Dette er forsikringsselskapenes aldersfradrag ved noen forskjellige typer erstatninger.

 

Les mer om husforsikring.

Dette er dekningene i husforsikringen.

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Selskapenes dekning

Selskap Integrerte hvitevarer Varmtvanns-beholder Varme-pumpe Boblebad / jacuzzi
Codan Standard 70% 70% 70% 85%
Codan Pluss 70% 70% 70% 85%
DNB Basis 70% 85% 70%
DNB Best 70% 85% 70%
Eika Bolig 90% 100% 70% 30%
Eika Bolig Pluss 90% 100% 70% 30%
Frende Standard 50% 70% 70% 70%
Frende Utvidet dekning 50% 70% 70% 70%
Gjensidige Hus 90% 70% 70% 70%
Gjensidige Hus Pluss 90% 70% 70% 70%
If Standard 70% 85% 70% 70%
If Super 70% 85% 70% 70%
KLP Hus 70% 70% 85% 70%
KLP Hus Maks 70% 70% 85% 70%
Landkreditt Husforsikring 70% 70% 70% 70%
Landkreditt Utvidet dekning 70% 70% 70% 70%
Nemi Husforsikring 60% 70% 70% 50%
Nemi Superforsikring 60% 70% 70% 50%
SpareBank 1 Standard 70% 85% 70% 70%
SpareBank 1 Topp 70% 85% 70% 70%
Storebrand Standard 70% 85%
Storebrand Super 70% 85%
Tryg Husforsikring 70% 70% 70% 70%
Tryg Ekstra 70% 70% 70% 70%

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Husforsikring - Codan

Husforsikring - DNB

Husforsikring - Eika

Husforsikring - Frende

Husforsikring - Gjensidige

Husforsikring - If

Husforsikring - KLP

Husforsikring - Landbruksforsikring

Husforsikring - Nemi

Husforsikring - SpareBank 1

Husforsikring - Storebrand

Husforsikring - Tryg