Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er priser og dekningsomfang  på reiseforsikringen fra Hedvig.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Hedvig

Reiseforsikringen fra Hedvig dekkes gjennom HDI Global Speciality.

Hedvig Enslig Familie
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.04.2021
Pris 1 188 1 788
Samlerabatt ved 3 forsikringer 25% 0
Reisens varighet - inntil ant dager 45 45
Maksimal alder for tegning ?
Max alder hjemmeboende barn * ?
Barne-/oldebarn dekkes på reisen * ?
Dekker dagsreiser Ja
Alarmsentral SOS International
Reisegods:
Reisegods - samlet 50 000 150 000
Verdigjenstander samlet 50 000 150 000
Kontanter ved tyveri/ran 3 000 6 000
Sykkel 20 000 20 000
Mobiltelefon 40 000 40 000
Pass, reisedokumenter 5 000 15 000
Andre enkeltgjenstander 50 000 50 000
Innhenting og forsinkelser
Forsinket reisegods:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 5 000 8 000
Forsinket avgang/fremmøte/Innhenting av reiserute:
Maxbeløp 20 000 50 000
Overnattingsutgifter per døgn 1 500 3 000
Forsinket ankomst til reisemål:
Per døgn 0 0
Maxbeløp 0 0
Betalte arrangementer:
Erstatning av billetter, arrangementer ol 1 000 1 000 pp
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp 20 000 50 000
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 500 1 500
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død 50 000 50 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 15 15
Rettshjelp 100 000 100 000
Ulykke:
Gjelder ulykke også utenom reise? ? ?
Ulykke voksen - invaliditet ? ?
Ulykke voksen - død ? ?
Ulykke barn - invaliditet ? ?
Ulykke barn - død ? ?
Behandlingsutgifter ? ?
Avbestilling
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede og eneste reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning 15 000 15 000
Egenandel
Reisegods ? ?
Avbestilling ? ?
Ansvarsskade ? ?
Behandlingsutgifter v/ulykke 5% 5%
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander:
Alderfradrag på verdigjenstander
Foto-/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr: 20 % fradrag per år, maksimum 80 % fradrag.
Mobiltelefon, nettbrett og utstyr: 20 % fradrag per år, maksimum 80 % fradrag.
Klær, sko og briller: 10 % fradrag per år, maksimum 80 % fradrag.
Sykkel: 20 % fradrag per år fra det året sykkelen er 3 år, maksimum 80 % fradrag.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Codan Forsikring

Reiseforsikring DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Forsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring