På dyreforsikringer det store forskjeller både på pris og dekningsomfang.

Det blir stadig dyrere å ha et dyr i huset. Det blir stadig flere muligheter for å få dyret friskt med operasjoner og medisiner. Kostnaden går dermed stadig oppover, og den økonomiske belastningen blir større.

Innenfor dyreforsikring finner vi blant annet forsikring av hund, katt og hest, smådyr og fugl.

De to viktigste dekningene på dyreforsikring er veterinærutgifter og dødsfall. Av andre hoveddekninger finnes medisin (kan være inkludert i veterinærutgifter, tap av bruksverdi, forsvinning, avl.

Det er veterinærutgiftene som er utgjør mesteparten av erstatningsbeløpene på dyreforsikring.

Ved sjekk av pris må du passe på at alle dekninger som du ønsker er med.

Når du skal sammenligne prisen må du også ta i betraktning hvordan egenandelene beregnes. Mange vil bruke en dyreforsikring ofte, slik at egenandelen vil kan ha en ganske stor betydning for prisen (først og fremst på veterinærdekningen)

Når du tegner en forsikring er det en karenstid på 20 dager.

En dyreforsikring kan kjøpes fra dyret er 0 dager til 2 måneder.

Normalt gjelder den i ett år i Europa.

Få tilbud på forsikring
Spar penger på å få tilbud fra flere forsikringsselskaper.
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget

Dekninger i dyreforsikringer

Dette er hoveddekningene på en dyreforsikring. Det varierer mellom selskapene om hvordan de enkelte selskapene plasserer de enkelte dekningen.

For hunder er det mange forskjellige raser. Disse kan ha visse ulikheter i vilkårene på hva som dekkes.

For katt går skillet mellom rasekatter og huskatter. Vanlige huskatter har en enklere dekning enn rasekatter.

For hest gjelder de samme dekningene. Siden hest i gjennomsnitt er dyrere og lever lenger er beløp og aldere høyere her.

Veterinærutgifter

Du velger en viss forsikringssum som gjelder i løpet av en periode, ofte innen ett år.

Det varierer mellom selskapene hva som for eksempel er inkludert i veterinærforsikringen, eller må kjøpe som en tilleggsforsikring.

Det er vanlig at du kan velge flere forskjellige summer i løpet av et kalenderår som dekkes. Det ligger i området 1.000 til 50.000 kroner.

Normalt gjelder denne dekningen ut livet, i noen tilfeller til 10 til 12 år.

Noen av forsikringsselskapene tilbyr video-veterinær. På disse konsultasjonene er det ingen egenandel å betale.

Du må alltid betale en egenandel når du er hos veterinæren. Det er flere varianter av hvordan du skal betale egenandelen:

  • Et fast kronebeløp (kalt Fast beløp)
  • En fast prosentsats av erstatningssummen (kalt Fast prosent)
  • En minste egenandel, men en viss prosentsats hvis denne blir større (kalt Minimum)
  • Et fast kronebeløp, med tillegg av en fast prosentsats av erstatningssummen (kalt Tillegg)

I noen forsikringsselskap stiger egenandelen med alderen. Dette skjer normalt ved 7 års alder. Da går den prosentvise egenandelen opp

Det er normalt at du kan velge forskjellige egenandeler. Velger du høyere egenandel, vil prisen på forsikringen gå ned. Å øke egenandelen er mer og mer aktuelt med at forsikringsprisen er høyere.

Her kan du lese mer om egenandeler i dyreforsikring.

Hvilke elementer som inkluderes i veterinærutgiftene varierer mellom selskapene. Her er dekninger som alle eller noen dekker:

Behandling og undersøkelse hos veterinæren pga sykdom eller ulykke

Tannbehandling: Det vanligste er at tannbehandling som følge av ulykke dekkes. For eksempel at skadede tenner må trekkes.

Allergi: Utgifter i forbindelse med utredning av dette ink vaksine. Dette kan være begrenset inntil et eget beløp.

Korrigering av hud og slimhinner: Hvis dette har betydning for helse og funksjon.

Lidelser som hofteledddysplasi, albuledddysplasi, osteochondrose (forandring i knokler og brusk, patellaluksasjon (feilstilt kneskål). Her kan det være krav om at hunden skal være sammenhengende forsikret fra den er 4 måneder.

Dekning av korsbåndskade.

Fødsel: Fødselshjelp og keisersnitt ved sykdom eller ulykke. Eller at dyrets liv står i fare ved fødselen

Kastrering/sterilisering: Ved sykdom i kjønnsorganene

Dekning av kiropraktikk, fysioterapi og akupunktur. Dette kan være begrenset inntil et eget beløp.

Rehabilitering: Nødvendig opphold hos veterinær eller dyreklinikk. Dette kan også være et eget tillegg.

Dekning av spesialshampo og spesialfor. Her dekkes ofte halvparten av utgiftene.        

Dekning av CT og MR. Det kan være en egne beløpsbegrensning på dette.

Valp: Det kan være to typer dekninger: Dekning av veterinærhjelp for at valpene skal overleve. Denne gjelder i 5 til 7 dager etter fødsel. Den andre varianten er at hver valp er forsikret for 6000 kroner, og gjelder fra 1 til 3 måneder etter fødsel.

Medisindekning

Mange slår beløpet som dekkes sammen med veterinærforsikringen. Noen selskaper har dette som en egen dekning.

Dette kan inkludere:

  • Respetbelagte medisiner
  • Forbindingssaker
  • Annet utstyr som er skrevet ut av veterinæren som en følge av behandlingen

Dødsfall og avlivning

På livsforsikring kan du velge hvilket beløp du forsikre dyret for.  Ved litt høyere beløp er det gjerne et krav om id-merking.
Livsforsikringen kan vare livet ut, eller etter at dyret har nådd en viss alder.

Livsforsikringen blir automatisk senket fra 7 års alder. Normalt er dette 20 prosent årlig fra denne alderen. Men det er visse forskjeller i nedtrappingen. Det betyr at etter noen få år er verdien svært lavt. Det er vanlig at dyret er forsikret for en viss minsteverdi, i området 1500 til 5000 kroner.

Det er ingen egenandel på livsforsikring.

Denne dekningen inkluderer også kostnader til nødvendig avlivning i forbindelse med sykdom eller ulykke. Det kan være en aldergrense på denne dekningen.

Også kremering kan være dekket opptil et visst beløp.

Noen selskaper inkluderer og nedsatt bruksverdi og forsvinning under denne forsikringen. Hos andre må de kjøpes separat.

Nedsatt bruksverdi

Erstattes ved sykdom eller ulykke på dyret. Hva en nedsatt bruksverdi betyr avhenger av hunden. Det kan være i form av dyret ikke kan brukes i avl. Eller det har spesielle egenskaper for eksempel som jakthund som ikke lenger fungerer som det skal.

Standarden her er at det utbetales maksimalt 50 prosent av forsikringssummen, avhengig av graden av nedsatt bruksverdi.

For katter er ikke dette aktuelt.

Forsvinning

Erstatning utbetales hvis dyret blir borte eller stjålet.

Forsvinningen må være meldt til forsikringsselskapet og politiet. Erstatningen utbetales fra 1 til 3 måneder etter at forsvinningen er meldt. Det kan være krav om at dyret må ha vært merket.

Denne forsikringen kan være sammen med dødsfall.

Mer informasjon i forsikringsselskapene

Via lenkene under finner du mer informasjon i de enkelte forsikringsselskapene om dyreforsikring, og hvilke dyregrupper de forsikrer.

Forsikringsselskap Hund Hatt Hest Annet
Agria Dyreforsikring Hund Katt Hest Smådyr
Codan Forsikring Hund Katt *
DNB Skadeforsikring Hund Katt Hest
Frende Forsikring Hund Katt *
Gjensidige Forsikring
Hund Katt Hest Kjæledyr
If Forsikring
Hund Katt Hest
Jernbanepersonalets Forsikring Hund Katt Hest Fugl
KLP Forsikring
Hund Katt *
Landkredit Forsikring Hund Katt Hest
SpareBank 1 Forsikring Hund Katt Hest
Storebrand Forsikring
Hund Katt *
Tryg Forsikring Hund Katt Hest

 

Se også:

Guide til bilforsikring

Test av bilforsikring

Guide til husforsikring

Test av husforsikring

Guide til innboforsikring

Test av innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring

Få tilbud på forsikring
Spar penger på å få tilbud fra flere forsikringsselskaper.
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget

 

Få tilbud på andre produkter og tjenester:

Få tilbud fra flere advokater

Få tilbud på boligalarm

Få tilbud fra utleie-meglere

Få tilbud på bredbånd

Få tilbud fra flere eiendomsmeglere

Få rentetilbud på refinansiering av forbrukslån

Få tilbud fra flyttebyråer

Få tilbud på mobilabonnement

Få tilbud på solskjerming

Få tilbud på strøm

Få tilbud på varmepumper

Se alle produktene og tjenestene som du kan få tilbud på.