Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Ved å øke egenandelen på bilforsikringen får du rabatt på kaskoforsikringen. Her får du en oversikt over hvor stor rabatten er ved å forhøye egenandelen.

Det er to forhold som avgjør hvor høy egenandel det lønner seg å ha på forsikringen:

  • Selve rabattskalaene
  • Hvor høy bonus du har

Forsikringsselskapene har forskjellige beløp på egenandelene, og gir også ulike rabatter.

Rabatt ved økt egenandel

For å vurdere om du skal forhøye rabatten må du se hvor mye rabatt du får ved å øke egenandelen. Vi kan bruke følgende eksempel:

Egenandel Rabatt
4 000 Standard
6 000 10%
10 000 15%

Hvis premien for bilforsikringen er 10.000, får du en rabatt på 500 kroner ved å øke egenandelen fra fire til seks tusen kroner. Du øker egenandelen med 2.000 kroner mot å få en rabatt på 500 kroner. Det betyr at du tjener på dette med en skadefrekvens som er på omtrent hvert fjerde år (2.000 kroner delt på 500 kroner).

Hvis du øker egenandelen fra seks til ti tusen kroner, får du ytterligere 500 kroner i rabatt. Her øker du altså egenandelen med 4.000 kroner mot å få en ekstra rabatt på 500 kroner. Du må dermed ha en skade maksimalt hvert åttende år før du taper på å øke egenandelen.

Metoden for å bestemme dette er altså å se på hvor lang tid det tar å tjene inn økningen i egenandelen.

Selskapenes egenandelsrabatter

Her er selskapenes egenandelsrabatter når vi har sett på hvor mye prisen synker med når egenandelen økes. Denne rabatten er regnet av hele av hele prisen, og rundet av til nærmeste prosent. Dette er den enkleste måten å regne ut dette på nå du ikke vet hvilket grunnlag rabatten er på.

Reelt beregnes ikke rabatten av hele premien, og dermed med en noe høyere prosentsats som vises under her.

Flertallet har en egenandel på 6.000 kroner når du sjekker pris på en bilforsikring.

KLP har 5.000, 7.000, og 10.000 kroner i egenandel.

Dette er rabattene ved to ulike egenandeler. Disse blir regnet i forhold til egenandelen på 6.000 kroner. Ved en egenandel på 4.000 kroner vil det være et tillegg siden utgangspunktet er en høyere egenandel (står i minus). Tillegget varierer fra 3 til 13 prosent ved en egenandel på 4.000 kroner. Med en egenandel på 8.000 kroner varierer rabatten fra 4 til 8 prosent.

Selskap 4 000 8 000
DNB (Fremtind Forsikring) * 6%
Frende Forsikring -5% 5%
Gjensidige Forsikring -5% 4%
If Skadeforsikring -6% *
KLP Forsikring -13% *
SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) * 6%
Storebrand -7% 8%
Tryg Forsikring -3% 4%

Den laveste egenandelen i DNB og Sparebank1 (Fremtind Forsikring) er 6.000 kroner. 

I Codan får du altså 5 prosent rabatt ved å øke egenandelen med 2000 kroner (fra 4.000 kroner til 6.000 kroner). Med en økning på 4.000 kroner (til 8.000 kroner) øker rabatten til 9 prosent.

Under ser du skalan til de forskjellige forsikringsselskapene. Utgangspunktet er en egenadel på 6.000 kroner

DNB (Fremtind Forsikring)
6 000 0%
8 000 6%
15 000 21%
Frende Forsikring
4 000 -5%
6 000 0%
8 000 5%
Gjensidige Forsikring
4 000 -5%
6 000 0%
8 000 4%
12 000 11%
16 000 17%
20 000 22%
IF Forsikring
4 000 -6%
6 000 0%
12 000 5%
25 000 11%
KLP Forsikring
5 000 -13%
7 000 0%
10 000 3%
SpareBank 1 (Fremtid Forsikring)
6 000 0%
8 000 6%
15 000 21%
Storebrand Forsikring
4 000 -7%
6 000 0%
8 000 8%
16 000 11%
Tryg Forsikring
4 000 -3%
5 000 -1%
6 000 0%
8 000 4%
11 000 7%
13 000 8%
15 000 10%

Egenandels-kalkulator

Som en hjelp til å regne ut hva som lønner seg har vi laget en egenandelskalkulator. Den ser på hvor ofte du maksimalt kan ha en skade for at egenandelsøkningen skal lønne seg.

Her finner du egenandelskalkulatoren.

Egenandel og bonustap

I prinsippet lønner det seg å øke egenandelen til kroneverdien av det fremtidige bonustapet du får, hvis du får en bonusreduserende skade. Bonustapet fremkommer ved å regne ut hvor mye de fremtidige økningene i premien vil utgjøre.

Optimal størrelse på egenandelen avgjøres av bonusprosenten og prisen på forsikringen. Har du lav bonus og høy pris på forsikringen, lønner det seg å ha en høy egenandel. Dette kan du lese mer om i artikkelen om bonussystemer. Der finner du også tabeller som hjelper deg til å regne ut hvilken egenandel som er riktig for deg.

Ikke glem at du må ha råd til å betale egenandelen hvis ulykken er ute. Lommeboken kan da bli begrensningen. Har du nok i reserve (som du bør ha), har du valgfriheten.

Penger ut av vinduet

I mange tilfeller er det penger rett ut av vinduet hvis du har en lav egenandel. Ved en skade kan bonustapet fort komme opp i mangfoldige tusener av kroner. Hvis ditt fremtidige bonustap er beregnet til å være ca. 10.000 kroner ved en skade, lønner det seg å ha en egenandel så tett opp til 10.000 kroner som mulig.

Hvis du da har en egenandel på 4.000 kroner, mister du helt unødvendig den rabatten du kunne fått ved å øke den til 10.000 kroner.

 

Les mer om bilforsikring:

Guide til bilforsikring

Test av bilforsikring

Dette dekker bilforsikringen

Bonussystemet i bilforsikring

Hvordan sammenligne forsikringsselskap

Hjelpeverktøy når du har fått et forsikringstilbud

Kalkulator:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.