Overforsikring kan være å ha dobbelt opp, eller å ha for høye beløp.

En eventuell overforsikring virker litt forskjellig avhengig av om det er personforsikring eller skadeforsikring.

På skadeforsikringer

På skadeforsikringer hjelper det ikke å forsikre seg i flere selskaper, eller for høye beløp. Du får ikke utbetalt erstatning flere ganger.

Er husert ditt forsikret med et for høyt beløp, eller har du forsikret innboet ditt med for høy sum, er grunnlaget for den premien du betaler for høy. Dette blir penger rett ut av vinduet fordi du ikke får mer igjen ved en skade.

Det er også en del som har flere forsikringer av én type. For eksempel har mange flere reiseforsikringer. Dette kan være i ditt hovedforsikringsselskap, gjennom jobben, via yrkesorganisasjonen og gjennom et kredittkort. Faktisk er det nok en del som har fire reiseforsikringer.

En ting er å forsikre seg flere ganger eller med for høye beløp. Det er langt flere som har unødvendige forsikringer. Dette er forsikringer som strengt tatt ikke er nødvendig å ha, for eksempel kaskoforsikring på en gammel bil, der premien blir altfor høy i forhold til verdien. Eller det kan være på en boliogforsikring der du har en tilleggsdekning som du ikke har behov for.

På personforsikringer

På personforsikringer er det ingen samordning av forsikringene. Du kan ha flere forsikringer i forskjellige selskap der du får utbetalt alle sammen.

Den største grunnen til overforsikring på dette området er sannsynligvis at mange ikke vet hva de er forsikret for via arbeidsgiveren. Det er faktisk mange som ikke blir spurt av forsikringsselgerne hva de er forsikret for på jobben når de går gjennom forsikringsbehovet. Det du trenger å tegne selv vil i mange tilfeller kunne være null fordi du har dekning via arbeidsgiveren.

Sjekk priser på forsikring:

Finn beste pris på forsikringer

Finn beste pris på bilforsikring

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på reiseforsikring