Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med skadeforsikringer mener vi forsikringer av ting og gjenstander du omgir deg med, og er aktuelt for alle som eier noe. Dette kan være huset, innbo, bilen, hytta og lignende.

Det er ikke helt enkelt å finne ut hvilket forsikringsselskap som er best for deg. Dette kan ikke løses bare ved å lage prisoversikter, som viser hvilket forsikringsselskap som er billigst. Det er ikke ett selskap som er billigst for alle. Det er for mange faktorer som påvirker prisen til at det er mulig å gi en prisoversikt som gjelder for alle.Blant faktorene som kan påvirke prisen kan vi nevne:

 • distriktet du bor i
 • alder
 • sikkerhetsutstyr
 • egenandel
 • opparbeidet bonus
 • totalkunderabatter
 • lengde på skadefri periode osv

I praksis blir det en uendelighet av priser. Hver mann - sin pris, er mottoet. Du kommer derfor ikke utenom jobben med å innhente pristilbud. Og du må også være forberedt på å studere vilkårene i hvert enkelt tilfelle.

Les mer om hvordan du sammenligner forsikringsselskap.

Sjekk priser på forsikring:

Finn beste pris på forsikringer

Finn beste pris på bilforsikring

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på reiseforsikring

Avtalen med forsikringsselskapet

Forsikringsavtalen består av mange elementer.

 • Forsikringsbeviset forteller hva som er forsikret og hvilken type forsikring som er avtalt.
 • Forsikringsvilkårene gir en beskrivelse av forsikringen du har kjøpt. Her står også sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger.
 • Særvilkår er de spesielle vilkårene som er knyttet til den enkelte forsikring, dette kan være utvidelser og tillegg.
 • Generelle vilkår beskriver hvilke lover og regler som gjelder for alle forsikringene.

Forsikringsavtaleloven skal blant annet beskytte deg mot urimelige vilkår.

Se også:

Guide til bilforsikring

Guide til båtforsikring

Guide til husforsikring / boligforsikring

Guide til innboforsikring

Guide til reiseforsikring