Dette er forsikringsselskapenes dekning av skader fra mus og rotter, insekter, og sopp og råte.

Dekningene er satt opp i tabellen nedenfor.

Viktige lenker til husforsikringer: 

Guide til husforsikring.

Test av husforsikring.

Dette er dekningene i husforsikringen.

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Selskapenes dekning

Bekjempelse av mus og rotter

Dekker skader som mus og rotter kan forårsake. Flertallet av husforsikringene har denne dekningen.

Bekjempelse av skadeinsekter

Med bekjempelse av skadeinsekter menes kakerlakker og veggedyr.

De fleste husforsikringene har ikke denne dekningen, og må kjøpes som et tillegg.

Sopp- og råteskade 

Sopp- og råteskader må du ha en egen forsikring på for å få dekket. Denne forsikringen kan du kjøpe hos Norsk Hussopp- Forsikring.

De fleste husforsikringene har ikke denne dekningen, og må kjøpes som et tillegg.

Selskap Skade-insekter Skader fra dyr som mus og rotter Sopp- og råteskade  Bekjempelse av skadedyr og insekter
Codan Standard Nei Nei Nei Nei
Codan Pluss Dekket Dekket Dekket Dekket
DNB Basis Nei Nei Nei Nei
DNB Best Dekket Dekket Dekket Dekket
Eika Bolig Nei Nei Nei Nei
Eika Bolig Pluss Dekket Dekket Dekket Dekket
Frende Standard Nei Dekket Nei Nei
Frende Utvidet dekning Dekket Dekket Dekket Dekket
Gjensidige Hus Nei Dekket Nei Nei
Gjensidige Hus Pluss Dekket Dekket Dekket Dekket
If Standard Nei Dekket Nei Nei
If Super Dekket Dekket Dekket Dekket
KLP Hus Dekket Dekket Dekket Dekket
KLP Hus Maks Dekket Dekket Dekket Dekket
Landkreditt Husforsikring Nei Nei Nei Nei
Landkreditt Utvidet dekning Dekket Dekket Dekket Dekket
SpareBank 1 Standard Nei Nei Nei Nei
SpareBank 1 Topp Dekket Dekket Dekket Insekter
Storebrand Standard Nei Nei Nei Dekket
Storebrand Super Dekket Dekket Dekket Dekket
Tryg Husforsikring Nei Nei Nei Nei
Tryg Ekstra Dekket Dekket Dekket Dekket

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Husforsikring - Codan

Husforsikring - DNB

Husforsikring - Eika

Husforsikring - Frende

Husforsikring - Gjensidige

Husforsikring - If

Husforsikring - KLP

Husforsikring - Landkreditt Forsikring

Husforsikring - SpareBank 1

Husforsikring - Storebrand

Husforsikring - Tryg