Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Særlig verdifulle gjenstander kan være utelatt fra innboforsikringen. Da kan en verdisakforsikring benyttes.

Med verdisaker mener vi verdifulle gjenstander som for eksempel dyre kameraer, bunader, kunstgjenstander, smykker, malerier, frimerkesamlinger og musikkinstrumenter.

Her må du se på hva innboforsikringen din dekker av beløp på enkeltgjenstander eller samlinger. Gjenstanden er også forsikret på reise, men kan det være begrensninger i enkeltbeløp.

Har du spesielt verdifulle gjenstander, bør du absolutt forsikre dem særskilt.

Prisen på forsikringen avhenger av verdien, og ikke minst om gjenstanden er i bruk utenfor huset. Golfutstyret vil derfor koste (relativt sett i forhold til verdi) enn maleriet som bare henger hjemme.

Forsikringen gjelder normalt i hele verden.

Dette dekker verdisakforsikringen

Normalt vil denne forsikringen dekke dette:

  • Skade på gjenstanden
  • Tyveri
  • Mistet

Dette dekkes ikke:

  • Vanlig slitasje
  • Feil på gjenstanden, fra produsentens side

Taksering

Det kan være at forsikringsselskapet ønsker en taksering av gjenstanden, eller samlingen, dersom det er spesielt verdifulle ting det er snakk om. Du må sjekke med forsikringsselskapet hvilke summer de opererer med, men det kan for eksempel dreie seg om gjenstander som er verdt mer enn 100.000 kroner.

Du må også oppgi opplysninger om gjenstanden, slik som fabrikat, type, serienummer, alder og verdi.

Kjøpt i utlandet

Kjøper du en dyr gjenstand i utlandet, er det normalt at du kan vise en tolldeklarasjon på dette.

Egenandel

Forsikringsselskapene krever gjerne at du allerede har en annen forsikring hos dem, for at du skal kunne få verdisakforsikring.

Egenandelen vil ofte være på 10 prosent, eventuelt kan det være snakk om et minimumsbeløp på for eksempel 500 kroner.

Det forventes selvsagt at du også tar ditt ansvar for at verdigjenstanden ikke blir skadet eller stjålet. Blant annet bør du sjekke om forsikringsselskapet ditt godtar at du sender gjenstanden som ekspedert bagasje.

Mer informasjon i forsikringsselskapene

Via lenkene under finner du mer informasjon i de enkelte forsikringsselskapene om reiseforsikring.

Forsikringsselskap Info  
DNB (Fremtind Forsikring) Verdisakforsikring  
Eika Forsikring Verdigjenstandforsikring  
Frende Forsikring Verdigjenstandsforsikring  
Gjensidige Forsikring Verdigjenstandforsikring  
If Skadeforsikring Verdisakforsikring  
Jernbanepersonalets Forsikring Verdiforsikring  
KLP Forsikring Verdigjenstandforsikring  
Landkreditt Forsikring Forsikring for verdigjenstand  
SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) Verdisakforsikring  
Storebrand Forsikring Verdisakforsikring  
Tryg Forsikring Verdigjenstandsforsikring  

 

Se også:

Guide til innboforsikring

Innboforsikring - dette dekker den

Guide til husforsikring

Husforsikring - dette dekker den