De fleste yrkesorganisasjoner og noen andre organisasjoner har gunstige kollektive avtaler på innboforsikring.

Samlet sett er det svært mange husstander som har tilgang til en eller flere av disse kollektive avtalene.

Mange av de kollektive avtalene ligger godt under de individuelle på pris. Men forskjellen i pris er også stor mellom de enkelte kollektive avtalene.

Siden det også holder at en ektefelle eller samboer har tilgang til kollektiv avtale har flertallet mulighet for å kjøpe disse avtalene. Mange har også muligheten til å velge mellom to forskjellige, når de er medlem av to ulike organisasjoner.

Prisene i kollektive innboforsikringer

Alle kollektive innboforsikringer opererer med en prisdifferensiering ut fra hvor du bor. Her blir landet delt inn i tre deler. Distrikt 1 er Oslo, som er det dyreste distriktet. Det nest dyreste er disse kommunene : Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog , Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim. Distrikt tre er resten av landet.

I de fleste kollektive avtalene kan du velge mellom flere forsikringssummer, gjerne med 500.000 kroners trinn. I oversikten under har vi brukt beløp på 500.000 kroner og to millioner. En del av de kollektive avtalene har ikke akkurat de summene, hvis ikke har vi brukt det nærmeste beløpsalternativet.

I tabellene under  kan du se hvilke sum som er det nærmeste til de to valgte innbobeløpene, prisene i de tre distriktene, og til slutt hvilken egenandel du m¨å betale ved skade.

Lengre ned kan du se hvilke beløpsvalg de enkelte avtalene har.

500.000 kroner i innbosum Distrikt
Yrkesorganisasjoner: Sum 1 2 3 Egenandel
Akademikerforbundet 500 000 893 764 620 3 000
Akademikerne 500 000 921 813 636 3 000
Befalets Fellesorganisasjon Ubegrenset 1 620 1 620 1 620 3 000
Forsvarets Personellservice 1 750 000 1 390 1 130 975 3 000
KOL 500 000 1 052 908 735 3 000
Lederne 1 000 000 1 721 1 364 1 061 2 500
LO Favør Ubegrenset 852 852 852 3 000
NITO 2 750 000 1 416 1 416 1 416 2 000
Norsk Fysioterapiforbund 750 000 1 427 1 031 801 2 000
Norsk Journalistlag 500 000 1 427 910 710 3 000
Norsk Radiografforbund 500 000 1 129 963 773 3 000
Partneravtalen 500 000 1 170 1 003 801 2 000
Politiets Felleforbund 1 000 000 1 422 973 816 2 000
Sykepleierforbundet 2 500 000 1 248 1 248 1 248 3 000
Tekna 500 000 1 052 908 735 3 000
Utdanningsforbundet 3 000 000 1 152 1 152 1 152 0
YS 500 000 923 751 718 2 000
Andre organisasjoner:
Asker og Bærum BBL 2 000 000 2 887 1 997 2 887 4 000
BOB BBL Standard 750 000 948 948 948
BOB BBL Super 750 000 1 428 1 428 1 428
Hørselhemmedes Landsforbund 2 000 000 2 185 1 528 1 288 4 000
Huseiernes Landsforbund 500 000 1 356 1 248 1 128 3 000
Norsk Familieøkonomi 500 000 1 964 1 536 1 536 4 000
OBOS 500 000 1 436 1 385 1 385 3 000
USBL Standard 750 000 1 068 948 948
USBL Super 750 000 1 548 1 428 1 308

 

2 millioner kroner i innbosum Distrikt
Yrkesorganisasjoner: Sum 1 2 3 Egenandel
Akademikerforbundet 2 000 000 1 957 1 395 1 218 3 000
Akademikerne 2 500 000 1 626 1 440 1 211 3 000
Befalets Fellesorganisasjon Ubegrenset 1620 1 620 1 620 3 000
Forsvarets Personellservice 1 750 000 1 390 1 130 975 3 000
Partneravtalen 2 000 000 2 852 2 442 1 953 2 000
KOL 2 000 000 2 501 2 150 1 733 3 000
Lederne 2 000 000 2 374 1 894 1 489 2 500
LO Ubegrenset 852 852 852 3 000
NITO 2 750 000 1 416 1 416 1 416 2 000
Norges Fysioterapiforbund 2 000 000 2 798 2 028 1 578 2 000
Norsk Journalistlag 2 000 000 2 658 1 735 1 474 3 000
Norsk Radiografforbund 2 000 000 2 495 1 774 1 542 3 000
Politiets Fellesforbund 2 000 000 1 776 1 214 1 016 2 000
Sykepleierforbundet 2 500 000 1 248 1 248 1 248 3 000
Tekna 2 000 000 2 501 2 150 1 733 3 000
Utdanningsforbundet 3 000 000 1 152 1 152 1 152 0
YS 2 500 000 1 722 1 379 1 312 2 000
Andre organisasjoner:
Asker og Bærum BBL 2 000 000 2 887 1 997 2 887 4 000
BOB BBL Standard 2 000 000 1 308 1 308 1 308
BOB BBL Super 2 000 000 2 028 2 028 2 028
Hørselhemmedes Landsforbund 2 000 000 2 185 1 528 1 288 4 000
Huseiernes Landsforbund 2 000 000 2 148 1 884 1 776 4 000
Norsk Familieøkonomi 1 500 000 2 307 2 084 2 084 4 000
OBOS 1 500 000 2 567 2 338 2 338 3 000
USBL Standard 2 000 000 1 428 1 308 1 308
USBL Super 2 000 000 2148 2028 1908

Dette er valgmulighetene

De forskjellige avtalene gir mulighet for innbosummer fra ett fast beløp, opp til 7 forskjellige innbosummer.

Under Selskap står det hvilket forsikringsselskap organisasjonen har en avtale med.

I kolonnen til høyre ser du hvilke alternative beløp det kan tegnes.

Yrkesorganisasjoner: Yrkesorganisasjoner: Selskap Kan tegnes
Akademikerforbundet Akademikerforbundet Tryg Kan tegne 5 beløp fra 0,5 til 3 mill.
Akademikerne Akademikerne Storebrand Kan tegne 4 beløp fra 0,5 til 6 mill.
Befalets Fellesorganisasjon Befalets Fellesorganisasjon If Opp til ubegrenset, enkeltgjenstand 300.000 kroner.
Forsvarets Personellservice Forsvarets Personellservice If Fast beløp på 1,75 mill.
KOL KOL Gjensidige Kan tegne 7 beløp fra 0,5 til 3 mill.
Lederne Lederne Tryg Kan tegne 1, 2, 3 mill.
LO Favør LO SpareBank 1 Betales i kontingenten.
NITO NITO Gjensidige Fast beløp på 2,75 mill.
Norsk Fysioterapiforbund Norges Fysioterapiforbund Tryg Kan velge mellom 0,75, 1,5, 2,0, og 3 mill.
Norsk Journalistlag Norsk Journalistlag Tryg Kan velge mellom 0,5, 1,5, 2,0, og 3,0 mill.
Norsk Radiografforbund Norsk Radiografforbund Tryg Kan tegne 5 beløp fra 0,5 til 3 mill.
Partneravtalen Partneravtalen Gjensidige Kan tegne 7 beløp fra 0,5 til 3 mill.
Politiets Fellesforbund Kan tegne 1,2 og 3 mill.
Sykepleierforbundet Sykepleierforbundet DNB Fast beløp på 2,5 mill.
Tekna Tekna Gjensidige Kan tegne 7 beløp fra 0,5 til 3 mill.
Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Tryg Fast beløp på 2 mill.
YS YS Gjensidige Kan velge mellom 0,5 og 2,5 mill.
Andre organisasjoner: Andre organisasjoner:
Asker og Bærum BBL Asker og Bærum BBL Tryg Fast beløp på 2 millioner kroner.
BOB BBL Standard BOB If Kan tegne 0,75, 1, 6 og 2 millioner.
Hørselhemmedes Landsforbund Hørselhemmedes Landsforbund Tryg Fast beløp på 2 mill.
Huseiernes Landsforbund Huseiernes Landsforbund If Kan velge mellom 0,75, 1,6, og 2 mill.
Norsk Familieøkonomi Norsk Familieøkonomi Codan Kan velge mellom 0,5 og 1,5 mill.
OBOS OBOS Tryg Kan velge mellom 0,5, 1,5, og 2,5 mill.
USBL Standard USBL If Kan tegne 0,75, 1, 6 og 2 millioner.

Hvis du er medlem av LO inngår innboforsikringen i medlemskontingenten. Hvis dere er to som er medlem, kan man ikke si opp den ene (men egenandelen er null ved to).

 

Se også:

Guide til innboforsikring

Test innboforsikring

Innboforsikring - dette dekker den

Guide til husforsikring

Test av husforsikring

Husforsikring - dette dekker den