Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er de forskjellige dekningene som ligger i en reiseforsikring.

En reiseforsikring består av disse hovedelementene:

 • Reisegods
 • Reisesyke
 • Reiseforsinkelse
 • Ulykke
 • Avbestillingsforsikring
 • Evakuering
 • Rettslig ansvar og rettshjelp
 • Egenandelsforsikring leiebil

Se også:

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Dette dekker ikke reiseforsikringen

Reisegods

Omfatter alle eiendeler du har med deg hjemmefra på turen, også lånte ting. Hvis du mister ting, dekkes ikke dette av reisegodsdekningen. Men det er noen få reiseforsikringer som har inkludert en uhellsforsikring.

Det dekkes en maksimal samlet sum, og en maksimal sum per enkeltgjenstand. Hvor stor den maksimale erstatningen er per enkeltgjenstad avhenger også av type gjenstand. Mange gjenstander har en lavere maksimalgrense. Disse listes opp i vilkårene. For eksempel vil det variere hvor mye en mobiltelefon har i maksimal erstatningssum.

Her er noen gjenstander der det kan være en begrensning på hvor mye som dekkes:

 • Mobiltelefon
 • Sykkel
 • Kontanter i forbindelse med ran og tyveri
 • Pass og reisedokumenter

Det er også vanlig at verdigjenstander dekkes innenfor en samlet sum, som er mye lavere enn summen på reisegods. Hva verdigjenstander defineres som er litt ulikt, men det er slik ting som smykker, ur, kunst, diverse sportsutstyr, bunad ol.

Det er også vanlig at arbeidsgivers effekter dekkes opptil en sum.

Erstatningen vil avhenge av hvor gammel gjenstanden er. Det normale er at forsikringsselskapet trekker fra et aldersfradrag. Hvor mye som trekkes vil variere. Det kan også være vanskelig å vite hvor mye som trekkes, fordi det ikke oppgis noe prosentvis fradrag avhengig av alderen.

Du må kunne fremlegge kvittering på tapte gjenstander. Skade og tyveri må meldes til politiet.

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reisesyke

Reisesyke skal dekke utgifter du har i forbindelse med sykdom og ulykker som oppstår på turen, inklusive alle utgifter i forbindelse med behandling.

Alle reiseforsikringene dekker ubegrenset kostnader for dette:

 1. legebesøk, sykehus eller lignende
 2. hjemsendelse

Tilkalling/hjemkalling
Det gis erstatning for nødvendig tilkalling av familie. Det gis også erstatning ved hjemkallelse hvis du må reise hjem av nødvendige årsaker.

Reiseavbrudd
Det gis også erstatning ved reiseavbrudd. Denne gis med en maksimal sum. I tillegg er det en maksimal pris per døgn. Du får erstatning for den andelen dager som ferien har blitt avbrutt med.

Reiseledsager
Hvis du reise med en ledsager, vil også denne få erstatning ved avbrutt reise pga sykdom.

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen 

Reiseforsinkelse

Her er det flere typer forsinkelse som dekkes.

Bagasjeforsinkelse
Standarden er at du har rett til erstatning etter 4 timers bagasjeforsinkelse. Erstatningsbeløpet varierer fra 2.000 til 5.000 kroner per person.

Forsinket fremmøte
Hvis du uforskyldt blir forsinket til avreisen får du erstatning for å kunne kjøpe nye billetter. Dette gjelder både når forsinkelsen skyldes problemer med egen bil (bergingsbil må være tilkalt) og kollektiv transport.

Du kan også få erstatning for innhenting av reiserute hvis du uforskyldt ikke når et fly ved en mellomlanding.

Forsinket avgang
Det samme gjelder hvis en forsinket avgang gjør at du ikke når videre transport. De fleste har samme dekning som under forsinket fremmøte.

Forsinket ankomst til reisemål
Ved flyforsinkelse er det noen selskaper som gir erstatning hvis flyet er mer enn 8 timer forsinket ved ankomst til reisemålet. Det gis som et maksbeløp per døgn, og et maksbeløp samlet.

Erstatning for hotell, arrangementer
Ved forsinket ankomst gir noen erstatning for tapt hotellovernatting, billetter til diverse arrangementer, turer ol.

Erstatning for tapt leiebil
Noen få selskaper gir også erstatning ved forsinket ankomst for tapt leiebil.

Reiseforsinkelse - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen 

Reiseulykke

Gir erstatning ved død og invaliditet, samt dekker utgifter for medisinsk behandling også etter at reisen er avsluttet. Her er det begrensninger for eldre personer og barn.

På noen forsikringer kan du også velge å kjøpe reiseforsikringen uten ulykkesdekning. Hvis du likevel har tilstrekkelig høy forsikringssum, er det ingen grunn til å ta med dette i reiseforsikringen.

Det er også forskjell på ulykkesforsikringene. Noen gjelder i hele fritiden, altså en full ulykkesforsikring. Andre gjelder bare på reise.

Ulykkesdekningen - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Avbestilling

Dekker tapene du har på fly, hotell, billetter på arrangementer og så videre.

Hvilke grunner som kan gi erstatning varierer mellom selskapene. Dersom avbestillingen skyldes sykdom, skade eller død i nærmeste familie og skade på egen bolig. Dette kan være de aktuelle grunnene:

 • Sykdom og død forsikrede og nærmeste familie
 • Sykdom og død eneste reiseledsager og dens familie,
 • En i reisefølge (inntil 6),
 • Nøkkelperson
 • Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager
 • Graviditet -fødsel/komplikasjoner
 • Samlivsbrudd,
 • Jury sikrede/reiseledsager
 • Skade bolig/hytte/kontor,
 • Epidemi/katastrofe/terror

Vær oppmerksom på at reiseforsikringens avbestillingsforsikring kun gjelder på reiser (fly og hotell) som du har kjøpt og betalt hjemmefra. Du har med andre ord ikke en avbestillingsforsikring dersom du bestiller fly og hotell når du allerede er på ferie.

Les mer om avbestillingsforsikring, og selskapenes dekning i reiseforsikringene.

Evakuering

Dette punktet gjelder hvis du må avbryte reise på grunn av krig, terror eller lignende. Så godt som alle har ingen beløpsbegrensning på dette.

Reiseansvar

Dette skal dekke det erstatningsansvaret du pådrar deg overfor en uskyldig tredjepart. Men begår du forbrytelser, må du selvfølgelig svare for dette selv.

Forsikringen gjelder utenfor Norden. I Norden er du dekket av ansvarsforsikringen i villa /innboforsikringen. Maksimal erstatning ligger i området 4-15 millioner kroner.

Rettshjelp

Rettshjelpsforsikringen gjelder for reiser utenfor Norden. På samme måte som med ansvar er du dekket av hus/innboforsikringen. En normaldekning ligger på 100.000 kroner, men kan gå ned til 20.000 kroner.

Egenandel leiebil

Flere og flere reiseforsikringer har med en dekning av egenandelen du må betale hvis du får en skade/tyveri på leiebil. Noen dekker opp til et visst beløp, andre dekker hele egenandelen uansett størrelse.

Unntak

Det er visse unntak som gjelder i forsikringen. Spesielt gjelder dette for risikosport som fallskjermhopping, fjellklatring, sportsdykking og lignende. Her er vilkårene ulike fra selskap til selskap. For de som driver med denne typen sportslige aktiviteter er det svært viktig å studere disse unntakene.

 

Les mer om reiseforsikring:

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring

Reiseforsikring - prisoversikt

Rabattavtaler på reiseforsikring

Kredittkort med reiseforsikring

Samlerabatter i forsikring

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring