491
Tolga 19 660 1 897 17 763
Eidskog 20 865 5 375 15 490
Grue 21 874 4 989 16 885
Tynset 22 158 3 745 18 413
Åmot 22 771 3 993 18 778
Åsnes 22 776 3 121 19 655
Engerdal 23 618 1 212 22 406
Nord-Odal 23 633 8 340 15 293
Trysil 24 107 1 982 22 125
Hordaland
Modalen 10 424 0 10 424
Eidfjord 10 859 0 10 859
Fitjar 11 324 1 620 9 704
Ulvik 11 970 0 11 970
Osterøy 12 259 4 300 7 959
Sveio 12 283 1 900 10 383
Fedje 12 371 0 12 371
Lindås 12 853 0 12 853
Øygarden 13 045 0 13 045
Austrheim 13 258 0 13 258
Fjell 13 350 0 13 350
Masfjorden 13 718 0 13 718
Os (Hordaland) 13 885 0 13 885
Odda 14 039 0 14 039
Kvinnherad 14 670 2 300 12 370
Austevoll 14 830 0 14 830
Stord 15 040 2 720 12 320
Voss 15 551 3 360 12 191
Radøy 15 688 3 600 12 088
Sund 15 829 2 880 12 949
Bergen 15 973 7 500 8 473
Vaksdal 16 236 6 380 9 856
Meland 17 110 4 200 12 910
Jondal 17 613 0 17 613
Askøy 17 854 4 800 13 054
Fusa 18 116 2 400 15 716
Samnanger 18 490 3 500 14 990
Bømlo 18 664 5 000 13 664
Etne 20 248 6 460 13 788
Kvam 21 358 5 400 15 958
Ullensvang 22 540 5 400 17 140
Granvin 23 141 4 581 18 560
Møre og Romsdal
Aure 8 640 0 8 640
Stordal 9 819 0 9 819
Vanylven 9 859 0 9 859
Ålesund 10 610 0 10 610
Ulstein 10 870 0 10 870
Aukra 11 580 0 11 580
Midsund 11 594 0 11 594
Sunndal 11 975 2 200 9 775
Norddal 12 148 0 12 148
Ørskog 12 259 0 12 259
Volda 12 606 5 000 7 606
Giske 12 681 3 360 9 321
Ørsta 12 723 4 000 8 723
Sula 12 796 0 12 796
Eide 13 104 0 13 104
Haram 13 419 0 13 419
Sande (Møre og Romsdal) 13 533 0 13 533
Hareid 14 039 2 000 12 039
Skodje 14 300 4 500 9 800
Sandøy 14 490 2 640 11 850
Surnadal 15 024 2 145 12 879
Smøla 15 925 0 15 925
Molde 16 025 6 900 9 125
Sykkylven 16 499 4 600 11 899
Nesset 17 196 4 200 12 996
Rauma 17 334 5 880 11 454
Halsa 17 663 2 580 15 083
Kristiansund 17 740 6 587 11 153
Tingvoll 17 819 3 168 14 651
Fræna 19 563 7 000 12 563
Averøy 20 069 6 580 13 489
Stranda 20 609 5 760 14 849
Rindal 21 295 3 200 18 095
Gjemnes 24 978 6 300 18 678
Nord-Trøndelag
Stjørdal 13 648 0 13 648
Røyrvik 13 991 0 13 991
Inderøy 15 351 0 15 351
Leksvik 16 209 0 16 209
Steinkjer 16 870 5 640 11 230
Overhalla 17 649 4 200 13 449
Fosnes 17 684 5 100 12 584
Meråker 17 721 2 100 15 621
Grong 17 944 4 200 13 744
Vikna 18 162 5 076 13 086
Frosta 18 684 2 500 16 184
Verdal 18 744 4 500 14 244
Levanger 19 361 4 500 14 861
Høylandet 19 511 0 19 511
Nærøy 19 520 5 702 13 818
Verran 19 808 2 818 16 990
Snåsa 20 256 4 000 16 256
Namsos 20 320 7 000 13 320
Namdalseid 21 825 5 850 15 975
Lierne 21 873 4 200 17 673
Nordland
Meløy 10 073 0 10 073
Lødingen 10 180 0 10 180
Tjeldsund 11 716 0 11 716
Sørfold 11 836 0 11 836
Vevelstad 11 865 0 11 865
Rana 12 067 2 504 9 563
Rødøy 12 093 0 12 093
Øksnes 12 419 0 12 419
Beiarn 12 628 0 12 628
Hemnes 12 924 0 12 924
Andøy 13 447 6 216 7 231
Sortland 13 550 4 446 9 104
Narvik 13 751 3 920 9 831
Fauske 13 755 4 000 9 755
Evenes 14 191 0 14 191
Leirfjord 14 236 3 217 11 019
Hadsel 14 470 4 300 10 170
Lurøy 14 539 3 300 11 239
Sømna 14 726 4 558 10 168
Hattfjelldal 14 753 3 535 11 218
Vega 15 403 1 848 13 555
Vestvågøy 15 463 4 400 11 063
Bø (Nordland) 15 510 2 920 12 590
Ballangen 15 579 0 15 579
Bindal 15 596 1 580 14 016
Steigen 15 926 4 200 11 726
Træna 16 384 0 16 384
Nesna 17 214 2 700 14 514
Værøy 17 498 3 030 14 468
Vågan 17 651 5 452 12 199
Gildeskål 18 614 5 200 13 414
Grane 18 813 2 500 16 313
Moskenes 18 934 5 880 13 054
Røst 19 109 2 420 16 689
Brønnøy 19 670 8 750 10 920
Bodø 19 697 9 996 9 701
Hamarøy 20 378 5 200 15 178
Dønna 20 947 6 111 14 836
Vefsn 21 063 5 443 15 620
Tysfjord 21 488 2 800 18 688
Alstahaug 21 574 8 708 12 866
Saltdal 23 609 5 760 17 849
Flakstad 24 331 5 880 18 451
Oppland
Øystre Slidre 11 480 0 11 480
Søndre Land 11 698 0 11 698
Lesja 12 123 0 12 123
Gran 12 901 950 11 951
Skjåk 13 805 0 13 805
Lunner 14 181 2 350 11 831
Lom 15 021 3 000 12 021
Øyer 15 241 3 710 11 531
Sør-Fron 15 364 4 366 10 998
Vågå 15 898 3 600 12 298
Vang 16 329 0 16 329
Gjøvik 16 535 7 277 9 258
Gausdal 17 671 3 540 14 131
Vestre Slidre 17 776 3 600 14 176
Lillehammer 18 113 7 980 10 133
Nord-Fron 19 099 3 090 16 009
Sør-Aurdal 19 183 3 250 15 933
Sel 19 458 5 500 13 958
Dovre 19 670 770 18 900
Vestre Toten 19 694 5 700 13 994
Jevnaker 20 611 2 680 17 931
Ringebu 21 652 3 626 18 026
Østre Toten 21 770 4 980 16 790
Etnedal 22 123 3 080 19 043
Nordre Land 22 530 3 250 19 280
Nord-Aurdal 23 856 5 085 18 771
Oslo
Oslo kommune 12 418 2 400 10 018
Rogaland
Sola 7 101 0 7 101
Sandnes 7 953 0 7 953
Klepp 8 232 0 8 232
Forsand 8 999 0 8 999
Time 9 190 0 9 190
Rennesøy 10 144 0 10 144
Stavanger 10 751 3 378 7 373
Randaberg 11 068 2 180 8 888
Tysvær 11 206 0 11 206
Gjesdal 11 469 2 500 8 969
Karmøy 11 661 2 598 9 063
Suldal 12 488 0 12 488
Bokn 12 534 0 12 534
Eigersund 13 030 5 120 7 910
Kvitsøy 13 311 0 13 311
Utsira 14 231 1 925 12 306
14 496 0 14 496
Vindafjord 14 736 3 180 11 556
Lund 14 833 2 750 12 083
Strand 14 933 2 495 12 438
Bjerkreim 15 213 4 200 11 013
Sauda 15 560 2 900 12 660
Hjelmeland 15 695 2 700 12 995
Sokndal 17 524 3 600 13 924
Finnøy 17 596 5 100 12 496
Haugesund 22 234 5 000 17 234
Sogn og Fjordane
Balestrand 9 559 0 9 559
Årdal 11 300 5 250 6 050
Lærdal 12 114 0 12 114
Aurland 12 265 0 12 265
Førde 12 885 2 995 9 890
Luster 13 278 0 13 278
Stryn 13 706 2 700 11 006
Høyanger 14 745 3 465 11 280
Vågsøy 14 758 3 800 10 958
Flora 15 038 5 400 9 638
Fjaler 15 068 4 600 10 468
Gloppen 15 736 2 772 12 964
Vik 15 933 5 880 10 053
Gulen 16 909 2 765 14 144
Gaular 17 186 3 703 13 483
Askvoll 17 261 2 600 14 661
Hyllestad 17 433 3 535 13 898
Solund 17 554 3 000 14 554
Hornindal 18 124 0 18 124
Leikanger 18 334 3 645 14 689
Sogndal 18 379 5 200 13 179
Selje 18 534 5 440 13 094
Eid 18 658 4 500 14 158
Bremanger 19 471 4 280 15 191
Jølster 20 168 4 670 15 498
Naustdal 22 073 9 270 12 803
Sør-Trøndelag
Rennebu 11 854 2 916 8 938
Agdenes 12 953 0 12 953
Orkdal 13 081 0 13 081
Ørland 13 141 0 13 141
Snillfjord 13 378 0 13 378
Hitra 13 881 0 13 881
Rissa 14 068 0 14 068
Åfjord 14 991 0 14 991
Frøya 15 223 0 15 223
Hemne 15 591 2 550 13 041
Oppdal 15 638 2 835 12 803
Roan 16 230 1 560 14 670
Osen 16 519 660 15 859
Bjugn 16 871 4 800 12 071
Selbu 16 978 0 16 978
Trondheim 17 213 4 715 12 498
Røros 17 401 5 280 12 121
Klæbu 17 451 4 500 12 951
Melhus 17 551 2 000 15 551
Meldal 18 001 3 800 14 201
Tydal 18 134 0 18 134
Malvik 18 590 5 416 13 174
Midtre Gauldal 19 270 6 160 13 110
Holtålen 21 343 3 760 17 583
Skaun 21 574 7 600 13 974
Telemark
Vinje 11 559 0 11 559
Kragerø 12 255 2 310 9 945
Tinn 13 583 0 13 583
Skien 14 098 4 732 9 366
Kviteseid 14 350 0 14 350
Porsgrunn 14 871 4 326 10 545
Fyresdal 15 475 0 15 475
Seljord 15 811 0 15 811
Nissedal 15 885 2 520 13 365
Bamble 15 897 4 387 11 510
Siljan 16 660 4 000 12 660
Tokke 16 783 0 16 783
Bø (Telemark) 19 875 5 600 14 275
Notodden 21 105 5 607 15 498
Drangedal 21 240 2 500 18 740
Sauherad 22 733 5 040 17 693
Nome 22 909 6 000 16 909
Hjartdal 25 267 4 704 20 563
Troms
Lavangen 9 363 0 9 363
Sørreisa 10 976 0 10 976
Bardu 12 570 1 720 10 850
Ibestad 12 860 2 500 10 360
Torsken 15 185 2 640 12 545
Storfjord 15 761 0 15 761
Kvæfjord 16 103 4 930 11 173
Skjervøy 16 685 6 500 10 185
Lenvik 16 720 4 400 12 320
Kvænangen 16 905 0 16 905
Tromsø 17 437 5 848 11 589
Balsfjord 17 660 4 299 13 361
Lyngen 18 018 4 800 13 218
Tranøy 18 318 2 624 15 694
Skånland 18 451 0 18 451
Kåfjord 18 671 0 18 671
Harstad 18 872 5 516 13 356
Målselv 19 033 7 200 11 833
Karlsøy 19 086 7 800 11 286
Dyrøy 19 109 0 19 109
Gratangen 19 391 0 19 391
Salangen 20 840 5 760 15 080
Berg 21 070 3 200 17 870
Nordreisa 21 370 4 500 16 870
Vest-Agder
Lyngdal 9 037 0 9 037
Sirdal 11 438 0 11 438
Lindesnes 11 620 0 11 620
Flekkefjord 12 020 2 200 9 820
Farsund 12 476 1 406 11 070
Kvinesdal 13 400 0 13 400
Søgne 14 751 2 700 12 051
Mandal 15 008 4 340 10 668
Kristiansand 15 139 5 660 9 479
Marnardal 16 170 0 16 170
Songdalen 16 226 5 000 11 226
Audnedal 16 631 2 000 14 631
Hægebostad 17 578 0 17 578
Vennesla 20 886 4 405 16 481
Åseral 23 174 0 23 174
Vestfold
Sandefjord 8 940 0 8 940
Tønsberg 9 988 0 9 988
Larvik 10 060 0 10 060
Sande (Vestfold) 10 584 5 300 5 284
Horten 10 613 0 10 613
Tjøme 11 263 0 11 263
Holmestrand 11 834 0 11 834
Nøtterøy 12 495 0 12 495
Hof 14 638 0 14 638
Re 14 918 4 200 10 718
Svelvik 18 825 2 500 16 325
Lardal 19 190 0 19 190
Østfold
Spydeberg 11 218 0 11 218
Askim 11 675 0 11 675
Eidsberg 12 395 0 12 395
Skiptvet 13 186 0 13 186
Aremark 14 941 4 935 10 006
Sarpsborg 15 054 5 659 9 395
Moss 16 224 5 530 10 694
Fredrikstad 16 551 7 000 9 551
Råde 16 824 3 520 13 304
Trøgstad 17 019 5 670 11 349
Halden 18 086 6 200 11 886
Hvaler 18 441 5 000 13 441
Rygge 19 385 8 000 11 385
Rakkestad 19 511 7 520 11 991
Marker 21 313 5 200 16 113
Våler (Østfold) 21 911 6 863 15 048
Hobøl 26 700 3 560 23 140