Hovedtallene for risikostatistikk sier noe om hvor ofte vi kan forvente å få skader.

Hvor ofte det skjer skader har betydning for hvor høy egenandel det kan lønne seg å ha. Skjer det sjeldent skader vil det lettere lønne seg å forhøye egenandelen.

Les mer om dette i:

Egenandeler på bilforsikring

Egenandeler på boligforsikringen

Du kan også få hjelp til å beregne optimal egenandel i egenandelskalkulatoren.

Få tilbud på forsikring
Spar penger på å få tilbud fra flere forsikringsselskaper.
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget

Skadefrekvens

Ut fra skadestatistikken (se under) har vi beregnet hvor ofte skader inntrer per forsikring. I 2019 var det følgende skadefrekvenser:

Forsikring Andel skader Antall år før skade
Bil 29,3 % 3,4
Hjem/villa 10,3 % 9,7
Reise 11,0 % 9,1
Båt 3,2 % 31,3

Det er på bilforsikring det hyppigst skjer skader. Dette er det totale antall skader, men hyppigheten der du må ut med en egenandel er ikke så høy. Dette er det ikke tall på

På reiseforsikring er tallet nest høyest, men på denne forsikringstypen er det ikke noe valg for egenandel. De fleste har null i egenandel.

Skadestatistikken

De fleste skadene er ganske små og ingen økonomiske katastrofer. På bilforsikring er gjennomsnittskaden ca.15.500 kroner. Bak dette skjuler det seg mange tilfeller av totalskadde biler, med vesentlig høyere kostnad. De høyeste utbetalingene er i gjennomsnitt på båtforsikring. Til gjengjeld er skadefrekvensen svært lav her. Reiseforsikring har de laveste gjennomsnittlige utbetalingene.

Skadeutbetalingene per forsikring holder seg under gjennomsnittssnittpremien per forsikring. Dette er helt naturlig siden dette gapet skal dekke administrasjonskostnader og fortjeneste til forsikringsselskapet.

I tabellen har vi tatt med tall for bil, hus, båt og reise i 2018 og 2019.

En kort forklaring til enkelte linjene:

  • Antall meldte skader er det totale antall skader som er registrert på denne typen.
  • Erstatning i millioner kroner er de totale utbetalingene.
  • Totalt antall forsikringer er det totale antallet forsikringer i Norge av denne typen.
  • Total innbetalt premie er summen av alle forsikringer av denne typen.
  • Antall skader i prosent er hvor stor andel av forsikringen det er skade på.
  • Kostnad per skadetilfelle er hvor høy erstatning det i gjennomsnitt er per skade.
  • Skader per forsikring er hvor mye skadene koster når de blir fordelt per forsikring.
  • Snittpremie forsikring er hva den gjennomsnittlige forsikringen koster.
Motorvogn/personbil 2018 2019
Antall meldte skader 832 195 806 793
Erstatning i millioner kroner 12 618 13 113
Totalt antall forsikringer 2 745 021 2 753 701
Total innbetalt premie i tusen kroner 15 951 935 16 805 717
Antall skader i prosent 30,3 % 29,3 %
Kostnad per skadetilfelle 15 162 16 253
Skader per forsikring i kroner 4 597 4 762
Snittpremie per forsikring 5 811 6 103
Bolig/hjem/hytte
Antall meldte skader 401 912 436 422
Erstatning i millioner kroner 8 904 8 867
Totalt antall forsikringer 4 122 168 4 256 134
Total innbetalt premie i tusen kroner 12 085 599 12 831 686
Antall skader i prosent 9,8 % 10,3 %
Kostnad per skadetilfelle 22 155 20 317
Skader per forsikring i kroner 2 160 2 083
Snittpremie per forsikring 2 932 3 015
Fritidsbåt
Antall meldte skader 12 077 10 785
Erstatning i millioner kroner 540,7 506,5
Totalt antall forsikringer 332 110 332 135
Total innbetalt premie i tusen kroner 813 069 848 592
Antall skader i prosent 3,6 % 3,2 %
Kostnad per skadetilfelle 44 770 46 966
Skader per forsikring i kroner 1 628 1 525
Snittpremie per forsikring 2 448 2 555
Reise
Antall meldte skader 333 492 351 332
Erstatning i millioner kroner 2 198,9 2 298,9
Totalt antall forsikringer 3 799 668 3 206 454
Total innbetalt premie i tusen kroner 3 414 145 3 602 626
Antall skader i prosent 8,8 % 11,0 %
Kostnad per skadetilfelle 6 593 6 543
Skader per forsikring i kroner 579 717
Snittpremie per forsikring 899 1 124

Kilde Finans Norge.

 

Les også:

Guide til bilforsikring

Guide til boligforsikring

Guide til båtforsikring

Guide til reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Få tilbud på forsikring
Spar penger på å få tilbud fra flere forsikringsselskaper.
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget