Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Se dekningen de forskjellige forsikringsselskapene har på husforsikringen.

Mange forsikringsselskaper tilbyr to husforsikringer med forskjellig dekningsomfang. Begge disse er med i oversiktene over dekningsomfanget for de enkelte forsikringsselskapene.

Følger du lenkene i tabellen under ser du dekningsomfanget på husforsikringen i de forskjellige forsikringsselskapene.

Dekningene på de forskjellige husforsikringene:

Her har vi satt opp dekningene på de enkelte husforsikringene på en standardisert måte. Alle selskapene har både en standard-dekning, og en utvidet dekning som er satt opp ved siden av hverandre.

Husforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Eika Forsikring

Husforsikring - Frende Forsikring

Husforsikring - Gjensidige Forsikring

Husforsikring - If Skadeforsikring

Husforsikring - KLP Forsikring

Husforsikring - Landkreditt Forsikring

Husforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Storebrand Forsikring

Husforsikring - Tryg Forsikring

Se også:

Guide til husforsikring.

Test av husforsikring.

Dette dekker husforsikringen

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning