Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hovedtallene for risikostatistikk sier noe om hvor ofte vi kan forvente å få skader.

Hvor ofte det skjer skader har betydning for hvor høy egenandel det kan lønne seg å ha. Skjer det sjeldent skader vil det lettere lønne seg å forhøye egenandelen.

Les mer om dette i:

Egenandeler på bilforsikring

Egenandeler på boligforsikringen

Du kan også få hjelp til å beregne optimal egenandel i egenandelskalkulatoren.

Skadefrekvens

Ut fra skadestatistikken (se under) har vi beregnet hvor ofte skader inntrer per forsikring. I 2022 var det følgende skadefrekvenser:

Forsikring Andel skader Antall år før skade
Bil 28,3 % 3,5
Hjem/villa 9,1 % 11,0
Båt 3,3 % 30,3

Det er på bilforsikring det hyppigst skjer skader. Dette er det totale antall skader, men hyppigheten der du må ut med en egenandel er ikke så høy. Dette er det ikke tall på

Skadestatistikken

De fleste skadene er ganske små og ingen økonomiske katastrofer. På bilforsikring er gjennomsnittskaden ca.16.300 kroner. Bak dette skjuler det seg mange tilfeller av totalskadde biler, med vesentlig høyere kostnad. De høyeste utbetalingene er i gjennomsnitt på båtforsikring. Til gjengjeld er skadefrekvensen svært lav her.

Skadeutbetalingene per forsikring holder seg under gjennomsnittssnittpremien per forsikring. Dette er helt naturlig siden dette gapet skal dekke administrasjonskostnader og fortjeneste til forsikringsselskapet.

I tabellen har vi tatt med tall for bil, hus, og båt i 2021 og 2022.

En kort forklaring til enkelte linjene:

  • Antall meldte skader er det totale antall skader som er registrert på denne typen.
  • Erstatning i millioner kroner er de totale utbetalingene.
  • Totalt antall forsikringer er det totale antallet forsikringer i Norge av denne typen.
  • Total innbetalt premie er summen av alle forsikringer av denne typen.
  • Antall skader i prosent er hvor stor andel av forsikringen det er skade på.
  • Kostnad per skadetilfelle er hvor høy erstatning det i gjennomsnitt er per skade.
  • Skader per forsikring er hvor mye skadene koster når de blir fordelt per forsikring.
  • Snittpremie forsikring er hva den gjennomsnittlige forsikringen koster.
Motorvogn/personbil 2022 2021
Antall meldte skader 812 807 731 632
Erstatning i millioner kroner 13 301 11 386
Totalt antall forsikringer 2 875 960 2 851 323
Total innbetalt premie i tusen kroner 20 532 445 19 411 456
Antall skader i prosent 28,3 % 25,7 %
Kostnad per skadetilfelle 16 364 15 562
Skader per forsikring i kroner 4 625 3 993
Snittpremie per forsikring 7 139 6 808
Bolig/hjem/hytte
Antall meldte skader 410 836 455 343
Erstatning i millioner kroner 9 777 9 330
Totalt antall forsikringer 4 506 600 4 439 780
Total innbetalt premie i tusen kroner 14 808 650 14 056 190
Antall skader i prosent 9,1 % 10,3 %
Kostnad per skadetilfelle 23 797 20 489
Skader per forsikring i kroner 2 169 2 101
Snittpremie per forsikring 3 286 3 166
Fritidsbåt
Antall meldte skader 11 277 12 718
Erstatning i millioner kroner 600 593
Totalt antall forsikringer 338 313 337 209
Total innbetalt premie i tusen kroner 1 086 459 1 006 559
Antall skader i prosent 3,3% 3,8%
Kostnad per skadetilfelle 53 197 46 627
Skader per forsikring i kroner 1 773 1 759
Snittpremie per forsikring 3 211 2 985

Kilde Finans Norge.

 

Les også:

Guide til bilforsikring

Guide til boligforsikring

Guide til båtforsikring

Guide til reiseforsikring

Kalkulator:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.