Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Forsikringsselskapene gir rabatter på husforsikringen og innboforsikringen hvis du høyner egenandelen.

En normal egenandel er 4.000 kroner. Øker du egenandelen utover dette, vil du få en rabatt.

Jo dyrere bolig du forsikrer, jo mer sparer du på å høyne egenandelen.

Hvis du bare har en innboforsikring blir ikke premien så høy, slik at rabatten blir liten i forhold til egenandelsøkningen.

Enkelte skadetilfeller, for eksempel naturskade og rettshjelpsforsikring, har høyere standard egenandeler. Hvilke egenandeler som er gjeldende ser du i vilkårene.

Vurderingen av om du skal øke egenandelen

For å vurdere om du skal forhøye rabatten må du se hvor mye rabatt du får ved å øke egenandelen. Vi kan bruke følgende eksempel:

Egenandel Rabatt
3 000 Standard
6 000 10%
12 000 15%

Hvis premien for husforsikringen er 7.000 kroner, får du en rabatt på 700 kroner ved å øke egenandelen fra tre til seks tusen kroner. Du øker egenandelen med 3.000 kroner mot å få en rabatt på 700 kroner. Det betyr at du tjener på dette med en skadefrekvens som er under hvert fjerde år (3.000 kroner delt på 700 kroner).

Hvis du øker egenandelen fra seks til tolv tusen kroner, får du de samme 700 kronene i rabatt. Men siden egenandelsøkningen er dobbelt så stor, tar det åtte skadefrie år før du har tjent dette inn. Når du ser på hvilken skadefrekvens det gjennomsnittlig er, vil det faktisk være riktig å gå opp til tolv tusen i egenandel. Du bør i hvert fall gå opp til seks tusen kroner, siden dette tross alt er en ganske liten økning som du raskt tjener inn.

Metoden for å bestemme dette er altså å se på hvor lang tid det tar å tjene inn økningen i egenandelen. Rabatten regnes ikke av hele premien, få derfor forsikringsselskapet til å beregne hva premien blir ved forskjellige alternativer.

Noen selskaper oppgir skalaen på nettsidene, andre gjør det ikke. Uansett bør du sjekke egenandelene i ditt nåværende selskap, og se om det er lønnsomt å endre egenandelen.

Egenandelskalkulator

Som en hjelp til å regne ut hva som lønner seg har vi laget en egenandelskalkulator. Den ser på hvor ofte du maksimalt kan ha en skade for at egenandelsøkningen skal lønne seg.

Her finner du egenandelskalkulatoren.

 

Les mer om husforsikring:

Guide til husforsikring

Husforsikring - dette dekker den

Test av husforsikring

Guide til innboforsikring

Test av innboforsikring

Innboforsikring - dette dekker den