object(stdClass)#4500 (10) { ["id"]=> string(3) "350" ["title"]=> string(23) "Articles Social Sharing" ["module"]=> string(23) "mod_coalawebsociallinks" ["position"]=> string(0) "" ["content"]=> string(0) "" ["showtitle"]=> string(1) "0" ["params"]=> string(2579) "{"themes_icon":"cws-circle-fadein","icon_size":"32","icon_align":"cw-social-mod-icon-ac","title_align":"cw-social-mod-title-ac","title_format":"3","display_bm_sec":"1","display_f_sec":"0","display_borders":"0","border_width":"1","module_width":"100","layout":"default","popup":"1","popup_follow":"0","google_alt":"0","title_default":"Anbefal denne siden","link_default":"","desc_default":"","border_color_bm":"C4C4C4","display_title_bm":"0","title_bm":"","title_color_bm":"444444","display_text_bm":"0","text_bm":"","app_id":"211371966021644","display_facebook_bm":"1","display_delicious_bm":"0","display_digg_bm":"0","display_google_bm":"1","display_linkedin_bm":"1","display_stumbleupon_bm":"0","display_twitter_bm":"1","include_twitter_js":"0","display_reddit_bm":"0","display_newsvine_bm":"0","display_email_bm":"1","display_pinterest_bm":"0","display_whatsapp_bm":"0","border_color_f":"C4C4C4","display_title_f":"0","title_color_f":"444444","title_f":"","display_text_f":"0","text_f":"","display_android_f":"0","link_android":"","display_behance_f":"0","link_behance":"","display_blogger_f":"0","link_blogger":"","display_contact_f":"0","link_target_contact":"self","root_contact":"http:\/\/","link_contact":"","display_dribbble_f":"0","link_dribbble":"","display_deviantart_f":"0","link_deviantart":"","display_designmoo_f":"0","link_designmoo":"","display_ebay_f":"0","link_ebay":"","display_facebook_f":"0","link_facebook":"","display_flickr_f":"0","link_flickr":"","display_google_f":"0","link_google":"","display_github_f":"0","link_github":"","display_instagram_f":"0","link_instagram":"","display_linkedin_f":"0","link_linkedin":"","display_lastfm_f":"0","link_lastfm":"","display_myspace_f":"0","link_myspace":"","display_mail_f":"0","link_mail":"","display_pinterest_f":"0","link_pinterest":"","display_rss_f":"0","root_rss":"http:\/\/","link_rss":"","display_spotify_f":"0","link_spotify":"","display_tripadvisor_f":"0","link_tripadvisor":"","display_twitter_f":"0","link_twitter":"","display_tuenti_f":"0","link_tuenti":"","display_tumblr_f":"0","link_tumblr":"","display_vimeo_f":"0","link_vimeo":"","display_youtube_f":"0","link_youtube":"","display_xing_f":"0","link_xing":"","display_customone_f":"0","text_customone":"","link_target_customone":"blank","root_customone":"http:\/\/","link_customone":"","icon_customone":"","icon_ext_customone":"","moduleclass_sfx":"","owncache":"1","cache_time":"10900","load_layout_css":"0","link_text_on":"0","link_nofollow":"nofollow","module_tag":"div","bootstrap_size":"0","header_tag":"h3","header_class":"","style":"0"}" ["menuid"]=> string(3) "999" ["name"]=> string(19) "coalawebsociallinks" ["style"]=> NULL }

I sikkerhetsforskriftene setter forsikringsselskapene visse betingelser som du må oppfylle.

Det er forskjellige sikkerhetsforskrifter for hver enkelt forsikring. Disse skal sørge for å forhindre eller redusere skade. Det er alltid et punkt i vilkårene der sikkerhetsforskriftene står.

Hvis du ikke følger sikkerhetsforskriftene, kan det medføre redusert erstatning eller at den bortfaller helt. Dette omtales også som "avkortning". Hvor stor avkortningen blir i den enkelte sak, avhenger av hvor grov forsømmelsen har vært. Her er det mye nemnds- og rettspraksis som selskapene støtter seg til.

Hvis forsikringsselskapet vil sette ned erstatningssummen, plikter de å gi deg skriftlig varsel om dette.

Dette er de viktigste sikkerhetsforskriftene i disse forsikringene:

Husforsikring / innboforsikring

Dette er sikkerhetsforskrifter du normalt finner i husforsikring/innboforsikringsvilkår.

 • Bygningen skal oppfylle kravene i brann- og byggeforskriftene.
 • Bygningen skal være tilstrekkelig oppvarmet slik at det ikke oppstår frostskader.
 • Hovedstoppekran skal stenges og rørledning avlastes ved at tappekraner åpnes, når bolig forlates ved fravær mer enn 4 uker.
 • Dører skal være låst, og nøkkel oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og andre åpninger skal være lukket og forsvarlig sikret med haspe eller lignende. Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret.
 • Når ingen er tilstede i bygningen eller rommet, skal alle vinduer og øvrige åpninger være lukket og sikret.
 • Reparasjoner, installasjoner og bygningsarbeider skal utføres etter gjeldende forskrifter.
 • Alt elektrisk anlegg og VVS, samt bygningsarbeider som berører bærende konstruksjoner, skal utføres av godkjent/ autorisert håndverker.
 • Nøkler skal oppbevares så uvedkommende ikke får tak i dem.
 • Sykkel og sykkeltilhenger skal være låst.
 • Det skal måkes snø fra tak, balkong og terrasse for å unngå skade på bygning.

Bilforsikring

Dette er sikkerhetsforskrifter du normalt finner i bilforsikringsvilkår.

 • Bilen skal tilfredsstille kravene gitt i forskrift om bruk av kjøretøy, både med hensyn til utførelse og vedlikehold.
 • Dekk skal være tilpasset været og ha lovlig mønsterdybde.
 • Motorvognen skal ikke belastes utover det som er angitt i vognkortet.
 • Ekstra dekk og felger skal oppbevares innelåst, eller låst fast til bygning.
 • Bilen skal holdes lukket og låst når det ikke er personer i den.
 • Nøkkelen skal oppbevares betryggende og borte fra bilen.
 • Motorvognens fører skal ha de førerkort.
 • Fører og passasjer skal bruke sikkerhetsbelte.
 • Motorvognens væskekjølesystem skal være påfylt frosthindrende middel tilpasset de klimatiske forhold.
 • Verdigjenstander skal oppbevares i rom uten innsyn eller fjernes fra motorvognen når den forlates

Reiseforsikring

Dette er sikkerhetsforskrifter du normalt finner i vilkårene til reiseforsikringen.

 • Hotellrom eller leilighet, motorvogn, campingvogn og båt skal alltid låses før de forlates.
 • Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.
 • Sikrede skal føre tilsyn med reisegodset, og alltid forlate reisegods innelåst.
 • Verdigjenstander skal aldri etterlates i bil, båt, campingvogn, telt eller i rom som flere enn sikrede eller hans reisefølge disponerer.
 • Kontanter, smykker, ringer, ur, pass og billetter skal sikrede bære på seg eller oppbevare i låst safe, og nøkkel eller kode skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.
 • Reisegods skal ikke etterlates i eller på motorvogn, campingvogn, båt eller telt fra kl. 00.00 til kl. 06.00.

 

Les også:

Guide til husforsikring

Dette dekker husforsikringen

Guide til innboforsikring.

Dette dekker innboforsikringen

Guide til bilforsikring

Dette dekker bilforsikringen

Guide til reiseforsikring

Dette dekker reiseforsikringen

Oversikt over vilkår skadeforsikring