Kunder i Fana Sparebank, Sandnes Sparebank, Sparebanken Vest, og SpareBank 1 Østlandet kan få kundeutbytte.

Kundeutbytte betyr at de som er kunder i banken får et utbytte som står i forhold til kundeengasjementet.

Hvor stort kundebytte blir avhenger av hvilket overskudd banken får i årene fremover. Det er bankenes representantskap som beslutter hvor stor andel som skal utbetales som utbytte. Det som blir avsatt fordeles deretter på de enkelte kundene etter størrelsen på kundeengasjementet.

Kundeutbyttet skattlegges på samme måte som renter, det vil si med 22 prosent skatt.

Se også: Kundeutbytte for Gjensidige-kunder

Beregningen av kundeutbyttet

Kundeutbyttet beregnes av den daglige saldoen både på innskudd og lån. Alle typer lån og innskudd teller med. Fondsprodukter og forsikringer teller ikke med i grunnlaget.

For privatpersoner er reglene for mye hvor du får de samme i Sandnes Sparebank, SpareBank 1 Østlandet, og Sparebanken Vest:

  • Maksimalt beløp på innskudd er 2 millioner kroner
  • Maksimalt beløp på lån er 2 millioner kroner
  • Hvis to låner sammen er maksimalt beløp 4 millioner kroner (2 mill på hver)

Nivået på kundeutbyttet

Finanstilsynet henstilte om å kutte utbyttet for 2019 og 2020. Dette førte til at Fana Sparebank kuttet utbyttet helt. Sandnes Sparebank og SpareBank 1 Østlandet reduserte utbyttet noe. 2019 (utbetalt i 2020) ble dermed et dårligere år enn normalen sett som et gjennomsnitt av bankene med kundeutbytte. Også 2020 blir noe dårligere.

  • Sparebank 1 Østlandet utbetalte i 2020 et utbytte på 0,14 prosent. I 2019 var utbyttet på 0,16 prosent. I 2018 var utbyttet 0,2 prosent. I 2021 blir dette bestemt tidlig høst.
  • Sandnes Sparebank utbetalte et utbytte på 0,22 prosent i 2021, 0,275 prosent i 2020. I 2019 var utbyttet 0,25 prosent. I 2018 var det på 0,10 prosent.
  • Sparebanken Vest (og Bulder Bank) utbetalte et utbytte på 0,20 prosent i 2021, og 0,18 prosent i 2020.

Utbyttene utbetalt i 2020 er altså basert på resultatet fra 2019, og utbetales på vårparten.

Betydningen for rentesammenligningen

Banker er av de mest stabile resultatmessig. Det er derfor sannsynlig at kundeutbyttet vil holde seg på et bra gjennomsnittlig nivå i årene fremover.

I sammenligningen med andre banker bør dette tas hensyn til. På boliglån kan dette ha avgjørende betydning når det ikke er store renteforskjellen. Men du kan altså ikke være sikker på at nivået holder seg i området 0,1 til 0,25 prosent.

Siden det er en maksimalbegrensning på grunnlaget for utbyttet, blir det lavere utbytte i prosent av lånet eller innskuddet. For et par som lånet 6 millioner kroner, der forventet utbytte er 0,15 prosent, vil utbytte på dette lånet gå ned til 0,10 prosent. 

 

Se også:

Kundeutbytte for Gjensidige-kunder

Guide til boliglån

Finn billigste boliglån