Dette må du passe på når du skal sammenligne forsikringspriser.

Det er ikke lett å fastslå hvilket selskap som er billigst, verken totalt sett, eller på enkeltforsikringer. Siden det er så mange forhold som avgjør forsikringsprisene, varierer det hvem som er billigst.

Når du skal sammenligne priser og vilkår på forsikringene du har, er det praktisk å sitte med den forsikringsoversikten du fikk sist gang av selskapet ditt. Der står de nødvendige tekniske opplysningene om forsikringene dine.

Du kan spare flere tusen kroner i året på å bytte forsikringsselskap. Her kan du raskt og enkelt innhente tilbud fra flere forsikringsselskap. 
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget.

Få tilstrekkelig dekning

Du må passe på at vilkårene i den forsikringen som ser gunstigst ut passer ditt behov. I blant har man behov for en forsikring som dekker litt mer enn det vanlige. Her er gjerne forskjellene mellom selskapene større.

På vanlige standard-dekninger er vilkårene temmelig like. Har selskapet to dekningsvarianter (dette er vanlig på bil- og villaforsikring), få med prisen på begge, og hvilke dekningsforskjeller det er mellom dem.

Pass på dette når du sammenligner

Når du skal sammenligne forsikringene mellom selskapene, må du konkret ta hensyn til flere forhold:

Egenandelene må være likest mulig

Du får rabatt på grunnlag av forhøyet egenandel. Selskapene har litt forskjellige trapper for egenandeler, og forskjellige rabattsatser ved forhøyede egenandeler.

Les mer og egenandeler på bil og egenandeler på hus/innboforsikring.

Rabatter for alle sikkerhetstiltak du har gjort

Selskapene har ulikt utgangspunkt om hva som gir rabatter, og hvor mye de gir i rabatt. Sørg for at selskapene spør deg om hvilke rabattgivende tiltak du har gjort.

Les mer om sikkerhetstiltak og rabatter.

Samlerabatter og andre kundefordeler

Du må ta hensyn til selskapenes samlerabatter og andre kundefordeler. Selskaper som tilbyr «full pakke» gir gjerne rabatter hvis du for eksempel samler tre forsikringer. Har du bare to forsikringer, kan det faktisk lønne seg å tegne en billig ulykkesforsikring for å få denne rabatten.

Ta med i vurderingen selskapene som ikke tilbyr «full pakke». Men vær klar over at du kan miste samlerabatten i selskapet hvor du har de andre forsikringene.

Les mer om samlerabatter.

Rabatter og kollektive avtaler

Hvis du eller din ektefelle/samboer er medlem i en yrkesorganisasjon, må dere sjekke hvilke medlemstilbud denne yrkesorganisasjonen har fremforhandlet. Mange av dem har forhandlet frem rabattavtaler eller kollektive avtaler på enkelte skadeforsikringer.

Her finner du alle rabattavtalene på skadeforsikring.

 

Se også:

Priser og vilkår skadeforsikring

 

Finn beste priser på forsikring:

Finn beste pris på forsikringer

Finn beste pris på bilforsikring

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på reiseforsikring


Innhent tilbud på forsikringer

Sjekk prisen på forsikringene dine jevnlig. Legg dem ut på anbud, og få tilbud fra flere forsikringsselskaper.

Forsikringspremier beregnes individuelt, og kan variere svært mye mellom forsikringsselskapene. Det kan derfor være mye å spare på å sjekke priser hos flere forsikringsselskaper.

Fyll ut skjemaet nedenfor, og velg selv hvilke forsikringsselskaper du ønsker tilbud i fra.

Tjenesten er gratis og uforpliktende, og gjøres i samarbeide med Tjenestetorget.

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.

 

Andre anbudsalternativer:

Anbud på advokater

Anbud på boligalarm

Anbud på boligutleie

Anbud på bredbånd

Anbud på eiendomsmeglere

Anbud på forsikring

Anbud på forbrukslån

Anbud på flyttebyrå

Anbud på solskjerming

Anbud på varmepumper

Anbud på vinduer

Se alle produktene og tjenestene som du kan legge ut på anbud.