Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I nesten alle typer forsikring er det et punkt om retthjelpsdekning.

I bilforsikringen din finner du det, i boligforsikringen, i båtforsikringen, i hytteforsikringen og i mange flere. Her kan du få hjelp til advokat (evt. rettshjelper-) -regningen hvis du havner i saker som har med disse gjenstandene å gjøre.

Men den beste hjelpen ligger i bolig- og innboforsikringen din. Denne kan dekke tvister om mer enn selve eiendommen og innboet. Du kan få hjelp til svært mange forskjellige typer saker du kan komme opp i som privatperson.

Siden vilkårene er tilnærmet identiske for de aller fleste selskapene, går vi gjennom hovedlinjene samlet. Detaljene kan avvike noe, derfor bør du sjekke din egen polise. Kollektiv hjemforsikring har også rettshjelpsdekning og er noe bedre: Den dekker både flere saker og har lavere egenandel.

Du må ut med en egenandel

Selv om forsikringsselskapet dekker mye av advokatregningen din, må du ut med en egenandel.

Advokattimer er dyre her til lands, og besparelsen kan derfor bli svært stor ved å benytte seg av rettshjelpsdekningen i forsikringen. Du må selv betale egenandelen som vanligvis er på mellom 2000 og 4000 kroner. Du må også betale 20 prosent av det overskytende selv. Selskapet dekker vanligvis advokatutgifter opptil 80.000-100.000 kroner.

Her er noen eksempler på hva du - og selskapet - må ut med, avhengig av hva advokatregningen kommer på:

Kostnad Din andel Forsikring
20 000 7 200 12 800
40 000 11 200 28 800
60 000 15 200 44 800
80 000 19 200 60 800

NB! En viktig begrensning er at selskapet uansett ikke betaler ut mer enn sakens økonomiske verdi. Eksempel: Krangler du med butikken om en regning på 2.000 kroner, får du aldri mer enn dette beløpet.

Slik gjør du det

Før du bestemmer deg for om du vil gå videre med en sak, bør du kanskje først av alt sjekke forsikringspapirene dine (eventuelt forsikringsselskapets nettsider) og sjekke vilkårene i forsikringen din. Mener du at saken kommer inn under ordningen, er det få økonomiske grunner til å ikke gå til advokat. Advokaten kontakter selskapet for deg og får et skriftlig forhåndstilsagn fra dem om at det i utgangspunktet bekoster saken. Når saken er ferdig, sender du en endelig søknad om at selskapet betaler advokatsalæret. Noen selskaper sparer deg for advokatens løpende regninger og legger ut beløpet med én gang. Andre selskaper refunderer dine utlegg i ettertid.

Først når saken er ferdig, tar selskapet standpunkt til hvor stor dekningen skal bli. Er du uenig, kan du klage avgjørelsen inn for selskapet og eventuelt deretter til Finansklagenemnda.

Saker som typisk dekkes av forsikringen, er krangler etter eiendomssalg, saker om personskader, nabokrangler og så videre. Men polisen dekker mye mer enn det: De fleste tvister du kan komme opp i som privatperson, dekkes. Men en del unntak er spesielt opplistet:

  • tvister i arbeidsforhold
  • tvister om skilsmisse og lignende
  • farskapssaker
  • arvesaker
  • saker om underholdsbidrag
  • brudd mellom samboende
  • klagesaker mot det offentlige
  • ekspropriasjonssaker

Har du passert disse hindrene - og fortsatt dekkes av rettshjelpsdekningen - kan det være kjekt å vite at du ikke bare får refundert utgifter til advokat, men også til sakkyndige uttalelser, til vitner og rettsgebyrer. Men det er bare en del av dine egne utgifter som du kan slippe unna, idømte saksomkostninger må du uansett betale; det vil si motpartens utgifter til advokat og lignende som du kan risikere å bli dømt til å dekke dersom du taper rettssaken.

 

Les mer om husforsikring:

Guide til husforsikring / boligforsikring

Guide til innboforsikring

Finn beste pris på husforsikring

Hva dekkes i husforsikringen

Mer om juridisk hjelp:

Advokat: Slik finner du gratis eller billig advokat

Fri rettshjelp