Dette er forsikringsselskapenes dekning av skader fra mus og rotter, insekter, og sopp og råte.

Dekningene er satt opp i tabellen nedenfor.

Viktige lenker til husforsikringer: 

Guide til husforsikring.

Test av husforsikring.

Dette er dekningene i husforsikringen.

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Selskapenes dekning

Bekjempelse av mus og rotter

Dekker skader som mus og rotter kan forårsake. Flertallet av husforsikringene har denne dekningen.

Bekjempelse av skadeinsekter

Med bekjempelse av skadeinsekter menes kakerlakker og veggedyr.

De fleste husforsikringene har ikke denne dekningen, og må kjøpes som et tillegg.

Sopp- og råteskade 

Sopp- og råteskader må du ha en egen forsikring på for å få dekket. Denne forsikringen kan du kjøpe hos Norsk Hussopp- Forsikring.

De fleste husforsikringene har ikke denne dekningen, og må kjøpes som et tillegg.

Selskap Skader fra mus og rotter Skade-insekter Sopp- og råteskade 
Codan Standard Nei Nei Nei
Codan Pluss Dekket Nei Nei
DNB Basis Nei Nei Nei
DNB Best Dekket Dekket Nei
Eika Bolig Nei Nei Nei
Eika Bolig Pluss Nei Dekket Dekket
Frende Standard Nei Nei Nei
Frende Utvidet dekning Dekket Nei Nei
Gjensidige Hus Dekket Nei Nei
Gjensidige Hus Pluss Dekket Nei Dekket
If Standard Dekket Nei Nei
If Super Dekket Dekket Dekket
KLP Hus Dekket Nei Nei
KLP Hus Maks Dekket Dekket Dekket
Landkreditt Husforsikring Nei Nei Nei
Landkreditt Utvidet dekning Dekket Dekket Dekket
Nemi Husforsikring Nei Nei Nei
Nemi Superforsikring Dekket Nei Nei
SpareBank 1 Standard Nei Nei Nei
SpareBank 1 Topp Dekket Nei Nei
Storebrand Standard Dekket Dekket Nei
Storebrand Super Dekket Dekket Dekket
Tryg Husforsikring Nei Nei Nei
Tryg Ekstra Dekket? Nei Nei

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Husforsikring - Codan

Husforsikring - DNB

Husforsikring - Eika

Husforsikring - Frende

Husforsikring - Gjensidige

Husforsikring - If

Husforsikring - KLP

Husforsikring - Landkreditt Forsikring

Husforsikring - Nemi

Husforsikring - SpareBank 1

Husforsikring - Storebrand

Husforsikring - Tryg