Denne oversikten viser summen av kommunale avgifter i alle landets kommuner, tillagt eventuell eiendomsskatt i 2019.

For å se på det totale kostnadsnivået i kommunene må vi legge sammen de kommunale utgiftene, og eiendomsskatten i kommunene. Det er en del kommuner som ikke har eiendomsskatt, slik at det står null i den kolonnen.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter

Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten

Om statistikkgrunnlaget

Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Noen kommuner har ikke rapportert gebyrinntekter, og er da heller ikke med i beregningene.

20 billigste kommuner

Sola er landets billigste kommune, fulgt av Vinje og Hå.

Kommune Sum Kom. Avg. E.skatt
Sola 7 503 7 503 0
Vinje 8 845 8 845 0
8 856 8 856 0
Sandnes 9 064 9 064 0
Sandefjord 9 180 9 180 0
Årdal 9 194 6 050 3 144
Midsund 9 234 9 234 0
Bardu 9 663 9 663 0
Bærum 9 900 9 900 0
Norddal 9 906 9 906 0
Ullensaker 9 955 9 955 0
Lavangen 10 113 10 113 0
Aure 10 195 10 195 0
Lyngdal 10 236 10 236 0
Ås 10 289 10 289 0
Søgne 10 321 9 321 1 000
Forsand 10 376 10 376 0
Tønsberg 10 463 10 463 0
Time 10 500 10 500 0
Klepp 10 710 10 710 0

20 dyreste kommuner

Gjerstad er landets dyreste kommune, over 26.000 kroner dyrere enn i Sola.

Kommune Sum Kom. Avg. E.skatt
Alstahaug 23 359 13 684 9 675
Nordre Land 23 439 20 189 3 250
Tana 23 580 19 581 3 999
Nord-Odal 23 638 16 150 7 488
Skaun 23 770 16 340 7 430
Nord-Aurdal 23 809 18 724 5 085
Snåsa 23 899 18 139 5 760
Tolga 23 940 22 043 1 897
Ullensvang 24 044 18 644 5 400
Karlsøy 24 054 14 694 9 360
Våler 24 144 16 946 7 198
Lierne 24 294 19 674 4 620
Engerdal 24 368 22 568 1 800
Hurdal 24 766 21 246 3 520
Hjartdal 25 267 20 563 4 704
Sauherad 25 440 20 400 5 040
Flesberg 25 977 22 233 3 744
Hægebostad 26 028 26 028 0
Flakstad 26 908 21 868 5 040
Gjerstad 27 035 21 043 5 992

Dette betaler du i kommunene

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk er dette pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter brukt. Antall kubikkmeter vann vil være avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Eiendomsskatten er for en sentrumsnær bolig på 120 kvadratmeter.

Listen under er sortert fylkesvis, så etter kostnadsnivå. I kolonnene oppgis det summen av kommunale avgifter (renovasjon, vann, avløp, og feiing). Helt til høyre oppgis hva eiensomsskatten er.

Se hele listen sortert etter kostnader

Se listen alfabetisk sortert

Kommune Sum Kom. Avg. E.skatt
Akershus
Bærum 9 900 9 900 0
Ullensaker 9 955 9 955 0
Ås 10 289 10 289 0
Rælingen 10 723 10 723 0
Asker 11 138 11 138 0
Lørenskog 11 281 11 281 0
Frogn 11 453 11 453 0
Eidsvoll 13 986 13 986 0
Oppegård 14 109 14 109 0
Nannestad 14 333 14 333 0
Vestby 14 933 14 933 0
Ski 15 130 15 130 0
Skedsmo 15 341 13 160 2 181
Nesodden 15 525 15 525 0
Nes 15 783 12 951 2 832
Nittedal 17 551 13 776 3 775
Aurskog-Høland 17 829 14 929 2 900
Enebakk 18 903 18 903 0
Gjerdrum 20 291 20 291 0
Sørum 21 668 17 668 4 000
Fet 23 088 17 656 5 432
Hurdal 24 766 21 246 3 520
Aust-Agder
Bykle 13 015 13 015 0
Valle 15 363 15 363 0
Froland 15 466 15 466 0
Evje og Hornnes 15 685 15 685 0
Risør 16 068 12 148 3 920
Grimstad 16 284 10 668 5 616
Arendal 16 881 13 129 3 752
Lillesand 16 970 16 580 390
Tvedestrand 18 163 14 163 4 000
Bygland 19 741 19 741 0
Birkenes 20 293 15 059 5 234
Iveland 21 191 17 391 3 800
Vegårshei 21 461 16 761 4 700
Åmli 22 695 19 255 3 440
Gjerstad 27 035 21 043 5 992
Buskerud
Kongsberg 12 175 7 975 4 200
Nes 13 496 11 449 2 047
Øvre Eiker 11 703 11 703 0
Hol 14 465 11 765 2 700
Røyken 11 948 11 948 0
Gol 16 143 12 258 3 885
Hole 12 495 12 495 0
Hemsedal 13 488 13 488 0
Lier 13 815 13 815 0
Nedre Eiker 14 195 14 195 0
Drammen 14 418 14 418 0
Modum 15 160 15 160 0
Ål 18 026 15 226 2 800
Nore og Uvdal 15 471 15 471 0
Ringerike 20 208 16 068 4 140
Hurum 16 243 16 243 0
Flå 18 862 16 918 1 944
Rollag 20 479 17 014 3 465
Krødsherad 18 758 17 358 1 400
Sigdal 20 319 18 851 1 468
Flesberg 25 977 22 233 3 744
Hedmark
Åsnes 15 201 12 594 2 607
Kongsvinger 15 795 11 560 4 235
Alvdal 16 439 11 119 5 320
Stor-Elvdal 16 700 12 990 3 710
Elverum 16 861 9 245 7 616
Tynset 18 920 15 175 3 745
Sør-Odal 19 029 12 309 6 720
Trysil 19 424 17 264 2 160
Os 19 511 13 961 5 550
Rendalen 19 683 19 683 0
Våler 19 798 16 678 3 120
Løten 20 555 16 280 4 275
Folldal 20 701 16 961 3 740
Ringsaker 21 251 16 163 5 088
Hamar 21 579 14 126 7 453
Stange 21 834 14 775 7 059
Åmot 21 980 17 189 4 791
Eidskog 22 085 16 625 5 460
Grue 23 229 18 693 4 536
Nord-Odal 23 638 16 150 7 488
Tolga 23 940 22 043 1 897
Engerdal 24 368 22 568 1 800
Finnmark
Hasvik 12 851 12 851 0
Karasjok 12 864 12 864 0
Hammerfest 13 749 11 783 1 966
Vardø 14 198 13 318 880
Loppa 15 016 14 416 600
Nesseby 15 389 15 389 0
Kautokeino 16 376 15 426 950
Berlevåg 17 565 14 325 3 240
Måsøy 18 111 15 711 2 400
Alta 18 149 13 365 4 784
Gamvik 18 321 15 801 2 520
Vadsø 18 480 11 424 7 056
Porsanger 18 941 13 541 5 400
Nordkapp 19 013 15 458 3 555
Kvalsund 19 500 14 750 4 750
Sør-Varanger 20 154 11 586 8 568
Båtsfjord 20 226 16 626 3 600
Lebesby 21 335 18 535 2 800
Tana 23 580 19 581 3 999
Hordaland
Fitjar 11 385 9 110 2 275
Modalen 11 778 11 778 0
Lindås 11 809 11 809 0
Eidfjord 12 106 12 106 0
Sveio 12 108 11 008 1 100
Fedje 12 403 12 403 0
Fjell 12 461 12 461 0
Austevoll 13 463 13 463 0
Ulvik 13 508 13 508 0
Austrheim 14 016 14 016 0
Sund 14 159 11 855 2 304
Masfjorden 14 673 14 673 0
Kvinnherad 15 166 12 966 2 200
Radøy 15 234 12 174 3 060
Bergen 15 706 8 706 7 000
Odda 15 784 15 784 0
Askøy 16 035 16 035 0
Vaksdal 16 155 9 775 6 380
Osterøy 16 490 10 430 6 060
Tysnes 16 556 11 768 4 788
Os 17 108 17 108 0
Øygarden 17 415 17 415 0
Stord 17 820 14 420 3 400
Fusa 18 066 14 566 3 500
Bømlo 18 093 13 093 5 000
Kvam 18 201 12 801 5 400
Jondal 18 275 18 275 0
Meland 18 335 13 785 4 550
Samnanger 18 829 15 329 3 500
Voss 18 928 15 195 3 733
Granvin 21 328 19 480 1 848
Etne 21 912 16 076 5 836
Ullensvang 24 044 18 644 5 400
Møre og Romsdal
Midsund 9 234 9 234 0
Norddal 9 906 9 906 0
Aure 10 195 10 195 0
Stordal 10 849 10 849 0
Vanylven 11 561 11 561 0
Ørsta 11 698 9 578 2 120
Giske 12 110 8 110 4 000
Sunndal 12 613 10 565 2 048
Aukra 12 929 12 929 0
Haram 13 235 13 235 0
Ørskog 13 350 13 350 0
Herøy 13 629 13 629 0
Sykkylven 13 690 11 690 2 000
Volda 14 308 9 308 5 000
Sande 14 360 14 360 0
Skodje 15 299 10 799 4 500
Vestnes 15 434 9 674 5 760
Sula 15 553 15 553 0
Ulstein 15 583 12 183 3 400
Surnadal 15 814 12 694 3 120
Molde 15 871 9 371 6 500
Ålesund 15 972 11 614 4 358
Smøla 16 719 16 719 0
Halsa 17 081 14 931 2 150
Sandøy 17 338 14 698 2 640
Hareid 18 121 13 121 5 000
Fræna 18 559 13 059 5 500
Eide 18 665 13 165 5 500
Kristiansund 19 774 11 750 8 024
Nesset 19 819 15 519 4 300
Tingvoll 20 298 17 130 3 168
Stranda 20 798 15 038 5 760
Averøy 21 434 14 196 7 238
Rauma 21 872 13 864 8 008
Gjemnes 22 856 17 726 5 130
Nordland
Sørfold 12 014 12 014 0
Lødingen 12 274 11 338 936
Vestvågøy 12 653 8 938 3 715
Vevelstad 12 676 12 676 0
Evenes 13 159 13 159 0
Tjeldsund 13 246 13 246 0
Meløy 13 360 13 360 0
Beiarn 13 368 13 368 0
Herøy 13 806 10 691 3 115
Hemnes 14 100 14 100 0
Røst 14 173 11 753 2 420
Rana 14 275 11 713 2 562
Vågan 14 325 9 525 4 800
Sortland 14 636 9 848 4 788
Fauske 14 708 11 208 3 500
Rødøy 14 746 14 746 0
Vega 15 093 13 193 1 900
Andøy 15 109 10 160 4 949
Øksnes 15 170 13 870 1 300
Narvik 15 203 11 018 4 185
Sømna 15 376 10 818 4 558
15 591 12 671 2 920
Lurøy 16 049 12 749 3 300
Værøy 16 388 14 468 1 920
Hadsel 16 424 11 449 4 975
Træna 16 579 16 579 0
Bindal 16 696 14 016 2 680
Hattfjelldal 17 018 13 483 3 535
Steigen 17 614 11 614 6 000
Bodø 18 211 10 255 7 956
Hamarøy 18 643 14 938 3 705
Brønnøy 18 649 11 749 6 900
Gildeskål 19 156 13 956 5 200
Moskenes 19 484 13 604 5 880
Nesna 19 835 16 460 3 375
Leirfjord 19 868 16 168 3 700
Dønna 19 930 14 503 5 427
Vefsn 20 571 15 173 5 398
Ballangen 20 630 15 630 5 000
Grane 20 798 17 398 3 400
Tysfjord 21 063 18 313 2 750
Saltdal 21 499 17 179 4 320
Alstahaug 23 359 13 684 9 675
Flakstad 26 908 21 868 5 040
Oppland
Lesja 12 880 12 880 0
Gjøvik 13 839 9 445 4 394
Gran 14 212 13 548 664
Skjåk 14 425 14 425 0
Lom 14 725 12 475 2 250
Øystre Slidre 15 340 12 940 2 400
Jevnaker 16 734 13 384 3 350
Vang 17 171 17 171 0
Lunner 17 736 14 205 3 531
Nord-Fron 17 755 14 965 2 790
Vågå 18 171 14 471 3 700
Øyer 18 458 12 718 5 740
Sør-Fron 18 487 11 289 7 198
Lillehammer 19 548 11 568 7 980
Ringebu 19 998 15 608 4 390
Etnedal 20 120 17 040 3 080
Gausdal 20 635 12 235 8 400
Vestre Slidre 20 640 17 040 3 600
Vestre Toten 21 138 13 138 8 000
Sel 21 255 14 955 6 300
Søndre Land 21 399 21 399 0
Sør-Aurdal 21 790 17 565 4 225
Dovre 22 020 19 820 2 200
Østre Toten 23 249 18 208 5 041
Nordre Land 23 439 20 189 3 250
Nord-Aurdal 23 809 18 724 5 085
Oslo
Oslo 14 698 11 698 3 000
Rogaland
Sola 7 503 7 503 0
8 856 8 856 0
Sandnes 9 064 9 064 0
Forsand 10 376 10 376 0
Time 10 500 10 500 0
Klepp 10 710 10 710 0
Rennesøy 11 058 11 058 0
Randaberg 11 360 9 179 2 181
Stavanger 11 534 8 156 3 378
Kvitsøy 11 773 11 773 0
Gjesdal 12 473 9 973 2 500
Karmøy 12 519 10 164 2 355
Tysvær 13 546 13 546 0
Bjerkreim 13 583 10 313 3 270
Suldal 14 991 14 991 0
Eigersund 15 082 9 530 5 552
Lund 15 506 12 146 3 360
Haugesund 15 641 10 641 5 000
Sokndal 15 775 12 275 3 500
Utsira 16 518 13 518 3 000
Vindafjord 16 688 12 300 4 388
Bokn 16 993 16 993 0
Sauda 17 031 10 311 6 720
Strand 17 971 15 003 2 968
Finnøy 18 378 13 278 5 100
Hjelmeland 22 345 19 533 2 812
Sogn og Fordane
Årdal 9 194 6 050 3 144
Balestrand 11 900 11 900 0
Aurland 12 545 12 545 0
Lærdal 12 694 12 694 0
Høyanger 15 818 12 353 3 465
Førde 15 865 12 215 3 650
Stryn 16 559 12 590 3 969
Fjaler 16 594 11 494 5 100
Vågsøy 16 908 12 728 4 180
Luster 17 179 14 219 2 960
Selje 17 454 13 454 4 000
Leikanger 17 815 14 743 3 072
Flora 18 019 12 619 5 400
Solund 18 661 16 261 2 400
Gloppen 18 706 14 766 3 940
Hyllestad 19 123 15 234 3 889
Hornindal 19 299 19 299 0
Sogndal 19 333 12 215 7 118
Gulen 19 406 15 256 4 150
Jølster 19 969 15 849 4 120
Vik 20 371 13 903 6 468
Askvoll 20 756 17 756 3 000
Bremanger 20 888 16 608 4 280
Eid 21 590 16 190 5 400
Gaular 22 496 18 793 3 703
Naustdal 23 234 13 964 9 270
Telemark
Vinje 8 845 8 845 0
Kragerø 11 630 9 030 2 600
Skien 14 017 10 600 3 417
Kviteseid 14 171 14 171 0
Fyresdal 15 396 15 396 0
Porsgrunn 15 861 11 103 4 758
Bamble 15 984 11 414 4 570
Tinn 16 215 16 215 0
Nissedal 16 418 12 818 3 600
Tokke 17 288 17 288 0
Siljan 17 590 13 490 4 100
Seljord 19 010 19 010 0
21 008 15 408 5 600
Nome 21 350 16 093 5 257
Drangedal 22 686 21 486 1 200
Notodden 22 989 17 130 5 859
Hjartdal 25 267 20 563 4 704
Sauherad 25 440 20 400 5 040
Troms
Bardu 9 663 9 663 0
Lavangen 10 113 10 113 0
Sørreisa 10 813 10 813 0
Berg 12 873 10 788 2 085
Ibestad 13 219 11 719 1 500
Tranøy 14 650 13 150 1 500
Torsken 15 245 12 605 2 640
Storfjord 16 300 16 300 0
Kvænangen 17 041 17 041 0
Tromsø 17 044 12 633 4 411
Gratangen 17 109 17 109 0
Kvæfjord 17 274 12 474 4 800
Lenvik 17 497 12 973 4 524
Kåfjord 17 669 17 669 0
Dyrøy 18 186 18 186 0
Skånland 18 376 18 376 0
Harstad 18 447 13 803 4 644
Lyngen 18 678 13 878 4 800
Balsfjord 18 689 14 390 4 299
Skjervøy 18 798 11 798 7 000
Salangen 20 989 15 229 5 760
Nordreisa 21 526 17 326 4 200
Målselv 22 000 14 300 7 700
Karlsøy 24 054 14 694 9 360
Trøndelag
Indre Fosen 12 520 12 520 0
Oppdal 12 665 9 380 3 285
Meråker 13 028 13 028 0
Hitra 13 035 13 035 0
Bjugn 13 390 13 390 0
Trondheim 13 846 8 803 5 043
Snillfjord 13 874 13 874 0
Frøya 14 123 14 123 0
Ørland 14 420 14 420 0
Agdenes 14 443 14 443 0
Rennebu 14 544 10 194 4 350
Roan 14 600 14 600 0
Klæbu 15 143 11 103 4 040
Orkdal 15 204 15 204 0
Selbu 15 590 15 590 0
Meldal 16 300 15 265 1 035
Stjørdal 16 348 16 348 0
Åfjord 16 674 16 674 0
Levanger 16 778 12 278 4 500
Steinkjer 16 858 11 218 5 640
Osen 17 054 16 304 750
Fosnes 17 180 12 368 4 812
Verdal 17 326 12 826 4 500
Røyrvik 17 413 17 413 0
Vikna 17 617 12 541 5 076
Nærøy 17 633 14 133 3 500
Namsos 17 799 14 029 3 770
Malvik 18 461 13 045 5 416
Overhalla 18 596 11 796 6 800
Røros 19 091 11 599 7 492
Tydal 19 140 19 140 0
Midtre Gauldal 19 639 15 019 4 620
Frosta 19 964 17 464 2 500
Inderøy 20 016 16 736 3 280
Melhus 20 068 18 068 2 000
Grong 20 241 14 361 5 880
Hemne 20 529 17 979 2 550
Verran 20 902 17 828 3 074
Holtålen 21 735 17 535 4 200
Namdalseid 22 028 16 178 5 850
Høylandet 22 718 20 198 2 520
Skaun 23 770 16 340 7 430
Snåsa 23 899 18 139 5 760
Lierne 24 294 19 674 4 620
Vest-Agder
Lyngdal 10 236 10 236 0
Søgne 10 321 9 321 1 000
Sirdal 11 930 11 930 0
Flekkefjord 12 314 9 714 2 600
Kvinesdal 13 368 13 368 0
Mandal 14 434 10 094 4 340
Kristiansand 15 440 10 150 5 290
Farsund 16 233 12 543 3 690
Marnardal 17 256 17 256 0
Audnedal 18 080 16 080 2 000
Vennesla 18 699 15 180 3 519
Songdalen 19 115 14 615 4 500
Åseral 19 133 19 133 0
Lindesnes 20 783 18 783 2 000
Hægebostad 26 028 26 028 0
Vestfold
Sandefjord 9 180 9 180 0
Tønsberg 10 463 10 463 0
Horten 11 038 11 038 0
Larvik 11 610 11 610 0
Holmestrand 12 988 12 988 0
Færder 14 754 14 754 0
Svelvik 16 004 16 004 0
Sande 17 958 12 258 5 700
Re 18 849 14 849 4 000
Østfold
Askim 11 118 11 118 0
Spydeberg 11 865 11 865 0
Eidsberg 12 588 8 700 3 888
Aremark 15 878 10 943 4 935
Sarpsborg 16 251 9 746 6 505
Halden 16 288 12 388 3 900
Råde 16 810 12 050 4 760
Moss 16 959 10 876 6 083
Hvaler 17 534 12 534 5 000
Rygge 17 905 11 405 6 500
Skiptvet 18 569 18 569 0
Trøgstad 19 161 16 326 2 835
Fredrikstad 19 381 10 881 8 500
Hobøl 19 794 15 554 4 240
Rakkestad 20 929 12 949 7 980
Marker 21 417 14 665 6 752
Rømskog 21 486 18 486 3 000
Våler 24 144 16 946 7 198

 

Andre kommunebaserte tall:

Kommunale avgifter sortert etter kommunenavn

Kommunale avgifter sortert etter fylke

Kommunale avgifter - sortert etter avløpsavgiften

Kommunale avgifter - sortert etter feiegebyret

Kommunale avgifter - sortert etter renovasjonsgebyret

Kommunale avgifter - sortert etter vanngebyret

Eiendomsskatt i kommuner sortert alfabetisk