Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

At kunder får utbetalt kundeutbytte i noen banker får betydning for valg av for eksempel boliglån og høyrentekonto.

Kundeutbytte betyr at de som er kunder i banken får et utbytte som står i forhold til kundeengasjementet.

Hvor stort kundebytte blir avhenger av hvilket overskudd banken får i årene fremover. Det er bankenes representantskap som beslutter hvor stor andel som skal utbetales som utbytte. Det som blir avsatt fordeles deretter på de enkelte kundene etter størrelsen på kundeengasjementet.

Kundeutbyttet skattlegges på samme måte som renter, det vil si med 22 prosent skatt.

I disse bankene får du kundeutbytte:

 • Bulder Bank (Sparebanken Vest)
 • Fana Sparebank
 • Himla Banktjenester (Fana Sparebank)
 • Jæren Sparebank
 • Lillesands Sparebank
 • Sandnes Sparebank
 • Sparebanken Sør
 • SpareBank 1 Østlandet
 • Sparebanken Vest

Se også: Kundeutbytte for Gjensidige-kunder

Beregningen av kundeutbyttet

Kundeutbyttet beregnes av den daglige saldoen både på innskudd og lån. Det er med andre ord gjennomsnittlige saldo gjennom året som er grunnlaget. Alle typer lån og innskudd teller med. Fondsprodukter og forsikringer teller ikke med i grunnlaget.

For privatpersoner er reglene for mye hvor du får de samme i alle bankene:

 • Maksimalt beløp på innskudd er 2 millioner kroner.
 • Maksimalt beløp på lån er 2 millioner kroner.
 • Hvis to låner sammen er maksimalt beløp 4 millioner kroner (2 mill på hver).

På lån er dermed det maksimale utbyttet 4.000 kroner, hvis utbyttet er på 0,2 prosent. For to som bor sammen blir beløpet det dobbelte.

Dette har bankene betalt ut i kundeutbytte

I 2024 varierte kundeutbyttene fra 0,20 til 0,44 prosent. Mest betalte Sparebanken Vest (ink Bulder Bank) ut med 0,44 prosent.

Hvor mye som har vært utbetalt i de siste årene kan du se i denne oversikten:

Utbetalt i år
Bank 2024 2023 2022 2021 2020
Bulder Bank 0,44% 0,27% 0,20% 0,20% 0,18%
Fana Sparebank 0,25% 0,25% 0,20% 0,00% 0,00%
Himla Banktjenester 0,25% 0,25% 0,20% 0,00% 0,00%
Jæren Sparebank 0,42% 0,25% 0,23% * *
Lillesand Sparebank 0,20% 0,15% * * *
Sandnes Sparebank 0,28% 0,23% 0,21% 0,26% 0,22%
Sparebanken Sør 0,36% 0,20% * * *
SpareBank 1 Østlandet 0,21% 0,18% 0,18% 0,14% 0,14%
Sparebanken Vest 0,44% 0,27% 0,20% 0,20% 0,18%

Utbyttene utbetalt i 2023 er altså basert på resultatet fra 2022, og utbetales på vårparten.

Et utbytte på 0,20 prosent vil gi en skatt på 0,044 prosent. Netto blir utbyttet 0,156 prosent.

Betydningen for rentesammenligningen

Banker er av de mest stabile resultatmessig. Det er derfor sannsynlig at kundeutbyttet vil holde seg på et bra gjennomsnittlig nivå i årene fremover.

I sammenligningen med andre banker bør dette tas hensyn til. På boliglån kan dette ha avgjørende betydning når det ikke er store renteforskjellen. Men du kan altså ikke være helt sikker på at nivået holder seg i området 0,2 til 0,45 prosent.

Siden det er en maksimalbegrensning på grunnlaget for utbyttet, blir det lavere utbytte i prosent av lånet eller innskuddet. For et par som låner 6 millioner kroner, der forventet utbytte er 0,24 prosent, vil utbytte på dette lånet gå ned til 0,16 prosent. 

Dette utbyttet blir tatt hensyn til i Smarte Pengers tester av boliglån:

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån nå

 

Se også:

Kundeutbytte for Gjensidige-kunder

Guide til boliglån

Finn billigste boliglån