Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du se hvor mye du må betale i kommunale avgifter i alle landets kommuner i 2023.

Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen hva du må betale i forskjellige kommunale avgifter.

De kommunale avgiftene består av:

  • Vann
  • Avløp
  • Avfall
  • Feiing

Økningen i de kommunale avgiftene har vært store fra 2022 til 2023. Slik har økningen vært på de forskjellige feltene:

Avgift 2022 2023 Endring
Gjennomsnitt 15 852 17 759 12,8%
Vann 5 250 6 004 12,0%
Avløp 5 770 6 565 14,4%
Avfall 4 136 4 453 13,8%
Feiing 694 739 7,7%

Selvkost

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling enn hva det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten.

Kommunene må følge visse retningslinjer fra regjeringen ved beregning av selvkost. Forskriften for dette finner du her.

Hvorfor er det forskjeller?

I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner (tett befolket) på grunn av stordriftsfordelene. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den burde vært billigere.

I tillegg til forskjeller i antall husholdninger å fordele kostnader på, har de forskjellige kommunene helt forskjellige forutsetninger for hva det koster å bygge infrastrukturen. Det er vesentlig billigere for en kommune som har befolkningen tett sammen på et jorde, mot en langstrakt fjellkommune.

Om SSB-statistikken

Om statistikkgrunnlaget

Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Mer tall om kommunale avgifter og eiendomsskatt

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet

Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommmunene

Andre kommunebaserte tall:

Kommunale avgifter sortert etter kommunenavn

Kommunale avgifter sortert etter fylke

Kommunale avgifter - sortert etter avløpsavgiften

Kommunale avgifter - sortert etter feiegebyret

Kommunale avgifter - sortert etter renovasjonsgebyret

Kommunale avgifter - sortert etter vanngebyret

Eiendomsskatt i kommuner sortert alfabetisk

Forutsetninger for tallene

For å beregne kostnaden for vann og avløp er prisen regnet ut fra 150 kubikkmeter. Når det beregnes etter denne metoden betaler du per kubikkmeter, og eventuelt et fastledd i tillegg.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Hele listen

Denne listen gjelder ut fra forutsetningene ovenfor. Listen vil endre seg hvis du bruker andre forutsetninger. 

Gjennomsnittlig kostnad for landet er på 17.759 kroner, opp fra 15.852 kroner i 2022.

Sør-Varanger har de laveste utgiftene med 9.833 kroner, det er 17,4 prosent lavere enn året før. Årdal i Vestland har en krone høyere sum enn Sør-Varanger, der har utgiftene steget med 22 prosent siden 2022.

Helt på bunn er Tolga med en totalkostnad på 41.453 kroner. Det er 31.620 kroner mer enn Sør-Varanger.

Listen er sortert etter summen av de kommunale avgiftene, som består av avfall, avløp, vann, og feiing.

Alle tall er inkludert mva.

Kommune 2022 2023 Endring
Sør-Varanger 11 909 9 833 -17,4%
Årdal 8 060 9 834 22,0%
Vevelstad 12 155 10 468 -13,9%
Bergen 9 266 11 013 18,8%
Stavanger 10 193 11 328 11,1%
Bodø 11 518 11 516 0,0%
Sandnes 10 200 11 555 13,3%
Molde 10 838 11 575 6,8%
Moskenes 7 788 11 800 51,5%
Ørsta 11 639 11 875 2,0%
Sortland 11 595 11 885 2,5%
Vaksdal 11 083 11 910 7,5%
Trondheim 10 350 12 029 16,2%
Kongsberg 10 234 12 244 19,6%
Vinje 10 855 12 260 12,9%
Sømna 11 568 12 339 6,7%
Giske 11 466 12 620 10,1%
Flekkefjord 12 209 12 695 4,0%
Værøy 15 485 12 724 -17,8%
Leirfjord 13 350 12 738 -4,6%
Kristiansand 12 226 12 770 4,4%
Hammerfest 11 854 12 776 7,8%
Ullensaker 10 974 12 804 16,7%
Aure 11 250 12 805 13,8%
Klepp 12 405 12 903 4,0%
Ulstein 12 868 12 966 0,8%
Andøy 9 686 12 981 34,0%
Randaberg 10 378 13 045 25,7%
Sandefjord 10 221 13 071 27,9%
Haugesund 12 245 13 091 6,9%
Gjesdal 12 360 13 315 7,7%
Bykle 13 738 13 366 -2,7%
Gjøvik 10 630 13 368 25,8%
Modalen 12 508 13 373 6,9%
Fredrikstad 11 464 13 401 16,9%
Grimstad 11 709 13 445 14,8%
Kragerø 10 964 13 454 22,7%
Dønna 12 270 13 458 9,7%
Bærum 11 856 13 463 13,5%
Osterøy 11 955 13 499 12,9%
Hemsedal 13 861 13 533 -2,4%
Flatanger 13 539 13 539 0,0%
Nannestad 13 459 13 613 1,1%
Fjord 12 391 13 638 10,1%
Bardu 9 719 13 641 40,4%
Vega 14 041 13 678 -2,6%
Bindal 13 326 13 706 2,9%
Aurland 13 638 13 743 0,8%
Vanylven 13 525 13 760 1,7%
Balsfjord 13 824 13 856 0,2%
Eidfjord 13 356 13 864 3,8%
Sunnfjord 11 933 13 865 16,2%
Lærdal 13 343 13 866 3,9%
Sveio 12 905 13 890 7,6%
Risør 13 221 13 900 5,1%
Sør-Fron 14 920 14 089 -5,6%
Sirdal 11 631 14 138 21,5%
Etne 12 124 14 149 16,7%
Vadsø 13 024 14 243 9,4%
Ålesund 13 146 14 248 8,4%
Larvik 12 030 14 289 18,8%
Moss 13 141 14 320 9,0%
Austevoll 15 079 14 379 -4,6%
Sørreisa 16 056 14 443 -10,1%
Øksnes 14 053 14 453 2,8%
Lurøy 13 291 14 461 8,8%
Leka 14 515
Lyngdal 12 478 14 544 16,6%
Lund 13 259 14 653 10,5%
Steigen 13 059 14 653 12,2%
Herøy (Nordland) 14 906 14 734 -1,2%
Gausdal 11 878 14 755 24,2%
Sokndal 14 284 14 778 3,5%
Karmøy 11 771 14 780 25,6%
Frogn 13 241 14 781 11,6%
11 208 14 820 32,2%
Vestvågøy 12 619 14 856 17,7%
Nome 13 311 14 864 11,7%
Brønnøy 13 713 14 888 8,6%
Senja 13 749 14 934 8,6%
Røros 12 359 14 938 20,9%
Elverum 12 375 14 945 20,8%
Rana 12 919 14 949 15,7%
Stranda 13 468 14 951 11,0%
Herøy (Møre og Romsdal) 14 535 14 954 2,9%
Oppdal 13 008 14 969 15,1%
Flå 14 169 14 978 5,7%
Målselv 12 379 15 021 21,3%
Vennesla 14 038 15 050 7,2%
Hustadvika 13 403 15 135 12,9%
Dyrøy 12 178 15 138 24,3%
Vestnes 11 498 15 163 31,9%
Eigersund 13 055 15 176 16,2%
Sogndal 14 535 15 188 4,5%
Rælingen 13 416 15 191 13,2%
Vågan 13 163 15 191 15,4%
Steinkjer 13 014 15 219 16,9%
Rennebu 14 540 15 274 5,0%
Evenes 14 590 15 331 5,1%
Time 11 875 15 335 29,1%
Valle 15 141 15 363 1,5%
Skien 12 178 15 365 26,2%
Vardø 13 730 15 385 12,1%
Berlevåg 15 410 15 410 0,0%
Narvik 13 266 15 426 16,3%
Tromsø 13 799 15 505 12,4%
Fauske 12 273 15 541 26,6%
Luster 15 509 15 583 0,5%
Sunndal 13 461 15 586 15,8%
Ås 12 825 15 636 21,9%
Utsira 14 320 15 643 9,2%
Sykkylven 14 371 15 699 9,2%
Alta 14 070 15 704 11,6%
Hitra 16 243 15 721 -3,2%
Midt-Telemark 15 599 15 726 0,8%
Overhalla 13 613 15 728 15,5%
Skjervøy 13 584 15 731 15,8%
Malvik 14 021 15 758 12,4%
Verdal 14 184 15 795 11,4%
Lindesnes 13 401 15 813 18,0%
Nærøysund 13 543 15 813 16,8%
Stor-Elvdal 14 409 15 848 10,0%
Hasvik 14 641 15 849 8,2%
Tvedestrand 14 094 15 888 12,7%
14 769 15 980 8,2%
Tønsberg 12 334 15 989 29,6%
Bømlo 15 136 16 016 5,8%
Voss 13 098 16 038 22,4%
Arendal 13 545 16 051 18,5%
Rauma 14 645 16 054 9,6%
Sola 8 605 16 059 86,6%
Hole 13 911 16 105 15,8%
Gildeskål 12 020 16 113 34,0%
Midtre Gauldal 14 940 16 146 8,1%
Røyrvik 15 615 16 235 4,0%
Siljan 14 375 16 253 13,1%
Tysnes 13 733 16 293 18,6%
Aukra 14 871 16 311 9,7%
Surnadal 15 043 16 313 8,4%
Lier 15 919 16 346 2,7%
Levanger 14 683 16 363 11,4%
Sarpsborg 12 209 16 363 34,0%
Averøy 14 985 16 411 9,5%
Kvinnherad 15 091 16 483 9,2%
Bamble 14 609 16 490 12,9%
Åmot 14 623 16 540 13,1%
Sør-Odal 13 124 16 566 26,2%
Meløy 14 291 16 609 16,2%
Oslo 13 196 16 656 26,2%
Horten 13 808 16 670 20,7%
Kvitsøy 14 360 16 704 16,3%
Tjeldsund 17 604 16 706 -5,1%
Kongsvinger 13 381 16 710 24,9%
Volda 16 085 16 721 4,0%
Åsnes 15 278 16 773 9,8%
Skjåk 16 081 16 813 4,5%
Kvinesdal 15 061 16 866 12,0%
Os 14 563 16 866 15,8%
Fjaler 15 035 16 888 12,3%
Sande 15 688 16 920 7,9%
Hol 14 734 16 921 14,8%
Asker 14 456 16 930 17,1%
Råde 14 664 16 969 15,7%
Vestby 16 141 16 988 5,2%
Porsgrunn 13 188 16 995 28,9%
Suldal 16 416 17 000 3,6%
Våler (Innlandet) 14 409 17 000 18,0%
Vindafjord 14 168 17 001 20,0%
Inderøy 13 650 17 013 24,6%
Øvre Eiker 14 106 17 018 20,6%
Åfjord 16 661 17 030 2,2%
Lesja 14 043 17 045 21,4%
Kristiansund 14 860 17 096 15,0%
Ørland 14 128 17 110 21,1%
Ullensvang 17 024 17 120 0,6%
Høyanger 14 789 17 168 16,1%
Lunner 21 221 17 245 -18,7%
Kautokeino 19 370 17 276 -10,8%
Iveland 20 208 17 301 -14,4%
Karlsøy 18 684 17 378 -7,0%
Farsund 13 174 17 381 31,9%
Drammen 15 823 17 389 9,9%
Harstad 15 661 17 391 11,0%
Salangen 15 593 17 396 11,6%
Bjerkreim 16 838 17 400 3,3%
Stryn 14 699 17 423 18,5%
Strand 15 625 17 465 11,8%
Alstahaug 16 369 17 469 6,7%
Nord-Fron 16 381 17 469 6,6%
Meråker 15 010 17 490 16,5%
Gloppen 15 854 17 494 10,3%
Evje og Hornnes 16 576 17 554 5,9%
Vik 16 366 17 559 7,3%
Hjelmeland 15 774 17 598 11,6%
Aurskog-Høland 15 849 17 618 11,2%
Hattfjelldal 16 086 17 643 9,7%
Ibestad 16 160 17 650 9,2%
Frøya 18 026 17 670 -2,0%
Grong 15 063 17 670 17,3%
Gjemnes 15 491 17 679 14,1%
Hamarøy 14 881 17 708 19,0%
Hareid 16 866 17 715 5,0%
Nissedal 12 850 17 818 38,7%
Måsøy 17 274 17 839 3,3%
Alvdal 11 950 17 860 49,5%
Nittedal 16 305 17 880 9,7%
Kvænangen 17 704 17 890 1,1%
Samnanger 17 228 17 903 3,9%
Folldal 17 321 17 935 3,5%
Hadsel 17 991 17 946 -0,3%
Gran 15 771 17 949 13,8%
Froland 17 223 17 950 4,2%
Halden 14 888 17 973 20,7%
Våler (Østfold) 18 373 17 981 -2,1%
Lillesand 16 811 17 994 7,0%
Bokn 15 325 17 998 17,4%
Tinn 13 518 18 065 33,6%
Masfjorden 16 085 18 075 12,4%
Vestre Toten 14 184 18 085 27,5%
Kvæfjord 14 990 18 128 20,9%
Indre Østfold 14 175 18 144 28,0%
Ål 16 626 18 223 9,6%
Ulvik 19 518 18 229 -6,6%
Namsos 16 348 18 244 11,6%
Øygarden 15 269 18 270 19,7%
Porsanger 14 506 18 381 26,7%
Røst 19 039 18 441 -3,1%
Saltdal 15 923 18 450 15,9%
Båtsfjord 17 899 18 454 3,1%
Stord 17 721 18 494 4,4%
Lavangen 14 343 18 508 29,0%
Frosta 18 538
Nesbyen 14 906 18 549 24,4%
Modum 17 335 18 605 7,3%
Heim 17 185 18 616 8,3%
Lyngen 19 544 18 658 -4,5%
Eidsvoll 14 173 18 731 32,2%
Karasjok 16 905 18 785 11,1%
Etnedal 18 030 18 790 4,2%
Tynset 18 738 18 859 0,6%
Orkland 16 304 18 913 16,0%
Fedje 15 873 18 963 19,5%
Rødøy 15 444 18 979 22,9%
Lødingen 15 305 19 080 24,7%
Vefsn 16 688 19 089 14,4%
Jevnaker 15 920 19 098 20,0%
Hægebostad 17 919 19 180 7,0%
Åseral 18 908 19 180 1,4%
Øyer 13 229 19 223 45,3%
Vang 18 549 19 224 3,6%
Lillehammer 15 298 19 239 25,8%
Sørfold 16 561 19 258 16,3%
Alver 13 779 19 269 39,8%
Færder 14 840 19 296 30,0%
Nordreisa 18 854 19 309 2,4%
Nes 16 470 19 336 17,4%
Lillestrøm 17 323 19 426 12,1%
Notodden 17 225 19 541 13,4%
Kåfjord 22 738 19 544 -14,0%
Storfjord 18 458 19 546 5,9%
Sauda 14 446 19 619 35,8%
Hemnes 16 906 19 690 16,5%
Rakkestad 16 500 19 699 19,4%
Vegårshei 18 569 19 701 6,1%
Holmestrand 16 015 19 746 23,3%
Tysvær 18 949 19 768 4,3%
Kinn 17 518 19 771 12,9%
Birkenes 18 306 19 774 8,0%
Tokke 19 099 19 836 3,9%
Lom 16 400 19 865 21,1%
Bremanger 18 424 19 899 8,0%
Lørenskog 17 133 19 991 16,7%
Nesseby 14 856 20 006 34,7%
Gulen 19 571 20 014 2,3%
Stad 15 896 20 035 26,0%
Austrheim 17 429 20 046 15,0%
Nordkapp 18 229 20 076 10,1%
Hamar 16 944 20 134 18,8%
Skiptvet 18 766 20 189 7,6%
Nordre Follo 16 616 20 224 21,7%
Kvam 13 803 20 225 46,5%
Øystre Slidre 16 830 20 298 20,6%
Trysil 19 159 20 474 6,9%
Nore og Uvdal 16 739 20 499 22,5%
Nord-Aurdal 22 348 20 515 -8,2%
Ringebu 19 645 20 663 5,2%
Stjørdal 17 588 20 718 17,8%
Vågå 16 688 20 793 24,6%
Rindal 19 780 20 795 5,1%
Solund 19 559 20 859 6,6%
Eidskog 19 425 21 099 8,6%
Hvaler 14 889 21 160 42,1%
Gratangen 22 044 21 163 -4,0%
Fyresdal 18 590 21 205 14,1%
Østre Toten 18 011 21 251 18,0%
Holtålen 18 566 21 295 14,7%
Fitjar 18 474 21 403 15,9%
Tingvoll 20 125 21 405 6,4%
Skaun 17 828 21 438 20,2%
Træna 20 780 21 489 3,4%
Smøla 21 044 21 505 2,2%
Nordre Land 20 804 21 563 3,6%
Gjerstad 20 146 21 611 7,3%
Høylandet 20 481 21 739 6,1%
Grane 19 555 21 775 11,4%
Loppa 21 333 21 794 2,2%
Enebakk 20 729 21 819 5,3%
Stange 18 048 21 931 21,5%
Bygland 20 508 21 945 7,0%
Løten 18 644 21 960 17,8%
Sula 20 070 22 080 10,0%
Drangedal 20 191 22 190 9,9%
Nord-Odal 17 010 22 291 31,0%
Nesna 20 411 22 343 9,5%
Indre Fosen 21 189 22 383 5,6%
Kviteseid 19 244 22 400 16,4%
Tana 19 953 22 415 12,3%
Beiarn 19 199 22 536 17,4%
Bjørnafjorden 20 135 22 538 11,9%
Askvoll 21 094 22 550 6,9%
Lebesby 21 098 22 555 6,9%
Åmli 20 166 22 764 12,9%
Ringsaker 20 564 22 978 11,7%
Vestre Slidre 17 461 23 006 31,8%
Nesodden 18 201 23 080 26,8%
Snåsa 22 018 23 266 5,7%
Flakstad 21 630 23 405 8,2%
Gol 15 489 23 463 51,5%
Melhus 22 156 23 669 6,8%
Osen 21 638 23 721 9,6%
Hjartdal 22 204 23 778 7,1%
Sel 19 491 24 516 25,8%
Hyllestad 19 440 24 584 26,5%
Askøy 20 383 24 670 21,0%
Ringerike 17 843 24 749 38,7%
Tydal 23 223 24 820 6,9%
Dovre 21 460 24 848 15,8%
Rollag 21 456 24 933 16,2%
Krødsherad 21 856 25 048 14,6%
Gamvik 22 629 25 265 11,7%
Lierne 23 320 25 435 9,1%
Grue 19 106 25 536 33,7%
Engerdal 31 484 25 650 -18,5%
Selbu 22 868 26 126 14,3%
Søndre Land 24 683 26 873 8,9%
Gjerdrum 22 204 26 931 21,3%
Marker 25 180 27 880 10,7%
Hurdal 26 095 27 984 7,2%
Seljord 24 949 28 089 12,6%
Aremark 24 178 28 469 17,7%
Rendalen 23 061 28 674 24,3%
Sør-Aurdal 26 843 28 919 7,7%
Sigdal 26 211 29 859 13,9%
Flesberg 29 354 32 043 9,2%
Tolga 25 949 41 453 59,7%
Gjennomsnitt 15 852 17 772 13,0%

Kilde: KOSTRA/SSB, og Smarte Penger