Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Husforsikringen (boligforsikring) dekker skade på selve bygningen. Innboforsikringen tar seg av innbo og løsøre.

Du er ikke pliktig til å forsikre hus og innbo, men i praksis er det helt nødvendig å gjøre det. Her snakker vi om så store verdier at det for de fleste vil være katastrofalt ikke å ha forsikringen i orden.

Alle selskapene tilbyr to alternativer. En standarddekning, og en med utvidet dekning. Utover dette opererer selskapene med tilleggsdekninger. Blant det som må dekkes er verdifulle gjenstander.

Innboforsikring

Innboforsikringen dekker innbo og løsøre, altså de mer løse gjenstandene i en bolig. Bor du i en selveierleilighet eller borettslagsleilighet har trenger du ikke å forsikre selve boligen, den betaler du i fellesutgiftene eller husleien.

Innboforsikringen skal dekke verdien av alt løsøre i hjemmet. Her er du selv ansvarlig for at du har riktig forsikringsdekning. Hvis du forsikrer deg for lavt, risikerer du å ikke å få full erstatning. Prisen er en direkte funksjon av forsikringssummen.

Les: Guide til innboforsikring

Test av innboforsikring.

Dette dekker innboforsikringen

Hvor gjelder forsikringen

Forsikringen gjelder på det stedet som er nevnt i forsikringsbeviset.

Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden.

Privatansvar gjelder i Europa.

Naturskadeforsikringen gjelder i Norge.

Dette dekkes

Når du tegner en forsikring på bygningen oppgir du en rekke opplysninger om boligen. Fra dette blir det en forsikringssum som premien beregnes ut ifra. Det du får i erstatning er hva det koster å sette huset i stand (eller bygge det opp) igjen. Om forsikringssummen er feil, betyr ikke det noe for hva du får i erstatning. Men hvis forsikringssummen er satt for høyt, betaler du for mye i premie. Kort sagt bestemmes prisen av standard og areal på huset.

Dette er noen av de viktigste dekningene i husforsikringen:

  • Brann
  • Tyveri
  • Vannskader
  • Privatansvar
  • Rettshjelp
  • Hageanlegg
  • Offentlig påbud
  • Følgeskader av håndverkerfeil
  • Ombygging til rullestolbruk ved personskade
  • Bekjempelse av dyr, insekter, råte

Les mer i detalj om alle dekningene som ligger i husforsikringen.

Test av husforsikringer

I Smarte Pengers test av husforsikringer har vi satt karakterer på over 40 enkeltdekninger på husforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle husforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Her er testen av husforsikringene.

Oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring

Her har vi laget oversikter over de viktigste dekningene. Med disse kan du enkelt sammenligne dekningene på de forskjellige selskapene, ved at dekningene er satt opp på en oversiktlig måte.

Husforsikring - dekning ved større skader
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekning ved skade på hageanlegg, påbud fra det offentlige, totalskade på boligen, og riving / bortkjøring ved skade.

Husforsikring - dekning ved vannskader
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekning ved forskjellige typer vannskader.

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte
Dette er forsikringsselskapenes dekning av skader fra mus og rotter, insekter, og sopp og råte.

Husforsikring - diverse dekninger
Dette er forsikringsselskapenes dekning på ombygging for rullestol, skade etter håndverkerfeil ,og kunstnerisk utsmykning.

Husforsikring - fradrag ved erstatning
Dette er forsikringsselskapenes aldersfradrag ved noen forskjellige typer erstatninger.

Dekningsdetaljene på de enkelte husforsikringene

Her har vi satt opp dekningene på de enkelte husforsikringene på en standardisert måte. Alle selskapene har en både en standard-dekning, og en utvidet dekning som er satt opp ved siden av hverandre.

Hva som dekkes gjennom de enkelte selskapene varierer. Du må studere vilkårene når du sjekker tilbud. Det kan også hende at en utvidet dekning vil passe deg best.

Husforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Eika Forsikring

Husforsikring - Frende Forsikring

Husforsikring - Gjensidige Forsikring

Husforsikring - If Skadeforsikring

Husforsikring - KLP Forsikring

Husforsikring - Landkreditt Forsikring

Husforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Storebrand Forsikring

Husforsikring - Tryg Forsikring

Egenandeler på husforsikringen

Forsikringsselskapene gir rabatter hvis du høyner egenandelen. Jo dyrere bolig du forsikrer, jo mer sparer du på å høyne egenandelen.

Les mer om egenandeler husforsikringen.

Kalkulator: Beregn hvilken egenandel som kan lønne seg med Egenandelskalkulatoren.

Sikkerhetsrabatter på husforsikringen

Det finnes en rekke forskjellige tiltak og utstyr som gir sikkerhetsrabatter, spesielt på husforsikring.

Les mer om sikkerhetsrabatter på husforsikringen

Samlerabatter på forsikring

Når du sjekker pris må du også ta i betraktning samlerabattene. Forsikringsselskapene gir alt fra null til 20 prosent i samlerabatter.

Les mer om samlerabatter i forsikring.

Finn beste pris på husforsikringen

Når du skal finne den beste prisen på husforsikring er det ikke dermed sagt at det er forsikringen med den laveste prisen.

Først må du sørge for at husforsikringen har de dekningene som er nødvendige for deg.

Les mer om hvordan du skal finne den beste prisen på husforsikringen.

Sikkerhetsforskrifter

I sikkerhetsforskriftene setter forsikringsselskapene visse betingelser som du må oppfylle. Det er for eksempel et krav om at du har røykvarsler og brannslokningsapparat.

Les mer om sikkerhetsforskrifter.

Her kan du kjøpe husforsikring