Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser hva som du ikke får dekket av reiseforsikringen når du er på reise.

Det er god del som reiseforsikringen ikke dekker når du er på reise. De viktigste dekningene i reiseforsikringen har med sykdom og tyveri å gjøre.

Det er en del dekninger som noen, men ikke alle reiseforsikringene har. Blant annet har de fleste selskapene en utvidet reiseforsikring som dekker mer enn basis-reiseforsikringen. For eksempel kan dette gjelde leiebilforsikring, der de utvidede reiseforsikringene har denne dekningen.

Guide til reiseforsikring

I noen tilfeller vil du ha rett på erstatning, men det er av flyselskapet eller turoperatøren ikke på reiseforsikringen.

Sjekk ellers alltid hva din reiseforsikring dekker før du drar på tur. Se også hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder. Brytes dem får du ikke erstatning, eventuelt at erstatningen reduseres.

Dette dekker reiseforsikringen.

Dette dekkes ikke på reiseforsikringen

Mistet eller gjenglemt
Hvis du mister ting eller glemmer dem, dekkes ikke dette av reiseforsikringen.

Uhell
Mister du ting i bakken som ødelegger dekkes ikke dette av reiseforsikringen. For eksempel hvis du knuser glasset på mobiltelefonen, eller skader pc, nettbrett eller kamera på annen måte. Men noen få selskaper har en viss dekning for uflaks/ uhell.

Verdigjenstander
Det ofte en begrensning på hvor mye en verdigjenstand kan være verdt, og/eller hva den samlede verdien er for verdigjenstander er forsikret for. Hvor mye som dekkes er helt forskjellig i de ulike reiseforsikringene.

Tap av verdigjenstander synlig i bil
Hvis du legger igjen verdigjenstander synlig i bilen, er dette brudd på sikkerhetsforskriften, og dekkes ikke av forsikringen.

Verdigjenstander i koffert
Verdigjenstander skal ikke legges i koffert, men være i håndbagasjen. Det kan gis erstatning, men da med avkorting av erstatningsbeløpet.

Skade på koffert
Skader på koffert skal dekkes av flyselskapet.

Forsinket bagasje på hjemreise
Forsinkelse på bagasje på vei hjem dekkes ikke av reiseforsikringen. Det er på utreise at reiseforsikringen dekker forsinkelse.

Flyforsinkelse som følge av streik
Streik dekkes ikke på reiseforsikringen, men av flyselskapet.

Avlyste avganger
Dette er ikke dekket av reiseforsikringer, men er flyselskapenes ansvar. Flyselskapet er ansvarlig for alle former for kompensasjon som refusjon ombooking, kompensasjon etter standardsatser fastsatt av EU, mat og overnatting.

Syk uten legeerklæring
Hvis du er syk, men ikke har legeerklæring fra behandlende lege på feriestedet får du ikke dekket avbrutt feire. Du må også ha legeerklæring hvis du må avbestille på grunn av sykdom. 

Tapt arbeidsfortjeneste ved forsinkelse
Tapt arbeidsfortjeneste på grunn av forsinket hjemkomst dekkes ikke av reiseforsikringen.

Kjente sykdommer og plager
Hvis kjente sykdommer og plager forverres under reisen dekkes ikke dette. Det er uventede og akutte sykdommer som dekkes.

Avbestilling pga graviditet
De færreste reiseforsikringer dekker graviditet på avbestillingsdekningen.

Les: Ikke kjøp avbestillingsforsikring

Ødelagt ferie
Det er bare ødelagt ferie på grunn av sykdom som dekkes av reiseforsikringen. Hvis ferien blir ødelagt av for eksempel kakerlakker eller av støy, er det ikke reiseforsikringen som dekker dette. Her må du i så fall klage til hotell eller turoperatør.

Leid utstyr
Utstyr som du leier er som oftest ikke dekket av reiseforsikringen. Dette kan for eksempel gjelde sykler og alpinski.

Barn over 20/21 år
Barn som reise med familie omfattes ikke når de har nådd en viss alder. Denne ligger på 20 til 21 år, de fleste har 20 år som grense.

Lange turer
Alle reiseforsikringene har en maksimal lengde på ferieturene, Denne varierer fra 45 til 120 dager avhengig av forsikringsselskap. Du kan kjøpe ekstra dekning for lengre turer.

Ekspedisjoner
Alle selskaper har unntak for forskjellige typer ekspedisjoner. Hva som regnes som ekspedisjon varierer. Det kan for eksempel være turer i Arktis, Antarktis, eller Himalaya.

Risikosport
Hva som dekkes av risikosport varierer blant reiseforsikringene. Eksempler på risikosport er fjellklatring, dykking, luftsport.

 

Les mer om reiseforsikring:

Test av reiseforsikring

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Rabattavtaler på reiseforsikring

Prisoversikt reiseforsikring

Guide til å sammenligne skadeforsikringer