Hovedtallene for risikostatistikk sier noe om hvor ofte vi kan forvente å få skader.

Hvor ofte det skjer skader har betydning for hvor høy egenandel det kan lønne seg å ha. Skjer det sjeldent skader vil det lettere lønne seg å forhøye egenandelen.

Les mer om dette i:

Egenandeler på bilforsikring

Egenandeler på boligforsikringen

Du kan også få hjelp til å beregne optimal egenandel i egenandelskalkulatoren.

Du kan spare mye penger på å innhente priser på forsikringene du har fra flere forsikringsselskaper. Dette gjør du raskt og enkelt her, uten noen forpliktelser.
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget.

Skadefrekvens

Ut fra skadestatistikken (se under) har vi beregnet hvor ofte skader inntrer per forsikring. I 2014 var det følgende skadefrekvenser:

Forsikring Andel skader Antall år før skade
Bil 25,0 % 4,0
Hjem/villa 8,0 % 12,5
Reise 8,3 % 12,0
Båt 3,3 % 30,3

Det er på bilforsikring det hyppigst skjer skader. Dette er det totale antall skader, men hyppigheten der du må ut med en egenandel er ikke så høy. Dette er det ikke tall på

På reiseforsikring er tallet nest høyest, men på denne forsikringstypen er det ikke noe valg for egenandel. De fleste har null i egenandel.

Skadestatistikken

De fleste skadene er ganske små og ingen økonomiske katastrofer. På bilforsikring er gjennomsnittskaden ca.15.500 kroner. Bak dette skjuler det seg mange tilfeller av totalskadde biler, med vesentlig høyere kostnad. De høyeste utbetalingene er i gjennomsnitt på båtforsikring. Til gjengjeld er skadefrekvensen svært lav her. Reiseforsikring har de laveste gjennomsnittlige utbetalingene.

Skadeutbetalingene per forsikring holder seg under gjennomsnittssnittpremien per forsikring. Dette er helt naturlig siden dette gapet skal dekke administrasjonskostnader og fortjeneste til forsikringsselskapet.

I tabellen har vi tatt med tall for bil, hus, båt og reise i 2013 og 2014.

En kort forklaring til enkelte linjene:

  • Antall meldte skader er det totale antall skader som er registrert på denne typen.
  • Erstatning i millioner kroner er de totale utbetalingene.
  • Totalt antall forsikringer er det totale antallet forsikringer i Norge av denne typen.
  • Total innbetalt premie er summen av alle forsikringer av denne typen.
  • Antall skader i prosent er hvor stor andel av forsikringen det er skade på.
  • Kostnad per skadetilfelle er hvor høy erstatning det i gjennomsnitt er per skade.
  • Skader per forsikring er hvor mye skadene koster når de blir fordelt per forsikring.
  • Snittpremie forsikring er hva den gjennomsnittlige forsikringen koster.
Motorvogn/personbil 2013 2014
Antall meldte skader 710 577 717 531
Erstatning i millioner kroner 10 498,3 10 503
Totalt antall forsikringer 2 848 231 2 872 251
Total innbetalt premie i tusen kroner 16 480 544 17 081 400
Antall skader i prosent 24,9 % 25,0 %
Kostnad per skadetilfelle 14 774 14 637
Skader per forsikring i kroner 3 686 3 657
Snittpremie per forsikring 5 786 5 947
Bolig/hjem/hytte    
Antall meldte skader 279 819 296 649
Erstatning i millioner kroner 6 543,1 6 807
Totalt antall forsikringer 3 811 202 3 718 417
Total innbetalt premie i tusen kroner 10 194 596 10 668 700
Antall skader i prosent 7,3 % 8,0 %
Kostnad per skadetilfelle 23 383 22 948
Skader per forsikring i kroner 1 717 1 831
Snittpremie per forsikring 2 675 2 869
Fritidsbåt    
Antall meldte skader 9 251 10 634
Erstatning i millioner kroner 404,5 478
Totalt antall forsikringer 311 754 322 329
Total innbetalt premie i tusen kroner 767200 788 600
Antall skader i prosent 3,0 % 3,3 %
Kostnad per skadetilfelle 43 729 44 913
Skader per forsikring i kroner 1 298 1 482
Snittpremie per forsikring 2 461 2 447
Reise    
Antall meldte skader 317 630 306 308
Erstatning i millioner kroner 1 802 1 854
Totalt antall forsikringer 3 255 510 3 670 323
Total innbetalt premie i tusen kroner 2 825 300 2 999 800
Antall skader i prosent 9,8 % 8,3 %
Kostnad per skadetilfelle 5 672 6 054
Skader per forsikring i kroner 553 505
Snittpremie per forsikring 868 817

Kilde Finans Norge.

 

Les også:

Egenandeler på bilforsikring

Egenandeler på boligforsikringen

Bilforsikring

Boligforsikring

Båtforsikring

Reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.


Innhent tilbud på bilforsikring, og andre forsikringer

Sjekk prisen på forsikringene dine jevnlig. Legg dem ut på anbud, og få tilbud fra flere forsikringsselskaper.

Forsikringspremier beregnes individuelt, og kan variere svært mye mellom forsikringsselskapene. Det kan derfor være mye å spare på å sjekke priser hos flere forsikringsselskaper.

Fyll ut skjemaet nedenfor, og velg selv hvilke forsikringsselskaper du ønsker tilbud i fra.

Tjenesten er gratis og uforpliktende, og gjøres i samarbeide med Tjenestetorget.

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.

 

Andre anbudsalternativer:

Anbud på advokater

Anbud på boligalarm

Anbud på boligutleie

Anbud på bredbånd

Anbud på eiendomsmeglere

Anbud på forsikring

Anbud på forbrukslån

Anbud på flyttebyrå

Anbud på solskjerming

Anbud på varmepumper

Anbud på vinduer

Se alle produktene og tjenestene som du kan legge ut på anbud.